of 59274 LinkedIn

Anw-compensatie blijft tot 1 mei

Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft in overleg met de sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei. Tot die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.

Ambtenarenpensioenfonds ABP heeft in overleg met de sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei. Tot die datum blijven de oude voorwaarden van kracht.

540 euro
De Anw-compensatie van het ABP is een aanvulling op het nabestaandenpensioen vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw), die partner en kinderen in veel gevallen het recht geeft op een uitkering van de overheid. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand overlijdt waarvan de partner nog geen recht heeft op AOW. De compensatie kan variëren van enkele tientjes tot in veel gevallen 540 euro per maand.

Verrast
De Anw-compensatie zou in eerste instantie per 1 januari worden geschrapt. Het ABP deelde dit eind oktober vorig jaar mee aan haar deelnemers. Veel van hen bleken verrast door dit besluit. Door alle commotie die ontstond besloot ABP de compensatie pas per 1 februari 2018 te laten vervallen, zodat deelnemers de kans hadden zich te herverzekeren. Een collectieve herverzekering werd echter pas half januari in de markt gezet, twee weken voor het verstrijken van de Anw-compensatie van het ABP.

 

Uitzonderingen
De verlenging met drie maanden is bedoeld om de werkgeversorganisaties en vakbonden meer tijd te geven om met een oplossing te komen voor werknemers. Ook heeft het ABP een aantal uitzonderingen geformuleerd. Mensen die voor 1 mei ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren kunnen in aanmerking komen voor Anw-compensatie onder de oude voorwaarden. Maar ook voor deelnemers die zich om een andere reden dan een ongeneeslijke ziekte niet kunnen verzekeren en die daardoor afgewezen zijn voor een herverzekering kunnen in aanmerking komen voor de uitzonderingsregel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
@sluit een levensverzekering. Ik ben AOW-er. Mijn echtgenote is een aantal jaren jonger en heeft geen betaalde baan. Tot 1 mei betaalt het ABP tot haar AOW datum de terugval in inkomen als zij uitsluitend ANW zou krijgen. Het is niet om financiële redenen dat het ABP hiermee stopt en u zult er niets van merken in uw pensioenpremie. Nee, het gaat alleen maar om het vereenvoudigen van de pensioenregeling. Voor de gepensioneerden, zoals ik, komt er geen voordelige collectieve regeling. Dat moet ik dus weer betalen van mijn al 10 jaar bevroren pensioen dat bovendien netto steeds minder wordt. Dus zo vreemd is het niet dat ik daar kwaad over ben.
Door sluit een levensverzekering (netto-betaler in toptarief) op
@Door Jan op 26 januari 2018 20:09
Als uw echtgenoot of echtgenote overlijdt dan is dat heel erg vervelend. Dat gun je niemand. Maar waar komt toch het idee vandaan dat dan de overheid/belastingbetaler daarvoor zou moeten opdraaien? U kunt ZELF een levensverzekering afsluiten immers. Daarnaast hebben we een vangnet als de bijstand. Dus waarom de belastingbetaler of ABP-premiebetaler weer in de portemonnee wordt gepakt is mij een raadsel?
Door Jan op
Wat een warboel bij het ABP. Overigens geldt een mogelijke collectieve herverzekering niet voor reeds gepensioneerden met een jongere partner (uitsluitend voor werkenden). Maar die krijgen van Loyalis (dochter van het ABP) geen aanbod voor een individuele oplossing. Nee, daar moet je zelf maar achter komen. En het kost weer premie natuurlijk, die van een bevroren, inmiddels netto gedaald pensioen moeten worden betaald.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners