of 62812 LinkedIn

Amsterdam: 1500 extra ambtenaren minder

1500 extra ambtenarenbanen moeten in Amsterdam verdwijnen. De komende twee jaar gaat Amsterdam de nullijn hanteren en minder vrije dagen voor ambtenaren.

In Amsterdam zullen 1500 extra ambtenarenbanen verdwijnen in de periode 2013-2015 bovenop de 450 banen die al zouden verdwijnen. ‘Pijnlijk, maar verantwoord en noodzakelijk.’

Ingrijpende hervorming
Vanaf 1 januari 2014 komen alle ambtenaren in dienst van één ambtelijke organisatie onder leiding van één algemeen directeur, de nieuwe gemeentesecretaris Arjan van Gils. Ambtenaren zijn dan niet meer in dienst van een stadsdeel maar van de gemeente Amsterdam. ‘Deze ingrijpende hervorming maakt het mogelijk met minder mensen beter te werken’, aldus het college.

Stadsdelen
In de kadernota is geen rekening gehouden met het voornemen van het kabinet om de stadsdelen af te schaffen. Nieuwenhuis: ‘In deze plannen blijft de stadsdeelorganisatie wel bestaan met een eigen stadsdeelbestuur. Het hangt van Den Haag af wat wordt besloten over de zeven stadsdelen. Volgens mij wordt deze week besproken of dat doorgaat. Zij zullen in onze plannen taken blijven uitvoeren. We brengen ook niet voor niets het aantal loketten terug van 55 naar 7.’

Frictiekosten
Per beleidsterrein bekijkt de gemeente hoe en met wie de taak het beste uitgevoerd kan worden. Personeel kan dus flexibel worden ingezet. ‘Het sluit aan bij de ontwikkeling om de overheid steeds meer vraaggericht te laten werken.’ De operatie wordt al in 2012 ingezet. De eerste effecten worden in 2013 verwacht. Met de organisatieverandering gaan frictiekosten gepaard die het college voor de jaren 2013-2016 in totaal schat op 71,5 miljoen.

Personele besparing
Van de totale bezuinigingen van 193 miljoen wil Amsterdam 120 miljoen bezuinigen op de eigen organisatie in de centrale stad en de stadsdelen: 30 miljoen in 2013, 60 miljoen in 2014 en 30 miljoen in 2015. Van die 120 miljoen is 90 miljoen bestempeld als personele besparing. Woordvoerder Marleen Nieuwenhuis: ‘Gemiddeld hanteren we 60.000 euro aan personele lasten per jaar. 1.500 x 60.000 = 90 miljoen.’

Gedwongen vertrek
De extra bezuinigingen komen bovenop de al ingezette en volgens plan verlopende personele bezuinigingen om tot en met 2014 te krimpen met 450 arbeidsplaatsen in de centrale stad. ‘Eind 2011 stond de teller op 299 ambtenaren minder dan in 2010.’ De meeste banen zullen verdwijnen door natuurlijke uitstroom, zoals pensionering, verzelfstandigingen en aflopende tijdelijke contracten. ‘Maar het lijkt ook onvermijdelijk dat mensen gedwongen moeten vertrekken.’

Investeren
Amsterdam telt nu ongeveer 15.000 ambtenaren, waarvan bijna 9000 voor de centrale stad werken. Tot 2020 vertrekken sowieso 4900 ambtenaren, een derde daarvan door pensionering. Daardoor zal de samenstelling veranderen, maar de stad wil wel investeren in het zittende personeel en vindt het belangrijk aantrekkelijk te blijven en open te staan voor nieuwe instroom om een gevarieerd personeelsbestand te houden.

Minder vrije dagen
In de arbeidsvoorwaarden zal wel het een en ander veranderen. Omdat besparingen niet snel zijn geregeld hanteert de gemeente de komende twee jaar de nullijn voor loon en prijsbijstellingen. Dit levert 52,5 miljoen op. Uit het onderzoek Benchmark Ambtelijk Apparaat Amsterdam van adviesbureau Berenschot blijkt verder dat Amsterdam de meeste ambtenaren telt van de G4. De gemeente wil de arbeidsvoorwaarden meer afstemmen op andere gemeenten boven de 140.000 inwoners. Arbeidsvoorwaarden zoals gratificaties en verschillende toeslagen zullen worden versoberd. De gemeente wil ook met de vakbonden het gesprek aangaan over de hoge eindejaarsuitkering, de ziektekostentoeslag en over vrije dagen als 1 en 5 mei en Goede Vrijdag. 

De gemeenteraad spreekt in de komende weken over de voorstellen van het college. Op 20 juni besluit de gemeenteraad over de kadernota.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners