of 63908 LinkedIn

Amsterdam huurt dure adviseur vaak in

De gemeente Amsterdam heeft vanaf 2009 al ruim 275.000 euro uitgegeven aan adviseur Leo Zaal, dezelfde persoon die begin deze maand door de Flevolandse korpsbeheerder Annemarie Jorritsma werd aangesteld als interim-manager van het poltiekorps Flevoland voor 1600 euro per dag.
2 reacties
De gemeente Amsterdam heeft vanaf 2009 al ruim 275.000 euro uitgegeven aan adviseur Leo Zaal, dezelfde persoon die begin deze maand door de Flevolandse korpsbeheerder Annemarie Jorritsma werd aangesteld als interim-manager van het poltiekorps Flevoland voor 1600 euro per dag.

Uurtarief
Het uurtarief van Zaal, die werkzaam is voor adviesbureau Twynstra Gudde, bedraagt 200 euro. Zaal werd in 2009 en 2010 ingehuurd door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer om de taxichaos in de stad aan te pakken. Stadszender AT5 meldt dat de gemeente in 2009 80.000 euro en in 2010 164.000 euro aan de adviseur uitgaf. Gemeentewoordvoerder Bartho Boer zegt dat deze bedragen “grosso modo” kloppen. ‘Hij was kwartiermaker voor de nieuwe Taxiwet. Vooruitlopend daarop heeft hij geadviseerd voor de Amsterdamse verordening, onder andere voor de handhaving. Het ging om de beleidsmatige voorbereiding voor de uitvoering van de wet.’ Wethouder Eric Wiebes verving Zaal in september 2010 voor een Amsterdamse ambtenaar. ‘Het kwartiermaken zat erop’, verklaart Boer. ‘Een ambtenaar kon daarna de taak overnemen in een andere functie.’

Expertise
Naar aanleiding van de ophef over zijn salaris als interim-manager bij het politiekorps Flevoland besloot burgemeester Eberhard van der Laan de gemeenteraad eerder deze maand per brief te informeren over het opnieuw inhuren van Zaal in 2011 en de kosten die daarmee verbonden zijn: 32.000 euro. Zaal is dit jaar ingehuurd als kwartiermaker voor de Aanpak Top 600, een plan dat zich richt op 600 jonge veelplegers. Hij moet zorgen dat het programma goed wordt opgezet en uitgevoerd.  Waarschijnlijk wordt zijn contract na deze periode verlengd, maar een besluit hierover is nog niet genomen. ‘Aan de Aanpak Top 600 doen 30 partijen mee’, legt Boer uit. ‘Zijn taak is om alle partijen op een lijn te krijgen en de uitvoer op te zetten. De opdracht kost veel geld, maar is ook nodig voor de veiligheid in de stad. Met zijn expertise en ervaring kan het goed en snel gebeuren. Anders duurt alles langer.’

Transparant
Boer vindt 200 euro per uur ook een hoop geld, maar wijst erop dat daarom ook wordt gerapporteerd aan de raad. ‘Op zich is 200 euro een courant tarief voor dit type adviseur. We hebben een bewuste afweging gemaakt en op lange termijn levert dit meer op. Ik waag te betwijfelen of er goedkopere adviseurs zijn met zijn expertise. Anders hadden we die zeker genomen.’ Dat het contract van Zaal “waarschijnlijk” wordt verlengd heeft te maken met de omvang van het project. ‘Het project heeft vertraging opgelopen door de zedenzaak waar veel partijen, die ook bij de Aanpak Top 600 betrokken zijn, druk mee waren. Een groot project vraagt tijd en je wilt het deugdelijk doen.’ Mocht het contract inderdaad verlengd worden, dan meldt het college dat opnieuw aan de gemeenteraad. ‘Daar willen we transparant in zijn. Er is een periodieke rapportage over de inhuur van externen, maar met het korpschef-gebeuren in het achterhoofd is het goed de raad actief te informeren met goede onderbouwing.’

Zuinig
SP-fractievoorzitter Laurens Ivens uitte eerder al kritiek op de hoge bedragen die worden uitgegeven aan het advieswerk. Hij vindt het schandalig dat de gemeente iemand met zo’n vorstelijk salaris inhuurt. Hij zei tegen AT5 dat de gemeentelijke diensten nog niet lijken te beseffen dat deze buitensporige salarissen niet bij de gemeente passen. Boer is het helemaal eens met Ivens over dat de gemeente zuinig met belastinggeld moet omgaan. ‘Iedereen moet de broekriem aanhalen, dus dat is een terecht punt. Daarom hebben we er ook kritisch naar gekeken. Wij en andere betrokken partijen doen ook veel dingen zelf.’ Daarbij wijst Boer erop dat de 200 euro per uur niet 1-op-1 naar Zaal gaat. ‘Het is niet zijn salaris, er gaat bijvoorbeeld ook een deel naar het bureau. Maar inderdaad, de kosten voor de gemeente zijn wel 200 euro per uur.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Een beetje advocaat kost al gauw E 240 per uur, dus E 200 valt nog wel mee. Waar het in dit soort situaties om gaat is:
1. het opstellen van een goed programma van eisen en
2. de aansturing.
Daar schort het vaak aan in bestuurlijk Nederland.
Door Ferdinand (kritisch burger) op
Typisch de "ons kent ons" cultuur. Er wordt niet meer kritisch gekeken naar kosten (gezonde bedrijfsvoering), maar ben je eenmaal binnen en kun je aardig netwerken binnen het hoger management, dan zit je wel gebeiteld. En de belastingbetaler, hij/zij zwoegt voort !

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners