of 62688 LinkedIn

Beesel zoekt front tegen rekenkamerplan Ollongren

© Shutterstock
© Shutterstock

De gemeenteraad van Beesel wil helemaal niets weten van een verplichting een onafhankelijke rekenkamer in te richten. De raad roept andere gemeenten op de wetswijziging die dat wil regelen te torpederen.

Beesel richt zich op tegen het in voorbereiding zijnde wetvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ van de minister van Binnenlandse Zaken. Net als veel andere gemeenten in Nederland, heeft de gemeente Beesel een rekenkamercommissie, waarin ook aan raadsfracties gelieerde leden zitten. Wat de gemeenteraad betreft, is er sprake van een ‘goed functionerende en actieve commissie.’

Negatieve gevolgen
Maar met de voorgestelde wetswijziging zijn raadsleden straks niet meer welkom als lid van de rekenkamer. Dat heeft volgens de gemeenteraad van Beesel negatieve gevolgen voor de samenstelling en de werkwijze van de zittende rekenkamercommissie. Dat heeft de raad doen besluiten daarover ‘een kritisch geluid’ te laten horen aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd worden andere gemeenteraden opgeroepen de brief te steunen en een vergelijkbaar signaal af te geven. Animo daarvoor zou er voldoende moeten zijn. ‘Met de wijziging worden, zoals op 25 maart 2020 viel te lezen op de website van Binnenlands Bestuur, zeker 110 gemeenten in Nederland geconfronteerd’, aldus de raad van Beesel. Ook die gemeenten zullen hun bestaande rekenkamercommissie moeten omvormen in een volledig door externe leden bezette rekenkamer.

Kritisch
‘Geen goede ontwikkeling’, aldus de gemeenteraad van Beesel. ‘De mix van externe en interne leden zorgt voor een goede verbinding tussen de rekenkamercommissie en de gemeenteraad. De commissie is zeer actief en voert met grote regelmaat onderzoeken uit. Daarbij worden (soms) kritische resultaten gedeeld met de gemeenteraad. We durven te stellen dat de commissie naar behoren functioneert en een actieve rol heeft. Ook zien we, juist door de gemixte samenstelling, voldoende kritische massa om onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen.’

Het wetsvoorstel van minister Ollongren betekent direct het einde van de rekenkamercommissies in veel Nederlandse gemeenten. Om in elke Nederlandse gemeente een goed werkende rekenkamer te activeren, zijn volgens de gemeenteraad van Beesel andere instrumenten inzetbaar. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
M.i. kan de Rekenkamerfunctie het meest efficiënt op provinciaal niveau op basis van onafhankelijkheid worden geregeld. Eventueel als onderdeel van de Algemene Rekenkamer.
Hiermee wordt tevens voorkomen dat iedere Gemeente 'het wiel' probeert uit te vinden. Er kan in dat geval veel beter van elkaars kennis worden gebruikt gemaakt.
Door Spijker (n.v.t.) op
Bij de gemeente Beesel vindt men het kennelijk wel prettig dat zij 'als slagers hun eigen vlees kunnen keuren'. Op bestuurlijk gebied bevinden ze zich dan echter nog in de 18e eeuw.
Door John van der Pauw (raadsadviseur) op
Er zijn zoveel verschillende manieren om het contact tussen raad en Rekenkamer goed te hebben en te houden, dat het torpederen van een wetsvoorstel niet nodig is,
Door Tilly Mastenbroek (Raadslid ) op
Gemeente Velsen heeft een goed functionerende rekenkamercommissie met externe voorzitter. De uitvoeringen van de onderzoeken laten wij uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Alle onderzoeken worden gerapporteerd aan de gemeenteraad, alsmede de toezeggingen van het college. Velsens college is niet bang voor een extern oordeel.
Het is mij nog steeds onduidelijk welke probleem deze minister nu aan het oplossen is. Pak Alleen gemeenten aan waar het niet goed gaat .!
Door Ton Voortman (oud-voorzitter RKC Soest) op
Het is een merkwaardig argument dat een gemengd samengestelde rekenkamer een betere relatie met de raad zou inhouden. Ik ben jarenlang voorzitter van een geheel externe rekenkamercommissie geweest die een meer dan goede relatie met de gemeenteraad heeft. Het is een kwestie van goed naar elkaar luisteren, regelmatig contact met de raad en fracties en oog hebben voor wat er in de samenleving speelt. Ik krijg het gevoel dat raden die zich tegen het huidige wetsvoorstel verzetten vooral grip willen houden op het doen en laten van de rekenkamer. Onverstandig en niet nodig.
Door Broadcaster op
D66 heeft er wel vaker een handje van om zaken die goed lopen stuk te maken. De Engelsen hebben daar een mooi spreekwoord voor: "If it ain't broke, don't fix it".

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners