of 60831 LinkedIn

Administratie provincie Utrecht rammelt nog steeds

© Shutterstock
© Shutterstock

Accountant EY weigert te beginnen met de controle van de jaarrekening van Utrecht over 2018 omdat de administratie van de provincie onvoldoende op orde is. Op zijn vroegst in 2020 denkt de accountant met de verantwoording aan de slag te kunnen.

Overvallen
De accountant heeft de provincie laten weten pas in het tweede kwartaal van volgend jaar een controleteam op de cijfers te kunnen zetten. Dit omdat, volgens de accountant, de door de provincie aangeleverde informatie van nog onvoldoende kwaliteit is. En dat levert de accountant meer werk op dan verwacht, ‘waar geen rekening mee is gehouden in de planning.’

De provincie Utrecht zegt overvallen te zijn door deze mededeling van het besluit de controle op te schorten, ook al was duidelijk dat het proces ‘moeizaam en onder tijdsdruk’ verliep.

Vertraging
De vorige jaarrekening, die over 2017, werd pas in september 2019 vastgesteld met een goedkeurende accountsverklaring. Er waren wel veel kanttekeningen over de kwaliteit van de financiële administratie en processen. Doordat de controle op de jaarrekening 2017 meer dan twaalf maanden was vertraagd, is ook de planning van de jaarrekening 2018 vertraagd.

Om de jaarrekeningcontroles zo snel mogelijk weer in het reguliere tijdspad te komen, was door de provincie een ambitieus tijdspad vastgesteld. Dit in combinatie met een verbetertraject om de kwaliteit van de financiële boekhouding te verbeteren en de financiële afdeling te versterken.

Onvoldoende kwaliteit
De accountant is echter van mening dat de overeengekomen planning onhaalbaar is vanwege onvoldoende kwaliteit in de aangeleverde stukken en het niet tijdig kunnen verwerken van nog aan te leveren stukken. Doordat de provincie de huidige planning niet haalt, is de accountant niet in staat nog voldoende capaciteit vrij te maken voor de controle.

Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht meldt de Statenleden dat de kwaliteitsslag die op basis van de aanbevelingen van de jaarrekening 2017 noodzakelijk is, ook een langdurig traject is. ‘Zeker gegeven de huidige arbeidsmarkt.’

Inhuur
Wel zal het in gang gezette verbetertraject volgens Gedeputeerde Staten worden geïntensiveerd om zo snel mogelijk de noodzakelijke kwaliteit te halen. Die intensivering, zo waarschuwt het college, kan een budgetoverschrijding opleveren van het inhuurplafond voor het domein bedrijfsvoering. Hoeveel extra middelen er nodig zijn, is nog niet duidelijk.

Vanavond geeft de portefeuillehouder financiën Robert Strijk (D66) de Statenleden een toelichting op de ontstane situatie. Zij spreken dan ook met de accountant.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners