of 59250 LinkedIn

ABP-pensioen groeit niet mee met ambtenarenloon

Wel wordt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2015 met 2 procent verlaagd. De koopkracht gaat daardoor iets omhoog.

Pensioenfonds ABP heeft een te lage dekkingsgraad om de pensioenen te laten meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling van ambtenaren en onderwijzend personeel. Dat maakte het ABP-bestuur donderdag bekend. Wel wordt de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2015 met 2 procent verlaagd. De koopkracht gaat daardoor iets omhoog.

Gemeenten gaan meer betalen

De premie daalt van 21,6 procent naar 19,6 procent. Dat komt volgens het ABP met name doordat de tijdelijke herstelopslag op de premie komt te vervallen. Die opslag was nodig (sinds 2009) om de financiële positie van het pensioenfonds te verbeteren. Bovendien gaan werkgevers een groter deel van de premie betalen. 


Koopkracht stijgt 1 procent

Voor premiebetalende deelnemers betekent de premieverlaging, de veranderde grondslag waarover premie wordt geheven en de nieuwe verdeling tussen werkgevers en werknemers, dat ze ongeveer 1 procent van het salaris minder aan pensioenpremie betalen. De koopkracht van ambtenaren en onderwijzers stijgt daardoor met grofweg 1 procent.

 

Dekkingsgraad te laag voor indexatie

Het fonds zegt geen mogelijkheden te hebben om de pensioenen te laten meegroeien met de gemiddelde loonontwikkeling bij overheid en onderwijs, de zogenoemde indexatie. Daarvoor is de dekkingsgraad van ABP niet voldoende. De graadmeter, die aangeeft in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, stond per 31 oktober op 102,3 procent. Dat is 1,9 procentpunt onder het minimaal vereiste niveau van 104,2 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid ABVAKABO FNV) op
@ henk

Dat valt nog te bezien, de fiscus stuurt u al heel snel een voorlopige aanslag, daar komen de gepensioneerden ook steeds meer achter. Uw probleem met het ABP ligt niet aan het pensioenfonds, dat in zijn geld zwemt, maar aan de politiek, Kleinsma voorop, die met een stapeling van fnuikende maatregelen uw koopkracht als gepensioneerde aantast. Om maar wat nadelige maatregelen van de aanzienlijke stapel te noemen: de Wet Uniformering Loonbegrip, het Financieel Toetsingskader, het in zes jaar tijd méér dan verdubbelde eigen risico in het zorgverzekeringspakket, het opeten van het eigen vermogen alvorens intensieve zorg te krijgen (de zware straf op een sociaal-maatschappelijk gezien zeer verantwoorde levensloop), het wegvallen van de AOW-partnertoeslag (heb ik vanuit oogpunt van premiebetaling zelf minder moeite mee maar het zit wel bij de stapel) en de fiscalisering van de pensioenpremies. Mijn stemadvies zoals al eerder opgemerkt door de heer Wiersma: stem 50Plus en reken dit vermaledijde kabinet af op zijn asociale beleid jegens de oude dag. Stem ook vooral niet op het zogenaamde redelijk alternatief van de ouderenhaters (D66), dat zijn yuppie-wolven in schaapskleren jegens onze oude dag-voorzieningen. En bedenk tevens dat het einde van de afbraak van de positie van ouderen nog lang niet in zicht is. Het is nog meer het begin want als de voorstellen van de Commissie Dijkhuizen worden overgenomen gaan de ouderen nog eens bijna 20 % extra van hun koopkracht inleveren. Dat komt dus bovenop de almaar hoger wordende stapel om ouderen het leven kennelijk zo zuur mogelijk te maken.
Door henk op
Mijn vader zei altijd: een vaste baan=vaste armoede. En verdraaid; nu anno 2014 heeft hij gelijk gekregen. We leven nu in een tijd die zich laat typeren als: ieder voor zich, slogans, snel scoren en weer wegwezen, privatisering (ten gunste van een kleine old fellow groep die elkaar de baantjes en de bonussen toeschuift) en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als je nu een vaste baan hebt zit je niet goed en zeker niet als ambtenaar. Ik zie externe adviseurs en projectleiders om me heen die begin dit jaar binnen kwamen voor 80 euro per uur en deze zomer hier het contract verlengd kregen voor 85 euro per uur. Een vrije aardige indexering van 6% die vaste intern krachten niet hebben. Zij moeten het doen met 1% per 1 oktober. Ook grappig om te zien is de enorme groei in aantallen externe inhuur... We zitten nu zeker op 10% tov vaste krachten. Vanaf volgend jaar kunnen ze mij ook inhuren............ en kan ik uit de jaarlijkse tarief verhogingen mijn eigen pensioenpot opbouwen. Beter dan bij het ABP!
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid ABVAKABO FNV) op
@ Heerschap

Wilt u met uw opmerking suggereren dat werknemers in de private sector zouden daar niet om zouden geven? Daar heb ik als senior vakbondsconsulent eerste lijn in de praktijk van alle dag toch een andere indruk van gekregen. Uw oordeel is nogal stereotype en getuigt, indien cynisch bedoeld, van selective perception, selective exposure en selective retention. Bovendien is het zo dat het ambtenarenrecht binnenkort wordt ontmanteld met dank aan Eddy van Hijum (CDA) en Fatma Koser Kaya (D66) en dan zit men arbeidsrechtelijk in hetzelfde schuitje als in de marktsector met dien verstande dat een ambtelijke werknemer veel meer dan zijn private collega te maken heeft met de politieke waan van de dag en dus uiterst kwetsbaar zal blijken te zijn zonder zijn bijzondere rechtspositie, die de wetgever hem in 1929 niet voor niets heeft gegeven (Ambtenarenwet 1929). Maar van enig historisch besef is bij de huidige generatie politici niet veel meer over. Dat blijkt uit een zeer breed scala aan beleidsmaatregelen en inhoudelijke wetgeving op allerlei niveaus anno 2014.
Door Heerschap op
Ambtenaren geven om hun rechtspositie, pensioen en salaris.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Edmond. Uiterst zinnige uitleg, na o.a. een nieuwe aanslag op de pensioenen in 2015. Ondanks enig gerommel binnen die partij lijkt er zo langzamerhand voor gepensioneerden geen andere keuze meer te zijn dan een volgende keer op de Ouderenpartij te stemmen. Dat dan ook maar gewoon doen!
Door peter jansen op
@Edmond. Je zegt hele zinnige dingen.
Overigens zie ik ook bij andere opmerkingen die hout snijden. Maar wat nu te doen? Ik zit me al een tijdje aftevragen of het niet mogelijk zou zijn om de Staat der Nederlanden aan te klagen wegens onbehoorlijk bestuur en diefstal. Dat kost natuurlijk veel geld. Het oprichten van een broodfonds of iets dergelijks mss. Hoe is het tij te keren?
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid ABVAKABO FNV) op
Tja het blijft altijd lastig pakketvergelijkingen tussen generaties te maken. De vooroorlogse generaties maakten de crisis van de jaren dertig en WO II mee, maar kenden na die oorlog alleen maar toenemende groei van koopkracht en almaar gunstiger sociale regelingen. De babyboomers groeiden ook nog in relatieve armoede op en betaalden voor generaties die zelf niets of nauwelijks hadden bijgedragen aan AOW en VUT. Zij zien nu alles voor hun neus afgebroken worden, dus hebben én arme jeugd én een steeds schraler oude dag. De jongeren en veertigers van nu zijn in ieder geval in veel grotere welvaart opgegroeid en hebben dat alvast "binnen". De koopkracht van hun ouders was ook veel groter dan die van de vooroorlogse generaties en de babyboomers, dus daar hebben zij in hun jeugd ook van geprofiteerd. Door de geleidelijk ophoging van de AOW-leeftijd wordt het probleem van de vergrijzing rationeel opgevangen, tot tien jaar geleden werkte men vaak maar tot z'n 55ste of hooguit 60ste jaar. Dat is inmiddels drastisch veranderd. Wat ook opvalt is dat jongere generaties in tegenstelling tot de babyboomers weer méér dan 2 kinderen nemen, dus met die ons allen aangeprate vergrijzing valt het wel mee (meer kinderen, hogere leeftijdsverwachting en dus ook hogere AOW-leeftijd). De structurele economische groei lost de rest van de financiële problemen op, zeker op wat langere termijn. Anno 2014 heeft men zo'n 5 keer hogere koopkracht dan 100 jaar geleden. Dus tel uit je winst!
Door steven op
@Edmond:

Mee eens, echter het probleem dat is ontstaan wordt met name veroorzaakt door de ongunstige leeftijdsopbouw van onze samenleving. De generaties waar het kapitaal is verzameld (en zelf altijd solidair zijn geweest met voorgaande generaties) verwachten dezelfde solidariteit als in het verleden. Echter toenemende vergrijzing/ontgroening zorgen voor een grote druk op de jongere generaties op diverse terreinen om de verzorgingsstaat te financieren.

Zij worden geconfronteerd met toenemende lasten, maar afnemende lusten. Denk hierbij aan de (te langzaam) oplopende fiscalisering van de AOW, verlagen fiscale ruimte voor een goed gevulde 2e pijler, oplopende premie agv de gestegen leeftijdsverwachting te bekostigen, etc. Ook afnemende aardgasbaten spelen een rol, welke in het verleden zijn gebruikt om de verzorgingsstaat te financieren. Hierbij de effecten van een studieschuld nog niet meegenomen.

Hiernaast hebben bepaalde generaties jaarlijks geïndexeerde pensioenen gedurende de opbouw periode gekend gecombineerd met premievakanties. Waarom zouden deze personen niet bij mogen dragen aan de huidige "tekorten"? Natuurlijk is de rekenrente gemanipuleerd, maar dat werd in het verleden ook gedaan om aanpassing van de regeling uit te stellen. Solidariteit is niet eenzijdig, middelloon pensioenen hebben indexatie nodig om op uitkeringsdatum voldoende waarde te bevatten om de fiscalisering van de AOW te financieren.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid ABVAKABO FNV) op
@ premiebetaler

U bent gedwongen net als vele generaties voor u. Maar zo'n straf is het niet, want particuliere verzekeraars en handelsbanken kunnen bij lange na niet het rendement van de reguliere pensioenfondsen halen (voor elke ingelegde Euro vier Euro bij uw pensioen). De discussie dient mijns inziens niet te gaan over deze vorm van "gedwongen winkelnering", maar over de bemoeizucht van de overheid bij een zaak die alleen de sociale partners aangaat en die ons uitgestelde loon (=pensioen) betreft. Die bemoeizucht van de overheid is ingegeven door roofzuchtige motieven, zowel fiscaal (Wet uniformering loonbegrip, fiscalisering van de pensioenpremies enzovoorts) als via rechtstreekse grepen in de kas van de volstrekt overbodige buffers ingevolge het FTK waar geen enkele generatie iets aan heeft.
Door premiebetaler (docent) op
Ik ben gedwongen om voor mijn pensioen premie te betalen bij het ABP. Daar moet de discussie over gaan. Maar als ik spaar voor mijn oude dag word ik met 1,2% vermogensrendementsheffing (elk jaar weer) bestolen.
Die 1,2% elk jaar weer haal ik ook nooit meer in.