of 59185 LinkedIn

Amsterdam laat begroting meegroeien met groei stad

De hoofdstad groeit en blijft groeien. Elk jaar komen er meer inwoners en woningen bij in de stad, en neemt het aantal toeristen toe. Daardoor moeten de huidige voorzieningen meegroeien, om het niveau per inwoner in stand te houden. De voorzieningen kosten geld en moeten worden opgenomen in de begroting van Amsterdam.

Amsterdam hanteert een nieuwe rekenmethode om de groei van de stad te begroten. Het laat de stadsbegroting meebewegen met de groeiende stad. Dat helpt volgens het college van burgemeester en wethouders om ‘de financiën verder op orde te brengen.’

De hoofdstad groeit en blijft groeien. Elk jaar komen er meer inwoners en woningen bij in de stad, en neemt het aantal toeristen toe. Daardoor moeten de huidige voorzieningen meegroeien, om het niveau per inwoner in stand te houden. De voorzieningen kosten geld en moeten worden opgenomen in de begroting van Amsterdam. Om dat op een eenduidige manier te doen voor de hele stad, is een voor Amsterdam nieuw model ontwikkeld dat voor het eerst wordt toegepast bij de begroting van 2018. Met de drie andere grote steden is samengewerkt om tot het rekenmodel te komen. Utrecht en Den Haag hanteren een soortgelijke techniek.

Meer handhaving
‘Om de Amsterdammer goede woon-, en leef-kwaliteit in de stad te kunnen blijven bieden, is het belangrijk dat de voorzieningen meegroeien met de inwoners die erbij komen. Als de stad groeit is er meer handhaving, straat- en wegonderhoud  nodig, komen er verkeerslichten bij en moeten meer kinderen gevaccineerd worden’, aldus wethouder Udo Kock (Financiën, D66).

Krimp
Het model berekent hoeveel geld er extra nodig is om de bestaande voorzieningen bij een groeiende stad op peil te houden voor de inwoners. Het wordt gebruikt om jaarlijks een financieel voorstel voor te leggen aan het college en de raad. Amsterdam stelt nu alleen de techniek en rekenmethodiek vast. Elk jaar bij de Voorjaarsnota zullen het college en de raad besluiten in hoeverre er voor het berekende voorstel financiële ruimte is. Het model is ook toepasbaar op krimp. De wethouder probeert het duidelijk te maken met een fictief voorbeeld. ‘Stel dat het benodigde bedrag, volgens deze rekenmethode, voor dienstverlening in stadsdelen 10 euro is per inwoner, en stel dat het aantal inwoners in 2018 groeit met 10.000, dan is 100.000 euro extra nodig om in 2018 dezelfde dienstverlening in stadsdelen te kunnen leveren.’

Centrale raming
De verantwoordelijkheid voor de raming van deze zogeheten areaaleffecten komt op centraal niveau te liggen. De centrale raming vervangt decentrale aanvragen. De berekening wordt op intranet gepubliceerd, net als het rekenmodel van de areaalsystematiek en de gehanteerde prognoses over groei en krimp. Daarmee bestaat volgens het college straks ‘volledige helderheid’ bij de zogeheten resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s) en stadsdeelorganisaties. ‘De areaalsystematiek en de daarmee geraamde areaaleffecten komen in de plaats van de afzonderlijke ramingen van rve’s en stadsdeelorganisaties. Dat betekent dat zij in hun begrotingen en aanvragen zelf geen veranderingen voor areaalontwikkeling meer mogen opnemen. Begrotingen en aanvragen waarin dat wel is geraamd, zullen volgens het dagelijks bestuur van de stad niet worden gehonoreerd.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (gepens.) op
Er zijn weinig mensen, die de rekenmethoden van Amsterdam nog kunnen volgen. Dit jaar een OZB-verhoging van 40,2%! En over de hoogte van de afkoopsommen voor erfpacht maar te zwijgen.