of 62284 LinkedIn

Accres komende jaren 603 miljoen euro lager

Gemeenten krijgen komende jaren flink minder accres van het rijk. De gemeentefondsspecialisten van Frontin PAUW analyseerden de vrijdag uitgekomen meicirculaire en volgens hun berekeningen, op basis van de prognoses van de rijksoverheid, krijgen gemeenten van 2019 tot 2023 603 miljoen euro minder. En waarschijnlijk volgt er voor 2019 een verdere verlaging.

Gemeenten krijgen komende jaren flink minder accres van het rijk. De gemeentefondsspecialisten van Frontin PAUW analyseerden de vrijdag uitgekomen meicirculaire en volgens hun berekeningen, op basis van de prognoses van de rijksoverheid, krijgen gemeenten van 2019 tot 2023 603 miljoen euro minder. En waarschijnlijk volgt er voor 2019 een verdere verlaging.

Afrekening 2018

Eerder werd al bekend dat de afrekening voor 2018 148 miljoen lager uitviel dan in september werd verwacht. Het accres is het geld dat gemeenten via het gemeentefonds van de rijksoverheid ontvangen en dat bedrag groeit mee met de uitgaven van het rijk. Geeft het rijk meer uit dan krijgen gemeenten meer, en geeft het rijk minder uit dan krijgen gemeenten minder. Elke september en mei worden hiervan berekeningen gemaakt en vorige week bleek dus dat de rijksoverheid in 2018 minder heeft uitgegeven dan in september werd becijferd. ‘De rijksuitgaven waren per saldo 2 miljard euro lager dan gedacht bij de stand september 2018. Dat zat vooral in zorg, defensie en infrastructuur.’ Frontin PAUW merkt daarbij op dat het vreemd is dat ‘de rijksoverheid fors overhoudt op zorg, waar gemeenten dik tekort komen’.  

 

Onderuitputting 2019

Voor 2019 is het accres door de rijksoverheid alvast met 74 miljoen euro naar beneden bijgesteld, maar bij Frontin PAUW vermoeden ze dat dat bedrag bij de volgende circulaire in september verder naar beneden zal worden bijgesteld. De oorzaak voor de bijstelling in 2018, onderuitputting oftewel minder uitgeven dan begroot, zal waarschijnlijk ook in 2019 plaatsvinden, hetzij minder dan in 2018.

 

Bergafwaarts

‘Na de recessie stelde het kabinet gemeenten op Valentijnsdag 2018 grote accressen in het vooruitzicht om samen te werken aan de maatschappelijke opgaven’, zegt directeur Dirk Jans van Frontin PAUW ‘Die zijn verwerkt in de maartcirculaire. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan met de accressen.’

 

Positief

Jans benadrukt dat het niet alleen maar negatief nieuws is. ‘Gemeenten krijgen de eerste jaren enkele positieve bedragen in het sociaal domein.’ Er komen drie eenmalige bedragen beschikbaar voor Jeugdzorg, 400 miljoen in 2019 en 300 miljoen in de twee jaren erna. Binnenlands Bestuur meldde dit vorige week. Daarnaast komt vanaf 2019 een bedrag van 375 miljoen euro beschikbaar voor loon/prijscompensatie in het sociaal domein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Uit dit artikel blijkt weer eens dat het Rijk veel te royaal begroot. Een aantal ministeries kan haar eigen budgetten niet eens opmaken. Veel budget verdwijnt hierdoor na het begrotingsjaar naar de algemene middelen en wordt gebruikt voor het verminderen van de schuldenlast, die met 56% van het BBP voor Nederland al heel laag is. Gemeenten worden door 'de trap op, trap af' methodiek van het gemeentefonds steeds op het verkeerde been gezet. Welk Kamerlid gaat hier eens een einde aan maken? Het beheer en de verdeling van de financiële middelen kan natuurlijk veel beter!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners