of 62812 LinkedIn

Ambtenaren ontwijken pensioenkorting

De meeste pensioenfondsen verlagen de opbouw, blijkt uit onderzoek van het FD en PensioenPro, terwijl ambtenarenpensioenfonds ABP eerder al bekend had gemaakt geen pensioenverlaging door te voeren. Uit het onderzoek blijkt verder dat de premies enorm omhoog gaan: stijgingen van 10 procent zijn geen uitzondering.

De meeste pensioenfondsen verlagen de opbouw, blijkt uit onderzoek van het FD en PensioenPro, terwijl ambtenarenpensioenfonds ABP eerder al bekend had gemaakt geen pensioenverlaging door te voeren. Uit het onderzoek blijkt verder dat de premies enorm omhoog gaan: stijgingen van 10 procent zijn geen uitzondering.

Lager dan verwacht

De premies van de meeste fondsen vallen tussen de 25 en 30 procent, schrijft het FD. Bij PGB stijgt de premie naar 28 procent en bij Levensmiddelen naar 27 procent. ABP maakte eind november bekend dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen dat ABP-deelnemers betalen, zou stijgen van 24,9 naar 25,9 procent. Een lagere stijging dan verwacht, omdat de gemiddelde levensverwachting langzamer stijgt dan gedacht.

 

Niet verlagen

Het was spannend of ABP de pensioenen zou verlagen omdat de dekkingsgraad zich al maanden onder het minimale niveau van 90 procent bevond, maar toen die zich in de laatste twee maanden van het jaar herstelde bleek dat de verlaging kon worden vermeden. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool benadrukte dit in een video: ‘We gaan niet verlagen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De verhoging van de pensioenpremies heeft o.a. te maken met:
-in het recente verleden te laag vastgesteld premies.
-het gebruik van pensioengelden voor netto salarisverbetering voor de werkenden.
-het gebruik van pensioengelden in het kader van het loonbeleid.
-uitnamen uit de pensioenfondsen.
Tel uit je winst!
Door Eric (Beleidsmedewerker) op
Zijn de door Bas (Adviseur) genoemde beheerskosten dus een oorzaak van de slechtere dekkingsgraad van het ABP vergeleken met die van banken en zorgverzekeraars? Zo ja, wat is daar aan te doen nu het ABP een vorm van 'verplichte winkelnering' betreft voor de deelnemers?
Door Bas (Adviseur) op
ABP verhoogde opnieuw eenzijdig de premies OP/NP. Wat hebben werkenden toch Corien Wortmann-Kool misdaan dat de voorbije tien jaren, de pensioenopbouw met 5 % werd verlaagd, ondanks hogere premieprocenten, kortere en lagere pensioenuitkeringen. Eenzijdig de pensioenopbouw (35+ tot 62 verlagen met 10% vanwege afschaffen van de verplichte doorsneepremie is niet solidair, wel leeftijdsdiscriminatie. Mensen worden niet ouder omdat kindersterfte sinds 2000 halveerde. Waarom beschouwt Corien Wortmann-Kool louter als melkkoe. Wanneer vertelt zij het eerlijke verhaal aan premiebetalers?

Terwijl jarenlang rendementen worden geboekt op beleggingen van 2 tot 3 maal het koopkrachtcijfer, verhoogde ABP premies 2015 van 19,6 tot 25,9 met 1/ derde (!)
Waarom de kosten de beheerskosten voor ABP pensioenen 5 keer zo hoog liggen als bij pensioenverzekeraars is het geheim van de APG en ABP. Waarom er op grote schaal ex bankiers worden ingeschakeld en absurde bonussen in het buitenland worden betaald, terwijl indexbeleggen op lange termijn het meeste oplevert, is een groot raadsel.
Waarom heeft APG twee directeuren die bijna 600.000 per stuk verdienen op een organisatie van enkele tientallen medewerkers. De uitvoering van ABP pensioenen gebeurt door een werkmaatschappij waar ongeveer 3.000 mensen werken.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners