of 63372 LinkedIn

Aedes wil ook toezicht op kasstromen corporaties

Het is onvoldoende om alleen achteraf naar het vermogen van corporaties te kijken. Er moet ook toezicht zijn op de liquiditeit, vindt Aedes.

Aedes wil het financieel toezicht op woningcorporaties uitbreiden. De financiële problemen bij Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, maken volgens de brancheorganisatie duidelijk dat het onvoldoende is om alleen achteraf naar het vermogen van corporaties te kijken.

Liquiditeit

In een interview met de NOS stelt directeur Marc Calon van Aedes de vraag of er een toezichthouder moet komen die de liquiditeit (de mate waarin een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen) in de gaten houdt en kan ingrijpen als het niet goed gaat. ‘Als daar iets mis gaat, zijn er te weinig mechanismes om in te grijpen.'

 

Alleen waarschuwen

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) controleert achteraf en stuurt op vermogen, niet op liquiditeit, zegt Calon. ‘Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kan alleen waarschuwen en stoppen met het borgen van leningen, maar kan niet ingrijpen. Daarom is het nodig na te denken over een andere vorm van financieel toezicht. Aedes is daar al langer mee bezig.'

 

Geld bijstorten

Het Financieele Dagblad (FD) meldde deze week dat de Rotterdamse corporatie Vestia (89.000 woningen) liquiditeitsproblemen heeft. Die zijn ontstaan doordat de corporatie voor miljarden euro’s aan derivaten bezit. Deze complexe financiële producten verzekeren tegen een toekomstige rentestijging op leningen. De rente is de afgelopen tijd echter gedaald en daarom moet Vestia geld bijstorten als onderpand.

 

Crisisoverleg

De afgelopen tijd zou Vestia crisisoverleg hebben gevoerd met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, branchevereniging Aedes, toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

 

Gevolgen voor andere corporaties

Een faillissement zou gevolgen kunnen hebben voor andere corporaties, omdat zij voor elkaar garant staan. Vijf andere grote woningcorporaties hebben al laten weten Vestia te willen helpen. Bovendien hebben ook veel andere corporaties derivatenportefeuilles. Zeventig van de in totaal 150 woningcorporaties, volgens de Volkskrant.

 

Niets zeggen

De toezichthouder op de corporaties (CFV) verwijst voor commentaar naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar woordvoerder Richard Gielen van BZK zegt dat het ministerie niets over Vestia wil zeggen ‘in het belang van de zaak’.

 

Dertig corporaties

Wel meldt hij dat half december dertig corporaties die derivaten bezitten geld moesten bijstorten vanwege de lage rente. In tegenstelling tot Vestia konden deze corporaties dat uit eigen middelen betalen. ‘Alleen Vestia heeft geld moeten bijlenen en daarvoor een garantstelling moeten vragen van het WSW.’

 

Geen gevolgen huurders

In reactie op de eerste berichten in de media liet Vestia weten op dit moment voldoende liquide middelen te hebben om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 'Het verstrekken van extra onderpand aan de banken heeft geen invloed op de lopende gang van zaken en heeft geen gevolgen voor de huurders.'

 

Per direct nieuw bestuur

Inmiddels is Vestiatopman Erik Staal (tevens de enige bestuurder) opgestapt. De raad van commissarissen heeft per direct twee interim-bestuurders benoemd. Een van de twee interim-bestuurders is Gerard Erents. Hij stelde eerder orde op zaken bij de Amsterdamse corporatie Rochdale. Erents wordt bestuursvoorzitter. De andere interim-bestuurder is Jacques Thielen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem van Roij op
Mijn suggestie en advies is :

Vraag alle uittreksels van de corporaties bij de Kamer van Koophandel op en controleer daarna de hoogte van de tekeningsbevoegdheid van de directie.
Sommige bestuurders zijn alleen tekeningsbevoegd tot bedragen van meer dan 10 miljoen. Dat vraagt om problemen en werkt fraude in de hand

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners