of 59082 LinkedIn

Accountantskosten zorg exploderen door decentralisaties

De verantwoordingshonger die voortkomt uit de decentralisaties in het sociale domein heeft geleid tot een explosie van de accountantskosten van zorginstellingen. Gemiddeld stegen die met 12 procent, blijkt uit een jaarverslagenanalyse 2016 van Intrakoop, een inkoopcoöperatie van zorgorganisaties. Een gemiddelde zorgorganisatie legde in 2016 127.000 euro neer bij de accountant.

De verantwoordingshonger die voortkomt uit de decentralisaties in het sociale domein heeft geleid tot een explosie van de accountantskosten van zorginstellingen. Gemiddeld stegen die met 12 procent, blijkt uit een jaarverslagenanalyse 2016 van Intrakoop, een inkoopcoöperatie van zorgorganisaties. Een gemiddelde zorgorganisatie legde in 2016 127.000 euro neer bij de  ccountant.

Ook het zoeken naar de juiste wijze van declareren heeft, vooral in de geestelijke gezondheidszorg, gezorgd voor een dikke accountantsrekening. Verder heeft de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met steeds meer contractpartijen te maken, die financiële verantwoording eisen.

 

DigiMV

De door Intrakoop onderzochte jaarverslagen van zorgorganisaties vertegenwoordigen 97 procent van de totale omzet in de vier deelsectoren van de zorg. Enkele – doorgaans kleinere – organisaties zitten niet in de analyse omdat zij hun accountantskosten niet publiceren of niet over volledige cijfers beschikken. De analyse is uitgevoerd op basis van 683 bruikbare jaarverslagen over het jaar 2016 met vergelijkende cijfers over 2015 (inclusief de ziekenhuizen). Bij de analyse is gebruik gemaakt van gegevens uit de gepubliceerde jaarrekeningen en door Intrakoop bewerkte gegevens van DigiMV, het portaal van de rijksoverheid, waar zorgaanbieders verantwoordingsgegevens aanleveren.

 

Gemiddeld 127.000 euro

Ten opzichte van 2015 is sprake van een sterke toename van de totale accountantskosten met 12 procent. Het zijn vooral de kosten voor niet-controlediensten en de ‘overige controlewerkzaamheden’ die met een stijging van respectievelijk 16,6 en 16,7 procent hieraan bijdragen. De zorg ziet de kosten voor de jaarrekeningcontrole eveneens stijgen in 2016, en wel met 12,2 procent. De kosten voor fiscale advisering daarentegen zijn gedaald met 12,5 procent.

Tussen deelsectoren onderling zijn er opmerkelijke verschillen. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nemen de accountantskosten met 15,2 procent toe. In de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) bedraagt de stijging 14,9 procent. Terwijl de gehandicaptenzorg in 2016 0,8 procent minder aan de accountant uitgeeft.

 

Oorzaken?

De verklaring voor de toenemende accountantskosten in de zorg is vooral zichtbaar in de GGZ en de ouderenzorg (VVT) en is daar vooral het gevolg van hogere uitgaven aan de zogenoemde ‘overige controlewerkzaamheden’. De toename van de kosten in de GGZ wordt verklaard door onduidelijkheid over declaraties en de ondersteuning van accountants bij eigen onderzoek van GGZ-organisatie naar declaraties. Organisaties in de ouderenzorg hebben sinds de overgang naar de Wmo en de overgang van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet te maken met een toename in het aantal contractpartijen - van enkele zorgkantoren naar tientallen, of soms zelfs meer dan honderd gemeenten - die vragen om een financiële verantwoording. Dit heeft accountants een hoop extra omzet opgeleverd. De GGZ en de VVT zien de accountantskosten hierdoor stijgen met respectievelijk 15,2  en 14,9 procent.

 

Gefactureerd in 2016

Een deel van deze werkzaamheden over eerdere jaren is pas gefactureerd in 2016. Een andere mogelijke verklaring voor de kostenstijging is dat in vergelijking met 2015 accountants in 2016 een grotere rol hebben gehad bij het ‘zelfonderzoek’ van instellingen naar declaraties.

De gehandicaptenzorg laat een afwijkend beeld zien. De organisaties in deze sector zien hun uitgaven aan accountantsdiensten in 2016 licht dalen (-0,8 procent) mogelijk doordat hier sprake is van relatief stabiele financiële resultaten en gezonde vermogensposities, aldus Intrakoop.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
In ieder geval wordt er eentje (veel) beter van de decentralisaties. Maar dat was al bekend.
Door Zorgontvanger (gepensioneerd technicus) op
@loekoek,
Bij mijn zorgverzekeraar is 1 operatie 2x gedeclareerd. In het overzicht staat bij de ene: "niet vergoed" !. In het totaaloverzicht, wat voor mij is gedeclareerd, staat hij wel 2x. Dat suggereert een € 3000.= te hoog bedrag. Ik heb van de operateur zwart op wit, dat de operatie maar 1x is gedeclareerd. De verzekeraar houdt vol, dat hij 2x is gedeclareerd. En ze weigeren hun fout te herstellen. Dat komt door het systeem, zeggen ze. Ik zeg: Dit vertouw ik niet ! Creatief!
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Inderdaad "zorgontvanger". Ik heb bijv. getracht via de site van mijn verzekeraar inzichtelijk te krijgen welke tandartskosten (implantaten c.a.) werden toegeschreven aan de basisverzekering resp. de AV. Lukte niet. Pas na toelichting op kantoor ben ik wijzer geworden op dat punt. Het bleek ook nog eens te gaan om rechtstreekse declaratie door zorgverlener. Dat leidde op onderdelen tot eigen bijdragen wegens zgn. onverzekerde zorg. D.w.z. de zorgverlener was duurder dan de norm. Dat blijkt pas achteraf en de klant betaalt. @ anonymous. Inderdaad. Ik denk bijv. aan het faillissement van Innoconcepts met kwalijke rol van accountant. De truc met Ballast Nedam. Enz. enz.
Algemeen: de decentralisaties waren kennelijk bedoeld als goudmijn voor de incrowd.
Door Zorgontvanger op
De beste "accountant" is degene aan wie de zorg verleend werd. Maar juist die wordt niet automatisch geïnformeerd wat voor hem is uitgegeven. Het is voor hem onnodig, het lijkt mij bewust, ingewikkeld gemaakt om daar behoorlijk inzicht in te krijgen.
Door anonymous op
Het blijft een apart fenomeen. Je jaarrekeningen etc. laten controleren door vrijwel heilig verklaarde derde partijen die zelf toch niet zo heilig blijken te zijn.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deloitte_(Nederlan …
https://nl.wikipedia.org/wiki/EY#Affaires
https://nl.wikipedia.org/wiki/KPMG#Affaires
https://nl.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoo …

Moet dit zo schijnheilig blijven? De macht van deze overschatte beroepsgroep is onterecht veel te groot.

Wellicht mogelijkheden om geautomatiseerde systemen (Artificial Intelligence) hierin een rol te laten vervullen? Sneller, goedkoper, eenduidiger en vooral: betrouwbaarder.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners