of 61869 LinkedIn

Alle hens aan dek voor woningbouw in steden

De Vrom-raad vindt dat alle zeilen moeten worden bijgezet om te voorkomen dat de woningbouw in de Randstad stagneert. Zonodig moeten kleine gemeenten en ook waterschappen meebetalen aan ontwikkelingen in naburige steden. Het rijk moet stoppen met het afbouwen van subsidies.
Reageer
De Vrom-raad vindt dat alle zeilen moeten worden bijgezet om te voorkomen dat de woningbouw in de Randstad stagneert. Zonodig moeten kleine gemeenten en ook waterschappen meebetalen aan ontwikkelingen in naburige steden. Het rijk moet stoppen met het afbouwen van subsidies.

Vergaande aanbevelingen
In het maandag gepresenteerde adviesrapport Grond voor kwaliteit, voorstellen voor verbetering van overheidsregie op (binnen)stedelijke ontwikkeling doet de Vrom-raad enkele vergaande aanbevelingen. De raad maakt zich ernstig zorgen, zo staat in het rapport, en deze zorgen zijn door de kredietcrisis alleen maar toegenomen. ‘Vooral’ voor de Randstad worden problemen voorzien.

 

Verdichting
De door het kabinet gewenste verdichting van het stedelijk gebied staat volgens de Vrom-raad zwaar onder druk. Er is te weinig geld om te investeren in kwaliteit. Zonder extra middelen lopen projecten ‘grote’ vertraging op of komen ze helemaal niet van de grond. De raad wijst erop dat volgens de Structuurvisie Randstad 2040 in de komende decennia nog 500.000 tot 1 miljoen woningen moeten worden gebouwd.

 

Duur
Intussen wordt in Nederland steeds minder geld verdiend met woningbouw, zeker in de steden. Vroeger werden vooral huizen gebouwd in uitbreidingswijken op boerengrond. Dit leverde veel geld op. Tegenwoordig is de ruimte beperkt. Bovendien wil het kabinet dat 40 procent van alle nieuwe woningen in bestaand bebouwd gebied wordt neergezet. In de praktijk is dit ingewikkeld en duur.

 

Krachtig ingrijpen
Voorzitter Henry Meijdam van de Vrom-raad zegt in een toelichting dat niet aan stevig ingrijpen valt te ontkomen. ‘Als we de werking van de grondmarkt willen verbeteren, zullen de beleidsbepalers echt krachtig moeten ingrijpen.’

 

Vrijdag 13 februari meer over dit onderwerp in Binnenlands Bestuur nummer 7.

Lees hier het rapport Grond voor kwaliteit, Voorstellen voor verbetering van overheidsregie op (binnen)stedelijke ontwikkeling.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.