of 59281 LinkedIn

Advies: minder forse korting Lelystad

Lelystad verliest een fors deel van de speciale rijkstoelage die het krijgt voor de grote hoeveelheid groen die het op last van Den Haag moest aanleggen in de openbare ruimte.

Lelystad verliest een fors deel van de speciale rijkstoelage die het krijgt voor de grote hoeveelheid groen die het op last van Den Haag moest aanleggen in de openbare ruimte. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert de jaarlijkse bijdrage van 15,2 miljoen euro de komende tien jaar terug te korten met 4,8 miljoen euro.

Dat advies geeft de Rob aan de minister van Binnenlandse Zaken, die daar om had gevraagd naar aanleiding van een evaluatie van de zogenaamde ICL-bijdrage die de gemeente sinds 1988 ontvangt. Slotsom van die evaluatie van juni 2017 was een korting van 7,4 miljoen euro, over een periode van tien jaar. In die zin is Lelystad met het Rob-voorstel stukken beter af dan het advies van de artikel-12 inspecteurs van Binnenlandse Zaken..

Veel groen
De oorsprong van de ICL-bijdrage ligt in het falend planologische beleid van het rijk. Die schreef in de vorige eeuw voor dat Lelystad ruim moest worden opgezet. Dat wil zeggen, met heel veel groen in de openbare ruimte. Die op last van het rijk aangebrachte voorziening kost de gemeente veel geld. Door de achterblijvende inwonersgroei werd die last voor de gemeente nog zwaarder.

De evaluatie toont aan dat een vermindering van de huidige ICL-bijdrage in de rede ligt. Maar er is volgens de Rob op dit moment echter nog geen reëel perspectief op een volledige afbouw van de ICL-bijdrage binnen een tijdsbestek van 25 jaar zonder dat de gemeente daar anderszins door in de financiële problemen zou komen. Alle in de evaluatie voorgestelde maatregelen leveren bij elkaar opgeteld een halvering van de ICL-bijdrage op in 10 jaar.

Zelfstandig functioneren
Het uitgangspunt moet zijn dat Lelystad net als andere gemeenten in staat moet zijn zelfstandig te kunnen functioneren. De omvang van de huidige ICL-bijdrage kan volgens de Rob worden verminderd, maar dan minder drastisch dan in de evaluatie van de inspecteurs werd voorgesteld.

Afkoopsom
De Raad geeft de minister in overweging om op basis van de volgende stappen te komen tot een vermindering van de huidige ICL-bijdrage van 15,2 miljoen per jaar. De door de Rob voorgestelde benadering leidt tot een korting van 4,8 euro over dezelfde periode. Eén deel daarvan kan worden gehaald via concrete besparingsmogelijkheden (beperkingen lasten onderhoud wegen, Agora theater en Kubus), het andere deel via een korting op basis van de toename van het aantal inwoners. Op termijn kan volgens de Rob een afkoopsom worden overwogen, bijvoorbeeld na 15 jaar na aanvang van de afbouw.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners