of 59794 LinkedIn

Amsterdamse leges in vijf jaar ruim helft duurder

Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van de rekenkamer Amsterdam naar de ontwikkeling van de meer dan 250 verschillende legestarieven in de hoofdstad.

De legestarieven voor vergunningen zijn in Amsterdam sinds 2013 gemiddeld met 53 procent gestegen. En dat niet alleen: ze zullen waarschijnlijk nog verder stijgen. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek van de rekenkamer Amsterdam naar de ontwikkeling van de meer dan 250 verschillende legestarieven in de hoofdstad.

Winstgevend
Duidelijk is dat burgers en bedrijven sinds 2013 aanzienlijk meer kwijt zijn als ze bij de gemeente een vergunning aanvragen om te mogen bouwen of slopen. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeente er overall op verdient: in Amsterdam is er sprake van een kostendekkendheid van 81 procent. ‘De gemeente mag winstgevende en verliesmakende legestarieven tegen elkaar afwegen, zolang in totaal de opbrengsten niet hoger zijn dan de gemaakte kosten. Aan die norm is voldaan’, concludeert de rekenkamer.

Besparingen
De Amsterdamse gemeenteraad heeft meerdere keren aandacht gevraagd voor het verlagen van legesgerelateerde kosten. Het college slaagt daar volgens de onderzoekers niet altijd in. ‘Niet alle voorgenomen besparingen zijn gerealiseerd of gekwantificeerd’, aldus de rekenkamer.

Aan de raad is de keuze of hij zoveel mogelijk de gebruiker wil laten betalen of dat iedereen voor een deel meebetaalt via de algemene middelen. De gemeente moet transparant zijn over de gemaakte keuzes. Die informatie aan de raad is verbeterd, maar kan en moet volgens de rekenkamer nog beter. Ook zal het college de raadsleden meer tijd moeten geven om hun controlerende en kaderstellende taak beter te kunnen uitvoeren.

Onoverzichtelijk
Andere bevindingen van de rekenkamer zijn dat het legesproces kwetsbaar is en meer aandacht vraagt. Zo past het college past niet alle gemaakte keuzes toe, zijn er onvoldoende interne controles, en wordt interne kennis onvoldoende benut. Verder is de archivering niet op orde en zijn de verantwoordelijkheden onoverzichtelijk.

De rekenkamer doet daarom een aantal aanbevelingen, die zijn gericht op het vergroten van de grip van de gemeente op de leges. Een van de aanbevelingen is helder te maken wat de gemaakte keuzes zijn bij tariefstelling en kostendekkendheid. Daarnaast is verbetering te bereiken door besparingsmogelijkheden te concretiseren. Het college heeft aangegeven alle aanbevelingen over te nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans op
De oplossing: gewoon weinig tot niets meer aanvragen en handhavers - legaal - flink dwarsbomen. Men vraagt er zelf om..

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners