of 64204 LinkedIn

Al jaren zo'n 260 gemeenten met begrotingstekort

Al jarenlang hebben ongeveer drie op de vier gemeenten een tekort op de begroting, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is opvallend aangezien gemeenten al jarenlang kampen met tekorten in het sociaal domein en de aanname was dat de tekorten toenamen.

Al jarenlang hebben ongeveer drie op de vier gemeenten een tekort op de begroting, blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is opvallend aangezien gemeenten al jarenlang kampen met tekorten in het sociaal domein en de aanname was dat de tekorten toenamen.

Onbetwist

‘Het aantal gemeenten met een tekort in de begroting fluctueert al een aantal jaar rond de 260’, schrijft het ministerie. Het aantal daalde zelfs in 2020 van 280 naar 265. De saldi van heringedeelde gemeenten zijn verrekend voor de vergelijkbaarheid, dus daar kan het niet aan liggen. ‘Het is opvallend omdat iedereen denkt dat het aantal de afgelopen jaren is toegenomen’, zegt gemeentefondsspecialist Jan Verhagen die de cijfers opmerkte. ‘Blijkbaar hebben gemeenten maatregelen genomen want de jeugdzorgtekorten zijn onbetwist.’

 

 

2017

2018

2019

2020

Aantal gemeenten met tekort in de begroting

247

253

280

265

Bron: Kamerstukken

 

Jaarrekeningen

‘Het aantal gemeenten met een negatief resultaat in de jaarrekening is in de jaren 2017-2019 toegenomen’, schrijft het ministerie verder. ‘Wel is het aantal gemeenten met een negatief resultaat in de jaarrekening elk jaar lager dan het aantal gemeenten met een tekort in de begroting.’

 

 

2017

2018

2019

2020

Aantal gemeenten met een tekort in de jaarrekening

160

204

224

 n.n.b.

Bron: Kamerstukken 

 

Problemen en oplossingen

Een van de vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken gaat over de motie-Özütok, die de regering verzoekt om ter voorbereiding van de kabinetsformatie met decentrale overheden in overleg te gaan over de (financiële) problemen en oplossingen. Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) vinden er verkenningen plaats en het uitgangspunt daarvan is ‘een slagvaardig openbaar bestuur, dat optimaal is toegerust op de grote opgaven die zich de komende periode aandienen. De verkenningen op opgaven verlopen afzonderlijk en bevinden zich in verschillende stadia.’

 

Adviezen

Inmiddels is er een akkoord dat gemeenten volgend jaar 1,3 miljard euro krijgen ter compensatie van de jeugdzorg, naast 300 miljoen euro die eerder was toegezegd en 200 miljoen die ze aan bezuinigingen moeten realiseren. Verder speelt een controversiële herverdeling van het gemeentefonds, waar na kritiek van gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur deze maand een nieuw voorstel voor wordt verwacht. De Raad van State adviseerde al dat het voortdurend bijstellen van financiering onwenselijk is en dat er een ‘gedegen, onafhankelijke raming’ moet komen van het benodigde budget.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
@De Jong: wat je constateert is juist, feitelijk wordt de kamer dus voorgelogen. Er zijn geen 260 gemeenten die onder preventief toezicht staan en er is slechts een handjevol gemeenten die onder curatele staan. Het overgrote deel van de gemeente is braaf en volgt netjes de regels, ook al ontbreekt het vanuit Den Haag aan een eerlijke financiering van opgelegde wetgeving (medebewind). De oplossing is in elk geval niet het zwabberbeleid van de afgelopen 20 jaar en de eeuwige discussie over een gemeentelijk belastinggebied dat er nooit komt omdat het de verschillen tussen en arme en rijke regio's nog verder zou vergroten, zo is de angst.
Door de jong (ambtenaar) op
Dit begrijp ik niet. Als het waar is, dan zouden er dus ook al jarenlang ruim 260 gemeenten onder preventief toezicht van de provincies hebben moet staan. Gemeenten mogen geen begrotingstekort hebben en als ze dat wel hebben klrijgen ze te maken met de provincie als toezichthouders. Ik beschouw dit als het creeeren van mist door ministerie om aan te geven dat de tekorten op de jeugdzorg niet voor begrotingstekorten hebben gezorgd. Het blijft een moeizame discussie met het rijk omdat er teveel mogelijkheden voor het rijk zijn om de aandacht af te leiden. Daar hoort dit ook bij. Een rekeningtekort is ook zoiets: bij een begroting die verplicht reeel sluitend moet zijn in combinatie met een fatsoenlijk financieel beleid krijgt per definitiie niet of nauwelijks rekeningtekorten. Dus geen wonder dat die tekorten afnemen als ze er zijn: daar wordt via het begroitngsbeleid voor gezorgd.
Ik zou zeggen: hou maar op met die handel, maar van gemeenten uitvoeringskantoren van de ministeries. Dan zijn we van dit geneuzel af. Kan de Tweede Kamer meteeen de hondenbelasting afgschaffen (daar is inmiddels een kamermeerderheid voor; je gelooft toch je ogen niet als je dit leest...).
Door Criticus op
Het sociaal domein is in 2015 overgegaan naar gemeenten. Waarom dan pas vanaf 2017 vergelijken?

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners