of 60775 LinkedIn

Accountant pikt onduidelijke jaarrekening Amersfoort niet

Accountant pikt onduidelijke jaarrekening Amersfoort niet

Amersfoort geeft geen reëel beeld van de grondopbrengsten in de wijk Vathorst. Reden voor accountant Deloitte om de jaarcijfers van de gemeente (nog) niet goed te keuren.
De boekwaarde van de gronden in de Vinex-wijk staat voor ongeveer 95 miljoen euro op de balans van de gemeente. Deloitte acht dat bedrag te hoog en heeft besloten tot een zogeheten ‘oordeelsonthouding.’

Amersfoort geeft geen reëel beeld van de grondopbrengsten in de wijk Vathorst. Reden voor accountant Deloitte om de jaarcijfers van de gemeente (nog) niet goed te keuren.

Afboeking grondexploitatie

De boekwaarde van de gronden in de Vinex-wijk Vathorst staat voor ongeveer 95 miljoen euro op de balans van de gemeente. Deloitte acht dat bedrag veel te hoog en heeft besloten tot een zogeheten ‘oordeelsonthouding.’ Het accountantsbureau van de gemeente Amersfoort heeft aangegeven te hechten ‘aan transparantie over de waarde van de grond, welke voorzieningen daarvoor zijn getroffen en welke risico’s eraan zijn verbonden.’ Op grond daarvan moet vervolgens worden bepaald ‘vanaf welk moment welke afboeking wordt gedaan, zo is de lijn van Deloitte.

 

Stagnatie woningbouw

Het lukt de betrokken partijen – gemeenten en ondernemingen die samen een publiek privaat samenwerkingsverband (pps) zijn aangegaan – door de economische crisis amper de nieuwbouwhuizen in Vathorst aan de man te brengen. De partijen onderhandelen al maanden over de wijze waarop de bouwplannen moeten worden aangepast, lees teruggeschroefd. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de uikomst van dat overleg, is het voor de accountant ondoenlijk in te schatten in hoeverre de verwachte opbrengst realistisch is.

 

Lagere verkoopprijzen

Volgens de Burger Partij Amersfoort (BPA) is het risico dat de gemeente loopt ‘ten minste 100 miljoen euro’. De fractie vraag het college daarom of en welke scenario’s er klaar liggen ‘inzake vertragingen en lagere verkoopprijzen’ in Vathorst voor de periode tot 2020. Volgens BPA leren de ervaringen in onder andere Apeldoorn, Breda en Rotterdam dat er uiteindelijk tientallen, zo niet honderden miljoenen euro’s op de grondexploitatie moet worden afgeboekt.

 

'Geïsoleerd probleem'

Ondanks het ontbreken van een goedkeurende verklaring van de accountant, wil de gemeente deze maand toch de jaarrekening en het jaarverslag aan de raad presenteren. Dat kan volgens de gemeente, omdat Vathorst een ‘geïsoleerd probleem’ is en niets zegt over de rest van de administratie organisatie. Deloitte heeft geen bezwaar.

 

Ongewenste situatie

Alternatief is dat de gemeente de onderhandelingen versneld afrondt en de financiële consequenties daarvan verwerkt in de jaarrekening. Dat wil Amersfoort onder geen beding. ‘Dat zou de facto betekenen dat we onder druk van een goedkeurende accountantsverklaring genoegen nemen met suboptimale oplossingen’, aldus het college van burgemeester en wethouders. Het college vindt dat ‘een ongewenste situatie.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Cor op
@George - Even iets recht zetten - Mea Culpa, ik dacht dat ik op een ander artikel gereageerd had.
Door Cor op
@George, waar staat mijn reactie dan?

Maar goed, ik neem graag de uitnodiging aan :-)

Een mogelijke oplossing zou zijn om eens bij de buren te kijken, er zijn meerdere steden die een vergelijkbaar probleem hebben of gehad hebben en men zou van die opgedane kennis kunnen leren: In een artikel werd het volgende gesteld: Breek bestaande afspraken open, stel aantallen en opbrengsten bij, boek af e/o koop af zodat de gemeente zijn handen weer vrij heeft, herfinanciering via de (provinciale) overheid. Geld is goedkoop en hopenlijk geeft dat dan voldoende tijd om de rit uit te zitten in afwachting op betere tijden voor de woningmarkt. Spreekt mij aan om tot een oplossing te komen.
Door henk op
Petje af voor de accountant. Nu eens niet, wiens brood men eet diens woord men spreekt. Respect dus.
Verder is dit typisch een gevalletje apeldoorn. Ook hier zal de burgemeester wel snel vertrekken. Dat deed de graaf ook! En hierna gaat een wethouder met wachtgeld en de burgers van amersfoort krijgen de rekening. Zo gaat dat.
Door Loek van der heijden (senior planeconoom) op
De beste stuurlui staan aan wal - kom ook eens met werkelijke goede initiatieven in plaats van over mensen constant te lopen mopperen. Verdiep je eens in gemeentefinancien voordat je mensen, die hun best doen zoals bestuurders en ambtenaren, de put in praat. Typische recties van mensen die niet weten wat werkelijk speelt. Overigens ontwikkelaars gaan ook niet vrij uot want doe willen het liefst een vast rendmfng halen en met deze discussie speel je ontwikkelaars in de kaart ten koste van gemmenschapsgelden. Succes allemaal met het aangeven vsn oplossingen waar de overheid iets mee ksn doen.
Door belasting betaler (belasting betaler) op
erg bizar dat deze George zich niet kan voorstellen dat er nog meer mensen in Nederland / Amersfoort zijn met dezelfde / zijn naam George
Door George I (Origineel) op
Bizar, ik reageer wel eens onder de alias 'George' op de pagina van stadamersfoort.nl, waar de voorman van de BPA Hans van Wegen zijn vaste podium heeft. Nu lees ik hier een reactie die van mij afkomstig zou kunnen zijn (behalve dan dat de schrijfstijl niet de mijne is en dat mijn mening bij dit onderwerp bij uitzondering in lijn is met Van Wegen). Ik heb al eens eerder gehoord dat sommige lokale politici of hun tegenstanders reacties op hun eigen posts zetten, bizar om te zien dat mijn alias daar nu ook voor wordt gebruikt. Het lijkt hier wel Meerssen...

On topic: natuurlijk gaat Vathorst een fikse afboeking veroorzaken en natuurlijk wil de gemeente haar onderhandelingsruimte niet prijsgeven onder druk van openbaarheid. Gemeente had zich niet in die klem moeten laten manouvreren, bv door het dilemma vroegtijdig met de accountant te bespreken. Nu rest schade beperken (en dat is voer voor de populist Van Wegen, hier scheiden onze wegen zich weer).
Door soesterkwartierder (vutter) op
@george Je mag hier van alles uitkramen niks op tegen maar blijf wel de realiteit onder ogen zien. Ik denk dat je dat kwijt ben en we zullen zien wie er aan het eind gelijk heeft. Ik moet wel toegeven dat ik op heden het meeste vertrouwen in de uitspraken van de Hr.v.Wegen heb. Als ik kijk wat de andere partijen doen om zieltjes te winnen en daar valt ook de PvdA onder dan zakt mijn broek af.
Door W. van Dijen (Pension....) op
De Gemeente hoopt blijkbaar, door wat tijd te rekken, dat een eventueel aantrekkende woningmarkt het verlies minder groot zal maken. Nu de zeepbel al enige tijd geleden is geklapt zijn er toch noch bestuurders die nog niet met beide benen op de grond zijn geland. Zij zweven ergens rond en durven de feiten niet onder ogen te zien. Die torenhoge woningprijzen komen echt niet meer terug, ook al loopt het woningtekort nog zo hoog op. Laten we beginnen door de banken te verplichten iedereen die voldoende inkomsten heeft een hypotheek te verstrekken . Ook al werkt hij of zij voor een projecten- of uitzendorganisatie. Dat maakt de potentiele kopersmakrt al een 15% groter. Amersfoort en de medeparticipanten moeten hun verlies nemen en leren van de gemaakte fouten. Ondernemers die in een samenwerkingsverband wel de lusten maar niet de lasten gelijkwaardig willen dragen moet men uitsluiten. Het was indertijd een dom besluit maar is niet meer terug te draaien.
Door George op
door de stagnerenende woningbouw is er minder inkomen in Amersfoort, dat is alles. De jaarrekening is na aanpassing gewoon in orde. Deze lokale partij schreut weer moord en brand zoals gewoonlijk. Dit is vooral in gegeven door onwetendheid van haar voorman dhr. van Wegen. Die veel roept maar weining doet. Zoekt u eens op de website van de gemeente Amersfoort naar het aantal ingediende initiatiefvoorstellen van deze partij.

de vaste groupies zoals erikje, garina, cor, soesterkwartierder en dergelijke reageren weer als vanouds.
Door Piet (consultant) op
ERIK, hoe lang gaat dit nog door???
Nou ERIK dit gaat door tot ze ons land simpel weg naar de verdommenis hebben geholpen. Een glijdend proces waar de burgers geen zicht op hebben. Onder het motto van solidariteit ( of hebzucht??) worden de belastingbetalers/kiezers als vanzelfsprekend tot op het bot uitgemolken, zonder enige moraal of ethiek. Inderdaad verhoging van O.Z.B. Of worden noodzakelijke bezunigingen nu wederom uitgesteld.

Behalve dan onze oudjes. EEn klien groepje van verzorgenden met centhjes in verzorgingstehuizen. Die kregen op 15 jan 2013 een broie4f van het Ministerie dat hun bijdrage werd verhoogd van
€ 1.100 per mnd naar € 2.200. Op 16 januari werd het bedra afgeschreven. Kijk dat is onze Overheid, bezuinigen ho maar, maar mensen van 90 jr oud geen keuze laten en pakken. Dit is symbolisch voor de moraal en ethiek van de Overheid, niemand acht zich meer verantwoordelijk! Triest en tegelijk is dit afglijden beangstigend.

Voor alle volledigheid het probleem in deze Gemeente is in vele Gemeenten universeel!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners