of 62236 LinkedIn

B&W verklaart uitgaven gemeente vanaf 2018 rechtmatig

De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de accountant afgegeven. Die hoeft dat dan straks niet meer te doen. Wel nog moet de accountant aangeven of de rechtmatigheidsverklaring van het college getrouw is. In die zin blijft de accountant over de schouder van het college meekijken.

Er komt een wetswijziging die colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten verplicht tot een rechtmatigheidsverantwoording over de jaarrekening.

Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. De rechtmatigheidsverklaring wordt nu nog door de accountant afgegeven. Die hoeft dat dan straks niet meer te doen. Wel nog moet de accountant aangeven of de rechtmatigheidsverklaring van het college getrouw is. In die zin blijft de accountant over de schouder van het college meekijken.

Verhoging kwaliteit
Een expliciete rechtmatigheidsverantwoording onderstreept volgens Plasterk ‘de politieke aanspreekbaarheid’ van de colleges van B&W en GS. Een zogeheten bestuursverklaring heeft volgens hem naar verwachting ook ‘een kwaliteitsverhogend effect’ op de financiële bedrijfsvoering bij gemeenten en provincies. Bijkomend voordeel is volgens Rein Aart van Vugt van Deloitte dat de discussie over de rechtmatigheid van de uitgaven naar verwachting voortaan eerder en scherper wordt gevoerd tussen college en raad en minder met de accountant.

In control
De methodiek van in control-verklaringen door de colleges van burgemeester en wethouders is een lang gekoesterde wens van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De werkwijze sluit ook aan bij die van de rijksoverheid, waar de minister in de zogenaamde bedrijfsvoeringparagraaf ook een verantwoording aflegt over de rechtmatigheid. De nieuwe methodiek zal volgens de PvdA-bewindsman op zijn vroegst met ingang van het verantwoordingsjaar 2018 kunnen worden ingevoerd.

Kennis accountant
Met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is volgens Plasterk daarnaast afgesproken dat zij in de opleiding tot accountant zorgt voor voldoende aandacht voor de eigenheid van de decentrale overheden. Daarmee moet worden bereikt dat de opdrachtgevers inzicht hebben in de aanwezige kennis bij de accountant. Een dergelijke specialisatie wordt niet verplicht gesteld, maar geeft de opdrachtgever wel extra aanknopingspunten voor het kiezen van een accountant.

Aparte handleiding
Met betrekking tot de interpretatie voor decentrale overheden van de accountantscontrolestandaarden, is afgesproken dat er een Handleiding Auditing Decentrale Overheden wordt opgesteld. De handleiding is bedoeld om problemen op te lossen, die bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met de internationale regels, welke gericht zijn op de controle in het bedrijfsleven en de private sector. Daarmee zouden ze onvoldoende kunnen zijn toegesneden op de medeoverheden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rashmi op
Ik vraag me af of de werkzaamheden van de accountants inderdaad minder worden. De accountants moeten de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring van het college blijven toetsen. Wat veranderd er?
Door anoniem op
Eerdere conclusie lijkt mij juist. De rechtmatigheidsverklaring geen in essentie aan of het college zich aan de kaders van de raad (en wetgever) heeft gehouden. De partij die zich hieraan niet houdt en politiek aanspreekbaar is, is het college. Dus een mooi voorbeeldje van 'wij van wc eend adviseren wc eend'. De enige reden om dit te willen is de accountant, die is van een deel van zijn werk af. Waren raadsleden het hier ook mee eens? Oh nee natuurlijk niet, die hadden geen inspraak in dit overleg :-)
Door Herman Nijskens op
Wie keurt hier het vlees?
Wordt dat zo niet de slager zelf?
Door F. Scheerder (controller) op
Het voorstel om in plaats van de accountant het college een rechtmatigheidsverklaring af te laten leggen oogt sympathiek. Er mag immers verwacht worden dat de accountantskosten voor de controlewerkzaamheden als gevolg van dit voorstel zullen afnemen. Omdat de accountant over de schouder heen kijkt, is dat overigens nog maar de vraag. Dat de accountantsberoepsgroep deze rechtmatigheidstoets liever kwijt dan rijk is, is op zich niet vreemd. Gemeenten hebben te maken met diverse wetten en regelgeving (met financiële gevolgen) die de accountants geacht worden te kennen. Hierin hoeft nu minder in te worden geïnvesteerd. Verder kan als gevolg van dit wetsvoorstel de interne (rechtmatigheids)controle bij gemeenten onder druk komen te staan. Het college is immers niet gebaat bij een (afkeurende) rechtmatigheidsverklaring.