of 59250 LinkedIn

Begrotingen lang niet altijd juist en volledig

Die waarschuwing geeft de provincie Zuid-Holland als toezichthouder op de gemeentefinanciën. Zeker in een tijd waarin de financiële risico’s van de gemeente door de decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en zorg fors zijn toegenomen, is het volgens de toezichthouder van cruciaal belang om als raad inzicht te hebben in de reële cijfers.

Gemeentebegrotingen geven vaak nog een onjuist en onvolledig inzicht in de incidentele baten en lasten. Gemeenteraden moeten er alert op zijn.

Die waarschuwing geeft de provincie Zuid-Holland als toezichthouder op de gemeentefinanciën. Zeker in een tijd waarin de financiële risico’s van de gemeente door de decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en zorg fors zijn toegenomen, is het volgens de toezichthouder van cruciaal belang om als raad inzicht te hebben in de reële cijfers.

‘Het komt nog steeds voor dat een gemeente het belang van het overzicht van incidentele baten en laten niet kent of onderschat. Het gevolg kan zijn dat een gemeente onaangenaam wordt verrast doordat een jaarrekening- of begrotingsoverschot na correctie van incidentele baten en lasten verandert in een structureel tekort’, aldus de provincie in een speciale circulaire. Daarbij kan het uiteindelijk gaan om een verschil enkele miljoenen.

Van de 27 conceptbegrotingen 2016 die de toezichthouder tot dusver heeft ingezien, blijken die van 13 gemeenten de toets der kritiek op het punt van de incidentele baten en lasten niet te kunnen doorstaan. ‘Die zijn in op dit moment nog niet voldoende’, aldus Marcel van der Ark van de provincie. Vaak ook blijken de incidentele baten en lasten onoverzichtelijk gerangschikt, waardoor raadsleden het reëel en structureel resultaat zelf moeten berekenen op basis van gegevens die elders in de – soms honderden pagina’s tellende – begroting en jaarstukken staan. Het zou beter zijn de uitkomsten van dit overzicht mee te nemen in de bestuurlijke samenvatting.

Bij incidentele baten gaat het om een boekwinst bij de verkoop van gemeentelijke eigendommen. Voorbeelden van incidentele lasten zijn verliezen uit de grondexploitatie en kosten van een eenmalig evenement. Doel van de circulaire is bij raadsleden een bewustwordingsproces op gang te brengen. Zij zijn het die het college erop moeten aanspreken als de informatie niet helder en volledig in de stukken staat. Vanuit de versterking van het horizontale toezicht zou het goed zijn als de raad meer gebruik maakt van het overzicht incidentele baten en lasten en dit betrekt in het raadsdebat. Ook de toezichthouder kan tot actie overgaan; in het meest vergaande geval kan een onjuist of onvolledig overzicht zelfs leiden tot het onder curatele stelling.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Eindelijk eens een provincie/toezichthouder, die werkt maakt van zijn toezichthoudende taak. Wie volgt?
Door A. Janssen op
Dat krijg je van jarenlange bezuinigingen op salarissen en formatie. De kwaliteit gaat vanzelf achteruit. Wonderlijk dat men zich hier nog over verbaast.
Door een ander geluid op
Prima, fijn dat een toezichthouder zich laat zien. Wellicht nog niet met de echt gevoelige punten, maar in ieder geval een begin. Begin als toezichthouder maar kritische geluiden te zetten bij vaak gebrekkige gemeentebegrotingen. Deel eens een gele kaart uit naar gemeente die hun werk niet goed doen. Dat helpt raadsleden en zorgt voor de steun voor de provincie.
Door RJ (financiën) op
Vrijwel alle gemeenten maken een meerjarenbegroting. Daarin kunnen raadsleden volgen hoe het verloop van het resultaat is. Het overzicht incidenteel schept m.i. alleen maar verwarring. Hoe ga je daarin bijvoorbeeld om met alle jaarlijkse fluctuaties in de algemene uitkering?
Door HB (luis in de pels) op
Gemeenten hebben er gewoon belang bij om begrotingen onduidelijk te houden.
Financiële debacles wenden ze toch af op de burgers.
Een voorbeeld: de gemeente Delft. Daar zijn de burgers voor jaren de klos om de tekorten aan te zuiveren.
Door JK op
@Herman Nijskens - Wat een slachtofferrol neemt u in. Beter gebruikt u uw positie om op een constructieve wijze het belang van de kiezers te behartigen, in plaats van te klagen als een verwend kind.
Door A. Willemsen op
Laten we het maar niet over de rijksbegroting hebben......
Door Gast op
niet duidelijk en overzichtelijk maar ook betrouwbaar
Door Mark op
Raadsleden zijn geen boekhouders. Dit soort detailinformatie moet je de raadsleden niet belasten. Overzichten op zich moeten duidelijk en overzichtelijk zijn.
Door Herman Nijskens (raadslid) op
Een herkenbaar fenomeen.
De korte tijdsblik van de politiek maakt het dat op dit soort momenten de andere kant op gekeken wordt.
De coalitie beschermt het college, de begroting wordt afgetikt en ze zien wel waar en of het schip strandt.