of 58952 LinkedIn

Amersfoort niet langer onder curatele

De gemeente Amersfoort staat niet langer onder curatele van de provincie Utrecht. De provincie heeft het verscherpte financiële toezicht opgeheven, maar houdt voorlopig wel de vinger aan de pols.

De gemeente Amersfoort staat niet langer onder curatele van de provincie Utrecht. De provincie heeft het verscherpte financiële toezicht opgeheven, maar houdt wel de vinger aan de pols.

Situatie weer normaal

Het preventief financieel toezicht dat de provincie Utrecht eind vorig jaar oplegde, betekende dat de gemeente geen nieuw beleid kon uitvoeren en geen nieuwe investeringen kon doen zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie. Nu de door de gemeente vastgestelde herstelbegroting is goedgekeurd door de provincie, zal de situatie weer veranderen naar normaal. Verantwoordelijk gedeputeerde Financiën Jacqueline Verbeek-Nijhof deelt ‘een groot compliment’ uit aan Amersfoort. ‘Het is niet makkelijk om binnen korte tijd bezuinigingen vorm te geven en een kwaliteitsslag op de begroting door te voeren’, zegt ze.

 

Risico’s sociaal domein

De provincie houdt echter de komende jaren wel een vinger aan de pols. De gemeente moet de toezichthouder regelmatige updates geven over de uitvoering van de geplande bezuinigingen, met name omdat de grootste ingrepen nog voor de deur staan. De provincie wil ‘actueel aangesloten blijven op de financiële ontwikkelingen’, aldus de gedeputeerde. Ook wil de provincies ook periodiek op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. Tevreden is de provincie dat de gemeente een reserve heeft gevormd van 10 miljoen euro voor het opvangen van de risico’s in het sociaal domein. ‘Maar zoals in veel gemeenten het geval is, zal pas  de komende jaren blijken of de budgetten voldoende zijn om de uitgaven te kunnen dekken’, aldus Verbeek-Nijhof.

 

Grondexploitatie

Ook wil ze door de gemeente periodiek op de hoogte worden gehouden over de actuele financiële ontwikkelingen op gebied van de grondexploitatie. Op dat gebied gaat het inmiddels weer de goede kant uit, maar omdat de grondexploitaties een belangrijk onderdeel vormen van het risicoprofiel van de gemeente neemt de toezichthouder liever het zekere voor het onzekere.

Wethouder Financien Hans Buijtelaar is blij dat Amersfoort de begroting tot 2018 weer op orde heeft en dat de gemeenteraad zijn budgetrecht weer terug heeft, ‘waardoor de raad weer zelfstandig kan besluiten.’ In december, na de controle van de financiële stukken van alle gemeenten, besluit de provincie over het financieel toezicht in het jaar 2016.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tymen Reitsma (Uitvaartverzorger) op
Besten, is onder curatele nu nog van kracht?
Door - belangstellende -- (--) op
het verscherpte regiem blijft echter nog bestaan !

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners