of 61441 LinkedIn

Almelo en Twenterand onder curatele provincie

Twee Overijsselse gemeenten, Almelo en Twenterand, staan volgend jaar onder verscherpt toezicht van de provincie.

Twee Overijsselse gemeenten, Almelo en Twenterand, staan volgend jaar onder verscherpt toezicht van de provincie. Twenterand zit financieel moeilijk vanwege tekorten in het sociaal domein. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten het al geldende preventief toezicht op Almelo te verlengen. De gemeente valt al sinds 2016 onder het strenge regime. Reden voor de verlenging is dat het eigen vermogen nog steeds negatief is. Het herstelplan om die vermogenspositie te verbeteren verloopt volgens de provincie wel voorspoedig, maar het preventief toezicht wordt verlengd ‘vanwege de omvang van de problematiek en de risico’s waar Almelo voor staat.’

Meer tijd nodig
De gemeente Twenterand is geconfronteerd met financiële problematiek binnen het sociaal domein. ‘De gemeente heeft de inschatting gemaakt dat de oplossing voor de problematiek niet uitsluitend gevonden kan worden binnen het sociaal domein. Daarom heeft zij een aantal algemene denklijnen uitgezet voor het oplossen van de financiële problematiek. De gemeente heeft echter meer tijd nodig om deze denklijnen concreet in te vullen’, aldus een toelichting van de provincie Overijssel. Gevolg van het preventief toezicht is dat Almelo en Twenterand vooraf goedkeuring nodig hebben van de provincie voor besluiten en begrotingswijzigingen die lasten meebrengen welke niet in de begroting 2018 zijn voorzien.

Grondverkopen
Met de overige 23 Overijsselse gemeenten gaat het beter. De aantrekkende economie heeft volgens de provincie een positief effect op de financiële positie. ‘Gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid genomen door vast te houden aan eerder genomen maatregelen. De extra middelen van het Rijk zijn door gemeenten veelal ingezet om de financiële positie te versterken’, aldus VVD-gedeputeerde Monique van Haaf, verantwoordelijk voor het financieel toezicht op de gemeenten. Het beeld is dat er een positieve koers is ingeslagen, met een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, aantrekkende grondverkopen, meer werkgelegenheid en minder mensen in de bijstand.

Toch zijn er volgens de gedeputeerde ook nog financiële onzekerheden. Zo zullen de kortingen op de budgetten op het sociaal domein de komende jaren zijn weerslag moeten vinden in het te voeren beleid van gemeenten. ‘Daarnaast is ondanks de aantrekkende economie, het aanbod van bouwgronden hoger dan de vraag. Dit kan in de nabije toekomst voor de gemeenten een financieel effect hebben’, waarschuwt Van Haaf.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Als financieel analist van gemeentebegrotingen van o.a. Almelo verbaasde het mij al 7 jaar dat er vrijwel nooit echte oppositie kwam uit de gemeenteraad. De gemeenteraad werd zelfs hiervoor beloond met een prestigieus en veel te groot gemeentehuis wat sinds dien grotendeels leeg stond, kosten 62 miljoen en alles op de lat uiteraard. Ook de provincie heeft het als toezichthouder flink af laten weten. Die zaten er bij en keken er naar, maar deden niet. In ieder geval veel te weinig !

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners