of 59179 LinkedIn

Amsterdam en Den Haag innen boetes zelf

Amsterdam  en Den Haag gaan vanaf 1 januari 2017 boetes voor overlast zelf innen. Op die datum wordt de bestuurlijke boete overlastfeiten ingevoerd.

Amsterdam  en Den Haag gaan vanaf 1 januari 2017 boetes voor overlast zelf innen. Op die datum wordt de bestuurlijke boete overlastfeiten ingevoerd. Gemeentelijke handhavers (BOA's) kunnen dan voor overtredingen zoals hondenpoep, verkeerd aangeboden huisvuil,  jeugdoverlast en het plaatsen van bedrijfsafval boetes uitschrijven, ten bate van de gemeentekas.

PV-vergoeding
Gemeenten kregen tot 1 januari 2016 een proces-verbaal vergoeding als BOA's handhavend optraden. Voor elk proces-verbaal kregen gemeenten 25 euro of 40 euro, afhankelijk van het feit waarvoor zij een boete geven. Het overige bedrag vloeide naar het Rijk. Per 1 januari 2016 kwam die PV-vergoeding echter te vervallen. De 14,5 miljoen euro die als vergoeding voor opleidingen en hulpmiddelen werden uitgekeerd, ging voortaan ook naar de staatskas.

Afhandelen
Sindsdien keken gemeenten naar mogelijkheden om boetes op de leggen door gemeentelijke handhavers zonder dat de baten daarvan naar het Rijk verdwenen. Amsterdam en Den Haag hebben die oplossing nu gevonden via de bestuurlijke boete overlastfeiten. De boetes worden nu nog geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Als Den Haag en Amsterdam per 1 januari zelf beginnen met het innen van de boetes, moeten ze daar ook zelf een systeem voor het financieel afhandelen van de boetes voor hebben.  Amsterdam heeft becijferd dat het zelf innen van de boetes zo’n 900.000 euro zal opleveren. De kosten van het afhandelen van de boetes zullen waarschijnlijk in dezelfde orde van grote zijn.

Verbetering
Wethouder Boudewijn Revis van Den Haag vindt het zelf innen van de boetes een verbetering: ‘Met de nieuwe aanpak worden mensen en bedrijven die overlast veroorzaken direct geconfronteerd met een sanctie en kunnen we één van de grootste ergernissen in de stad aanpakken. Nu dit boetesysteem zelf door de gemeente wordt uitgevoerd, krijgen de overtreders direct een bon en worden personen en bedrijven veel directer geconfronteerd met hun nare gedrag. Daarnaast biedt de invoering van de bestuurlijke boete overlastfeiten ook de mogelijkheid om de boete 100 procent te verhogen als een persoon of bedrijf binnen 5 jaar wéér de regels overtreedt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Wat is dit voor een belachelijk Overheidsbeleid? Wat is er simpeler dan afspraken te maken tussen VNG en Rijk over de opbrengsten van boetes. Het is toch niet meer dan logisch dat in dit geval de opbrengsten naar de uitvoerende lagere Overheid gaan? Nu dreigt de burger te worden opgezadeld met extra bureaucratie en nog een dure boete innende instelling.
Door JOSCHKE op
Jammer, want in de grote steden zijn het vaak mensen die uit de kaartenbakken van de sociale dienst zijn geplukt, meestal geen sociale vaardigheden bezitten en als allochtoon een andere mentaliteit bezitten dan de gemiddelde Nederlander. Het zal een rotzooi worden, want we mogen niet vergeten dat racisme niet iets is van blanken tegen allochtonen zoals deze groep dat zo graag verkondigt maar ook van allochtonen tegen Nederlanders hoewel de poltiek correcten dat zullen ontkennen.
Door Een ander geluid op
Dus omdat het rijk de de financiele afhandeling deed en de opbrengsten heeft ingepikt, gaan de gemeenten het helemaal zelf doen en daarvoor extra kosten maken. Welkom bij 1 overheid :-)