of 59250 LinkedIn

Ambtenaar best goed betaald

 Rijksambtenaren in Nederland worden relatief goed betaald. Tenminste, vergeleken met andere Europese landen. Dat blijkt klip en klaar uit de Staat van de Ambtelijke Dienst, STAD. In die publicatie zette Helma Kuperus (Binnenlandse Zaken) de beloningen van ambtenaren in de diverse lidstaten van de Europese Unie op een rij. Hoewel vergelijken lastig is – brutolonen zijn mede afhankelijk van de levensstandaard in ieder land en bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, het aantal vakantiedagen, de werkgeversbijdrage in sociale lasten en beloningsbestanddelen in natura en nettolonen worden beïnvloed door verschillen in belastingregimes – komt er wel enig beeld uit.


Rijksambtenaren in Nederland worden relatief goed betaald. Tenminste, vergeleken met andere Europese landen. Dat blijkt klip en klaar uit de Staat van de Ambtelijke Dienst, STAD. In die publicatie zette Helma Kuperus (Binnenlandse Zaken) de beloningen van ambtenaren in de diverse lidstaten van de Europese Unie op een rij. Hoewel vergelijken lastig is – brutolonen zijn mede afhankelijk van de levensstandaard in ieder land en bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, het aantal vakantiedagen, de werkgeversbijdrage in sociale lasten en beloningsbestanddelen in natura en nettolonen worden beïnvloed door verschillen in belastingregimes – komt er wel enig beeld uit.

De groepen die worden onderscheiden zijn: topmanagers, middenmanagers, professionals en secretarieel medewerkers. Voor alle drie de groepen, maar ook voor professionals, kent Nederland naar verhouding hoge beloningen. Voor secretarieel personeel bezetten we zelfs de eerste plaats. Voor middenmanagement op de derde plek en topmanagers op de zesde plek.

Belastinginspecteurs
Voor professionals zijn twee groepen onderzocht: economen en statistici. Ook hier staat Nederland, samen met de Belgen, op de eerste plek voor economen en op nummer 3 voor statistici. Bij de uitvoerende beroepen valt op dat in Nederland belastinginspecteurs veel meer verdienen dan vergelijkbare groepen bij de politie, douane en immigratiedienst en ook veel meer dan in de andere Europese lidstaten. Voor de andere groepen hoort Nederland volgens de onderzoeken bij de middenmoot.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.