of 59821 LinkedIn

‘ABP wil mensen niet in problemen brengen’

Ambtenarenpensioenfonds ABP wil zo coulant mogelijk zijn bij het afhandelen van de onterecht uitgekeerde pensioenen. ‘Het was niet de bedoeling dat we het te veel uitgekeerde bedrag direct zouden stopzetten’, laat een woordvoerder weten. Het is wel de bedoeling dat de 3 miljoen euro die te veel is uitgekeerd geheel terugkomt.

Ambtenarenpensioenfonds ABP wil zo coulant mogelijk zijn bij het terugvorderen van de te hoog uitgekeerde bedragen. ‘Het was ook niet de bedoeling dat we het te veel uitgekeerde bedrag direct zouden stopzetten’, laat een woordvoerder weten. Het is wel de bedoeling dat de 3 miljoen euro die te veel is uitgekeerd geheel terugkomt.

Behapbaar

‘Het stopzetten van het te veel dat uitgekeerd werd, overviel de mensen’, erkent de ABP-woordvoerder. Een herberekening zorgde ervoor dat bij 700 mensen geld teruggevorderd moet worden en bij 150 daarvan werd het bedrag gelijk stopgezet. ABP wil bij het terugvorderen coulant zijn: de mogelijke terugbetaalregeling is met 12 maanden verlengd naar 72 maanden en als iemand uitgaven gebaseerd had op het te hoge bedrag dan kan dat doorgezet worden. ‘Het gaat om wat behapbaar is, waar iemand zich in kan vinden’, zegt de woordvoerder. ‘We willen mensen niet in de problemen brengen.’

 

Fout niet bij deelnemers

Het euvel kwam aan het licht dankzij het tv-programma Meldpunt van omroep Max. In de uitzending van vrijdag verbaasde Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) zich erover dat de uitkering meteen stopgezet werd en dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan het pensioenoverzicht. Verder stelt hij dat de fout niet bij de deelnemers lag en dat zij niet konden weten dat ze te veel kregen.

 

Collectief

ABP verwacht dat het hele bedrag terugkomt. ‘Het geld behoort toe aan het collectief.’ De herberekening was een gevolg van cijfers die ABP in het najaar van 2018 kreeg van de Sociale Verzekeringsbank. Toen bleek dat in de periode 2013-2015 300 mensen te weinig ontvingen en 700 mensen te veel. De ABP-woordvoerder: ‘Het levert een heel vervelende situatie op.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door steven op
@ontsla: denk niet dat ABP SVB medewerkers mag ontslaan...
Door Petra op
Ik hoop dat de mensen die teveel hebben uitgekeerd gekregen hulp krijgen bij een rechtsgang. ABP moet op de vingers worden getikt. Van mij hoeven in dit geval de 3 miljoen niet terug.
Door mr. P. Verhoef op
De vraag is even of een terugvordering in rechte overeind blijft. Los van de vraag of er eventueel verjaring heeft plaatsgevonden, is er nog het leerstuk van de rechtszekerheid. Was voor betrokkene kenbaar of kon het kenbaar zijn dat het bedrag of de bedragen ten onrechte waren uitgekeerd. Was dat niet het geval en was betrokkene dus te goeder trouw, dan lijkt mij dat het ABP grote kans maakt door de rechter te worden teruggefloten als het tot een rechterlijk oordeel zou komen.
Door Wil de Groot (Pensioen) op
Ik hoor bij het z.g. Collectief. Ik heb er geen enkel probleem mee als de terugvordering niet door gaat en wij dit met het collectief opvangen. Betrouwbaarheid gaat boven dit soort rechtmatigheid. Overigens vangen wij als collectief alle fouten Die er bij het ABP worden gemaakt toch al op.
Door cor (crediteur ABP) op
Ik vind de maatregel zo wie zo een despotische maatregel. Ik betaalde 40 jaar ABP premie en vlak voordat het ingaat. hoor je dat je partner AOW niet doorgaat net als Dop. FPU, Nabestaanden pesnioen etc. Als men dit 40 jaar gelden had verteld had ik zelf wat op zij kunnen leggen . Nu ben je gewoon de klos. Eigenlijk zou je een recht zaak moeten openen met de eis dat men de AOW partner. ANW uitkering Dop etc bij het begin van de betaling van de pensioen premie norm was als nog waar maakt.
Door M op
Ik ben ontzet door 1 zin in dit artikel......"ABP verwacht dat het hele bedrag terugkomt. ‘Het geld behoort toe aan het collectief.’ " Hoezo? Behoorden die verdwenen 25 miljard ook niet toe aan het collectief die de overheid heeft 'geleend' uit de financiële reserves van het ABP fonds in de jaren negentig? Komen die gelden dan ook weer terug? Ik heb er een hard hoofd in.....
Door Ontsla de veroorzakers op
Ver(oor)zakende ambtenaren ontslaan, direct. Burgers komen dag en dag uit dit soort ambtelijke ellende tegen en moeten ieder keer bloeden voor die lutsers.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners