of 58952 LinkedIn

Amsterdamse subsidieregels te ingewikkeld

De oproep de subsidieregelingen te vereenvoudigen is een van de aanbevelingen van de Rekenkamer Amsterdam in het vandaag gepresenteerde onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

De bedoeling van de gemeente is goed, maar in de praktijk blijkt Amsterdam toch redelijk hoge drempels op te werpen voor de aanvraag van subsidies voor initiatieven van inwoners voor een betere leefomgeving. Versimpel de regels, luidt het advies van de Rekenkamer Amsterdam.

De oproep de subsidieregelingen te vereenvoudigen is een van de aanbevelingen van de Rekenkamer Amsterdam in het vandaag gepresenteerde onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.

Financiële ondersteuning
Vanuit de overheid is er steeds meer aandacht voor initiatieven van burgers die in de buurt een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving. Ook in de gemeente Amsterdam starten bewoners en samenwerkingsverbanden dergelijke maatschappelijke en bewonersinitiatieven. De gemeente heeft daarbij als uitgangspunt dat initiatiefnemers daarin dienen te worden gefaciliteerd.

In 2016 gaf het college van burgemeester en wethouders de opdracht aan de zeven Amsterdamse stadsdelen om daar concreet uitwerking aan te geven. Op die manier wil het college ervoor zorgen dat Amsterdamse initiatieven, met zo nodig (financiële) ondersteuning, maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren.

1.600 initiatieven
Het beleid is volgens de rekenkamer redelijk doeltreffend geweest. Uit het onderzoek blijkt dat de stadsdelen vorig jaar bijna 1.600 initiatieven hebben ondersteund. Wel is het de vraag of de met de initiatieven beoogde doelen zijn gehaald. ‘Er is geen aandacht voor evalueren en behaalde resultaten zijn dan ook vrijwel onbekend gebleven’, aldus de rekenkamer.

De onderzoekers plaatsen kanttekeningen bij de doelmatigheid. Zo zorgen de vele ingewikkelde regels en de tekort schietende informatievoorziening ervoor dat een groot deel van de initiatiefnemers niet tevreden is over de verkregen ondersteuning. Initiatiefnemers vinden regelmatig dat hun inspanningen niet opwegen tegen verkregen baten.

Handhaving regels
Ook plaatst de rekenkamer kritische noten waar het om de rechtmatigheid gaat. Die is niet gegarandeerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de handhaving van regels. ‘De gemeente wil veel en doet veel, maar worstelt wel met haar rol wanneer het gaat om het ondersteunen van initiatieven’, aldus de rekenkamer. De gemeente zou er met name goed aan doen te sturen op een faciliterende rol, de regels voor subsidies te versimpelen en doelmatig te controleren. Het college omarmt het rapport en geeft aan de regievoering op de maatschappelijke en bewonersinitiatieven te zullen versterken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door piet op
@R. Dorrestein. Helemaal met u eens.

Wat ook opvallend is, de subsidies lijken scheef verdeeld. Er zijn stichtingen en clubjes die subsidie aanvragen en ontvangen (vaak uit meerdere prtjes waardoor het totaal bedrag fors is) terwijl andere op het oog vergelijkbare clubjes dat niet doen.
Door Remko Dorrestein op
Interessant: subsidiebeleid doeltreffend noemen terwijl het resultaat van de individuele trajecten waarvoor subsidie is verleend niet bekend is... een nogal ‘enge’ benadering.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners