of 59318 LinkedIn

ABP stopt met waardeoverdracht ambtenarenpensioen

Het is voor ambtenaren vanaf deze maand niet meer mogelijk om bij een overstap naar een ander pensioenfonds het opgebouwde pensioen bij ABP over te dragen naar dat fonds. Dat heeft het ABP donderdag 15 augustus bekendgemaakt.

Het is voor ambtenaren vanaf deze maand niet meer mogelijk om bij een overstap naar een ander pensioenfonds het opgebouwde pensioen bij ABP over te dragen naar dat fonds. Dat heeft het ABP donderdag 15 augustus bekendgemaakt.

Daling houdt aan

De dekkingsgraad is het afgelopen kwartaal fors gedaald. Ondanks een positief rendement bij het ambtenarenpensioenfonds ABP van bijna  11 miljard euro, daalde de actuele dekkingsgraad afgelopen kwartaal met bijna 4 procent naar 95,3 procent. Afgelopen maand zette die daling zich nog verder voort, naar 93,9 procent. Dat houdt in dat het fonds voor iedere euro die het moet uitkeren aan pensioenen, maar 0,939 cent in kas heeft. Oorzaak is de sterk dalende rekenrente.

 

Beleidsdekkingsgraad

Alleen bij een beleidsdekkingsgraad van 100 procent of meer draagt ABP pensioenen over naar andere fondsen als de werknemer van fonds wil veranderen, bijvoorbeeld bij een wisseling van baan. De beleidsdekkingsgraad is overigens iets anders dan de dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde percentage van alle dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Die bedraagt momenteel 99,7 procent. Zolang dit percentage onder de 100 procent blijft, zal ABP geen pensioenen overdragen. 

Korting

ABP voorziet dat de kans groot is dat al op korte termijn de pensioenen gekort zullen moeten worden. Een korting in 2020 kan zelfs gevolgd worden door een verdere verlaging in 2021, zo waarschuwde het pensioenfonds half juli al. ABP heeft naar eigen zeggen niet veel knoppen om aan te draaien om het tij te keren. Premieverhogingen halen doorgaans niet veel uit voor de dekkingsgraad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter op
Titel is wat misleidend. Voor waardeoverdracht zijn (wettelijke) afspraken gemaakt. Door de dekkingsgraad mag ABP nu stellen tijdelijk niet mee te werken aan waardeoverdracht.
Aantal jaar geleden mocht ik mijn elders opgebouwde ‘waardes’ ook niet meenemen naar ABP. Pas toen dekkingsgraad weer boven norm kwam mocht de waarde worden ingebracht.
Door Mark op
Alles hangt samen met de rekenrente. Ondanks een een positief rendement 11 miljard euro worden de pensioenen gekort.
Ook haalt het ABP mega resultaten van 100 miljard, toch worden de pensioenen gekort. Heel vreemd
Door Willemien (juridisch adviseur) op

Gepensioneerden benadeeld door pensioenroof
Na een leven lang gewerkt te hebben, wil iedereen graag van een onbezorgde oude dag en een goed pensioen genieten. Een belangrijk pensioenfonds is het ABP, zijnde het "pensioenfonds voor overheid en onderwijs". Anno 2016 heeft het fonds een tekort en kunnen toekomstige verplichtingen niet worden gedekt. Waarom wordt met een zeer lage langetermijnrekenrente gerekend, hoe is er in de vorige eeuw door de overheid 32 miljard gulden aan het ABP pensioenfonds onttrokken (ook wel pensioenroof genoemd) en hoe lag de Uitnamewet hieraan ten grondslag?

Zou het niet beter zijn voor alle ambtenaren als de regering het destijds geleende geld ten bedrage van 32,86 miljoen gulden inclusief de rente terugbetaalde? Dan hoeft er waarschijnlijk niet gekort te worden en is de dekkingsgraad weer oké.
Het verbaast me in hoge mate dat over dit punt gezwegen wordt.

Door Mieke (Gemeenteambtenaar) op
Zoals bekend hebben Lubbers en Kok een flinke greep in de kas gedaan, grofweg 15 miljard. Nooit meer terugbetaald en gebruikt omdat het rijk zijn eigen kasboek niet op orde had.
En zo gaat er veel mis en is de burger de klos. Neem naast het pensioen, de jeugd- en ouderenzorg. Maar ja, de meerderheid van de stemgerechtigden zorgt er wel voor dat deze mensen bepalen wat er gebeurt. Denk na voor je het stemhokje in gaat. Wat is belangrijker: je pensioen, de zorg, je welzijn? Of vind je minder belasting betalen toch het meest belangrijk en vind je dat iedereen het zelf maar moet opknappen? Het Amerikaanse model met een gespleten samenleving van armen en zeer, zeer rijken! Ook u kunt invloed hebben op de te varen koers na de volgende verkiezingen. Denk na voordat u een hokje rood kleurt.
Door Frans Gerritsen (beleidsmedewerker handhaving) op
Naar mijn mening bestaan er argumenten die niet mee worden gewogen in de pensioendiscussie:

• Uit mijn mailcorrespondentie met het ABP blijkt dat, indien de overheid in de jaren negentig van de vorige eeuw voldoende pensioenpremie had betaald, de ABP-pensioenen gewoon geïndexeerd hadden kunnen worden. In plaats daarvan is dat geld gebruikt voor o.a. de VUT;
• De rekenrente is lager dan het rendement van de pensioenfondsen. Waarom niet gerekend met reëel rendement?
• In tegenstelling tot onze pensioenfondsen die onder nationaal toezicht staan en hun verplichtingen moeten berekenen met de extreem lage rekenrente van DNB, mogen verzekeraars in ons land hun verplichtingen wel berekenen met de veel hogere Europese rekenrente van EIOPA. Dit is niet in evenwicht.
• Het is zelfs mogelijk dat het Nederlandse beleid in strijd is met de Europese IORP II-richtlijn. Dit dient nog bij de rechter.
Door Henk Donkers op
@ Ben Hollander
Ik denk dat jij het helemaal zwaar hebt. Je schaamt je voor NL en dan heet je nog Hollander ook. Lijkt me heel vervelend voor je.
Door dick op
worden de salarissen van de medewerkers ook naar beneden aangepast en wat verdient het bestuur en de directie van het abp ? als het slecht gaat met het abp, waarom moeten dan alleen de gepensioneerden een stapje terug doen en waarom niet het personeel, bestuur en directie?
Door Gerrit op
Ook deze potjes stromen leeg om zuid Europa niet te laten verzuipen in de schuld. Landen met de meeste miljonairs en waar ruim 200 miljoen voor een voetballer wordt neergeteld. Mooi man.
Door Boris op
@Hans en Ria, groot gelijk. Het is inmiddels bij het schofterige af. Het Kabinet wil en kan er niets aan doen. Voor dat laatste ontbreken de competenties. We hebben binnen het huidige partijkartel blijkbaar geen betere dan er nu zitten. De pensioenfondsen horen eveneens bij het partijkartel, dus de wil om er iets aan te doen ontbreekt. De top vult gewoon zijn/haar zakken. De rest kan naar de maan lopen.
Door AvWassenaar (Kritisch Nederlander) op
De oudere pensionado had geen keus, de jongere generatie wel en moet hun stem laten horen dat zij niet meedoen met deze poppenkast. Zij moeten zich beseffen dat ze alhoewel al vaak opgezadeld met een studieschuld onderdeel zijn van een nieuw soort Nederland wat aan de leiband loopt van de bancaire en industriële grootmachten. Maak en zorg industrie kampt met grote personeelstekorten, IT is met 35+ te oud voor het bedrijfsleven ????

Het probleem is dat we hier helaas weer eens te gemakkelijk met elkaar aan voorbij gaan, is dat we hier te maken hebben met een (a)sociaal monetair fenomeen. namelijk dat men niet mag rekenen met de reële rente die de fondsen aan de beurs daadwerkelijk verdienen. Nee er is bepaald dat men maar mag rekenen met de opgelegde rekenrente regels door de Nederlandse Bank. Rara wie er het meest profiteert van de aanwezige fondsen (waar de miljarden rondklotsen) Geld is losgekoppeld van de goudstandaard, en daarom virtueel gemaakt! (einde systeem Bretton Woods)

Vraagt u het uw bankier maar, of hij/zij even wil uitleggen wat er op dit moment met het mondiale monetaire stelsel aan de hand is... Hij/zij zal u vragend aankijken of schoorvoetend toegeven dat het huidige financiële systeem ondergaat aan de ingebouwde weeffout van het tekort aan sociaal economisch kapitalisme. M.a.w. we worden door de bankiers gepiepeld en niemand die er wat aan kan doen, want Overheden hebben zich decennia gelaafd aan de goedkope geldleningen en je moet nu geld meebrengen om staatsobligaties te mogen kopen? Tja wie zijn billen brand...

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners