of 65101 LinkedIn

Alleen btw-compensatie voor verplichte inburgering

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Alleen als een gemeente een wettelijk taak heeft de inburgering te faciliteren én als inburgeraars verplicht zijn mee te doen, kunnen gemeenten terecht bij het btw-compensatiefonds. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanaf dit jaar ligt de regie van inburgering bij gemeenten.

Veel uitgebreider

Gemeenten hebben verschillende taken voor verschillende doelgroepen, concludeert de Belastingdienst. De taak van gemeenten bij inburgeringsplichtige asielmigranten is veel uitgebreider dan bij gezins- en overige migranten. Die tweede blijft zelf verantwoordelijk voor inburgering.

 

Recht op compensatie

‘Alleen als de gemeente een wettelijke taak heeft in het faciliteren van de inburgering’, schrijft de VNG, ‘en de inburgeraars de verplichting hebben de trajecten af te nemen op straffe van sanctiemogelijkheden, bestaat er een recht op compensatie bij het Btw-compensatiefonds.’

 

Geen compensatie

Als de gemeente geen wettelijke taak heeft of als de migrant niet verplicht is, dan kan de gemeente geen aanspraak doen op het btw-compensatiefonds. En er komt ook geen compensatie als de goederen of diensten zouden zijn vrijgesteld van btw-heffing als ze van een ondernemer zouden komen. ‘Hierbij kunt u denken aan cursussen of opleidingen die de gemeente zelf geeft of zijn ingekocht door de gemeente voor een specifieke groep (asielzoekers).’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners