of 59147 LinkedIn

Arnhem wil graag bouwen voor superrijken

Paasberg - Arnhem
Paasberg - Arnhem

Arnhem wil ruimte maken om 250 woningen voor de hoogste inkomenscategorie te bouwen. Daarvoor heeft de gemeente toplocaties in met name het groen op het oog. Minimale vraagprijs: 500.000 euro.

Het rapport Wervende woonmilieus, waarin deze ambitie is verwoord, is deze week door SP-wethouder Geert Ritsema gepresenteerd. Volgens de wethouder zal Arnhem flink moeten gaan bouwen wil het ook in de toekomst een aantrekkelijke stad zijn. De stad wil daarom binnen nu en tien jaar minimaal 5.500 woningen bouwen. Die woningen zullen bestemd zijn voor alle doel- en inkomensgroepen, maar met name ook voor de topinkomens. Die rijken moeten zorgen voor een economische impuls voor de stad.

Groen verdwijnt
Volgens een onderzoek van adviesbureau Companen zouden die vooral in het groen willen wonen. Daarvoor zijn in principe 14 locaties geschikt. Zes van die groene locaties zijn gemeente-eigendom, waaronder bijvoorbeeld het Beekdal, de Paasberg, Sterrenberg en Monnikenhuizen. De 14 groene locaties vormen geen onderdeel van het zogeheten hoogwaardig groen in de gemeente. Voor groen dat verdwijnt, wordt elders compensatie gezocht.

De SP-wethouder wil in principe iedere woningzoekende bedienen, ook de hogere inkomens. Daarmee wordt ingezet om de concurrentiepositie van de bovenkant van de woningmarkt van Arnhem ten opzichte van de Randstad te versterken om zo interessante nieuwe doelgroepen naar de stad te trekken. Een manier om dit te doen is het realiseren van nieuwe ‘wervende woonmilieus’.

Tientallen woningen per jaar
Op basis van de vraag-aanbod-balans concludeerde Companen dat in de periode 2015-2024 een tekort bestaat aan 150 woningen in het topsegment vanaf 500.000 euro. De werkelijke vraag zal volgens het rapport mogelijk hoger uitvallen, als de economie verder aantrekt en de vraag naar woningen groeit. De vraag kan oplopen tot enkele tientallen woningen per jaar.

Knelpunt voor het topsegment is de beperkte beschikbaarheid van bouwlocaties die aantrekkelijk zijn voor deze doelgroep. Als aantrekkelijk gelden buurten die herkenbaar luxe en onderscheidend zijn, liefst ook groen. Maar Arnhem beschikt nauwelijks over woningen in een landelijk woonmilieu, terwijl die vraag wel aanwezig is. ‘Zo kiest 10 procent van de topinkomens voor dit woonmilieu’, aldus het rapport. ‘Als dit niet in Arnhem wordt geboden, zullen de hoogste- en topinkomens hiervoor uitwerken naar een andere gemeente.’

Nader onderzoek
De geïnventariseerde locaties kunnen een groot deel van de vraag invullen voor een periode van ongeveer vijf jaar. Voor de langere termijn is het volgens de gemeente niet uitgesloten dat er te weinig wordt aangeboden, zeker omdat uit vervolgonderzoek alsnog zou kunnen blijken dat een deel van de geselecteerde locaties niet geschikt zijn voor woningbouw. ‘Dit onderzoek is slechts een eerste ruimtelijke verkenning. Op in elk geval de gemeentelijke locaties zal nader onderzoek verricht moeten worden naar de daadwerkelijke mogelijkheden. Beperkend kan zijn bijvoorbeeld het al dan niet doorboren van kwetsbare leemlagen, geluid van bijvoorbeeld de A12, wateroverlast etc.’, aldus het rapport.

Niet te voorzien is volgens de gemeente welke kansen zich in de toekomst nog zullen voordoen als er mogelijk geschikte locaties beschikbaar komen die niet in gemeentelijk eigendom zijn. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om vrijkomende onderwijslocaties, zorginstellingen of militaire terreinen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. willemsen op
Een hoop ophef om nis. Iedere Arnhemmer weet hoe zwak de sociale structuur in Arnhem is. Het lijkt me goed om in ieder geval een poging te doen om hier wat verbetering in aan te brengen.
Door Opmerker (orig) op
En wordt de Ladder voor duurzame verstedelijking nog beklommen? Ook dit onderdeel - van het Besluit ruimtelijke ordening- is ten zeerste van belang.
Door Gerben op
Ze bedoelen: een ambtenaren vrije wijk.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Dan mogen ze er wel een slotgracht om heen bouwen tegen al die criminelen die uit extreme armoede overvallen op villa's gaan plegen.
Door Joop op
Ik heb er zelf het geld niet voor maar om woningen vanaf 500.000 te bestempelen als woningen voor de superrijken komt op mij een beetje vreemd over, als ik in mijn eigen regio (Vught/Den Bosch) kijk dan worden daar vrij veel huizen/appartementen gebouw vanaf 500.000 en daar wonen toch echt geen superrijken, in Vught-Noord (Stadhouderspark) b.v. worden bouwkavels (dus alleen de kavel zonder woning) aangeboden van 650 m2 - 940 m2 met een grondprijs van gemiddelde van 780 euro de m2 en de mensen die daar wonen hebben geld maar zijn zeker geen superrijken.
Door Jhr. van Avezathe en Zottegem (vrolijke burger) op
Hoe lang duurt het nog voordat in Nederland zelfs de zon niet meer gratis opgaat? Wie geld heeft, mag met muren omringd en voorzien van beveiliging in het groen wonen, wie een flexbaantje heeft of met van een karig pensioen moet rond komen, mag in de shit van de sociale sector wonen. Dit was ook de sociaal-democratische visie van de Partij van de Armoe, maar daar zijn we inmiddels waarschijnlijk van verlost. Nog vier jaar verder en zal er dan nog een SP zijn?