of 63606 LinkedIn

Afweging in- of uitbesteden vooral adhoc

Gemeenten besteden 16 procent van hun activiteiten geheel of grotendeels in. Het gros van de activiteiten – 74 procent – wordt volledig of grotendeels aanbesteed. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet doen naar de mate van inbesteding door gemeenten.

Gemeenten besteden 16 procent van hun activiteiten geheel of grotendeels in. Het gros van de activiteiten – 74 procent – wordt volledig of grotendeels aanbesteed. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken liet doen naar de mate van inbesteding door gemeenten.

Gekeken is naar 93 verschillende activiteiten die overheden zelf kunnen verrichten of op de markt kunnen zetten, zoals afvalvoorziening, catering, schoonmaak, onderzoek, onderhoud van overheidsgebouwen en aan het weggennet.

De onderzoekers vonden geen duidelijk patroon onder gemeenten met betrekking tot de mate van inbesteden. 'Grootte van de gemeente, de mate van stedelijkheid, het al dan niet in een samenwerkingsverband zitten of het hebben van een links, rechts of centrum georiënteerde raad; er worden geen duidelijke verschillen gevonden tussen de groepen en er zijn geen variabelen gevonden die de mate van inbesteden verklaren', stellen ze. Beslissingen rondom inbesteden of aanbesteden worden volgens de onderzoekers veelal niet of ad hoc heroverwogen.

Er blijken in de periode 2012- 2017 maar weinig wijzigingen doorgevoerd. Van de wijzigingen betrof ongeveer 30 procent een wijziging van inbesteden naar aanbesteden, tegenover 40 procent van aanbesteden naar inbesteden. De overige 30 procent ging van aanbesteden of inbesteden naar open house. Bij het uit de markt halen van een activiteit betrokken 13 procent van de gemeenten ondernemers. 6 procent van de gemeenten gaf aan helemaal geen rekening met ondernemers te houden. Minister Wiebes wil dat gemeenten ondernemers beter betrekken bij de besluitvorming.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners