of 59082 LinkedIn

ABP kleurt oliegigant groener

In die resolutie stelt het grootste pensioenfonds van Nederland drie eisen aan BP: een strategie die overeenstemt met het akkoord van Parijs, klimaatambities en -doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn en jaarlijkse rapportage daarover. De resolutie wordt op de aandeelhoudersvergadering in mei in stemming gebracht.

Samen met andere grote beleggers heeft het ambtenarenpensioenfonds ABP een klimaatresolutie ingediend bij olie- en gasconcern BP. 

In die resolutie stelt het grootste pensioenfonds van Nederland drie eisen aan BP: een strategie die overeenstemt met het akkoord van Parijs, klimaatambities en -doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn en jaarlijkse rapportage daarover. De resolutie wordt op de aandeelhoudersvergadering in mei in stemming gebracht.

ABP zegt via haar uitvoeringsorganisatie APG en mede namens het samenwerkingsverband Climate Action 100+, in de afgelopen periode daarover met BP een intensieve dialoog te hebben gevoerd. De resolutie eist van het bedrijf dat het klimaatambíties formuleert voor de lange termijn in combinatie met meetbare targets voor de eigen CO2-uitstoot op kortere termijn. Voor de broeikas gasemissies door het gebruik van de producten vraagt de resolutie in eerste instantie om die te gaan meten.

Ook vraagt de resolutie om de beloning van het topmanagement van BP te linken aan het klimaatbeleid. Volgens ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann wordt de resolutie gesteund door de top van BP. ‘Deze resolutie is ook een belangrijk signaal naar andere olie- en gasbedrijven. Ook aan die bedrijven gaan wij vragen klimaatambities en doelen te stellen voor de korte, middellange en lange termijn, dit te koppelen aan het beloningsbeleid en te rapporteren over de voortgang. Het lijkt erop dat met de komst van de nieuwe topman BP het nu wel van belang vindt om echt bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. ABP hoopt dat de resolutie gesteund wordt.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruben op
@Henk, Met puur een focus op rendement van de oude economie houdt je geen droge voeten en toekomstige generaties al helemaal niet.

Nu investeren in fossiel is je kop in het zand steken en hopen dat de rest van de wereld jouw problemen eventjes oplost - en dan plotseling wakker worden in een wereld waar jouw bedrijven nauwelijks een rol spelen doordat ze de boot naar de nieuwe verdienmodellen gemist hebben.

U gaat toch ook niet investeren in bijvoorbeeld asbestplaten - wetende dat u die toch nooit allemaal kunt gebruiken omdat ze slecht zijn en de regelgeving u daar tegenwerkt? Met de grote oliereserves is het net zo: ze zijn uiteindelijk onverkoopbaar.

@Spijker, dat is ook een interessante optie.
Door Henk op
@ruben
Mooi vaag klets verhaal. Voor mij telt maar 1 ding en dat is rendement. Als ik de kans kreeg zou ik mijn geld bij het abp weg halen. Het abp presteert ver onder de maat.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Ruben. Het ABP kan beter zijn aandelen in deze bedrijven successievelijk verkopen en in wel aanvaardbare aandelen steken. Dan bereikt het meer, het rendement is beter en je verkoopt je als pensioenfonds beter dan op de beleggingsmarkt te opereren als een soort groene drammer waar je helemaal niet voor bent ingehuurd.
Door Jan op
Ruben ziet het precies goed. Al die andere reageerders zijn zuurpruimen met een bord voor hun kop.
Door Ruben op
Hartstikke goed dat ABP zo probeert z'n investeringen veilig te stellen. Aangezien oliebedrijven enorme reserves hebben die nooit gekapitaliseerd kunnen worden omdat we dan ons klimaat helemaal kapot maken, is het blijven investeren in zulke bedrijven enkel mogelijk wanneer ze de slag naar vergroening maken en hun winstgevendheid op lange termijn veiligstellen door uit niet te gebruiken fossiele brandstoffen te stappen. ABP bedrijft geen politiek. APB stelt hier gewoon z'n investeringen in BP veilig.

Het ABP heeft als kerntaak om voor gepensioneerden nu, maar ook voor gepensioneerden van de toekomst een goed rendement te realiseren. Door nu kaalslag te realiseren door te investeren in fossiele Quick-wins zou het ABP straks met talloze nutteloze investeringen zitten die de pot voor de toekomstige gepensioneerden leeg zouden maken. Daarnaast, op langere termijn is groen de enige en beste business-case.

Het pensioengat van huidige generaties kan veel beter opgelost worden door de belastingontduiking van rijke mensen en bedrijven aan te pakken. De honderden miljarden die elk jaar weggesluisd worden van onze overheden kost de gewone burger ontzettend veel geld omdat zij vervolgens bijna alle overheidslasten moeten dragen.
Door Gerben op
Volledig eens met Petra. "Politiek" bedrijven met onze gelden is niet de bedoeling van onze pensioengelden. Het opstrijken van de 6 - 7 % dividend wel. Dekkingsgraad is nu topprioriteit.
Door Spijker (n.v.t.) op
Het wordt tijd dat het ABP inderdaad STOPT met dit gedram. De huidige pensioengeneratie werd/wordt al jarenlang door de gevestigde politieke partijen ten onrechte gedwongen veel meer in te leveren dan pensioengeneraties hiervoor ooit hebben gedaan (geen pensioen na 40 jaar werken, eindloon werd middelloon, meer dan 10 jaar vrijwel geen indexering van pensioenen, verlenging AOW-leeftijd veelal zonder enige compensatie, extra belastingverzwaringen etc. etc. Van het ooit beloofde welvaartsvaste pensioen is in de verste verte geen sprake meer (onbetrouwbare Overheid). En nu ook nog op rendementen inleveren??? Voor veel gepensioneerden is de emmer meer dan leeg. Het is te gek voor woorden dat 65-plussers tegenwoordig wel worden gedwongen om in GELE HESJES te gaan lopen om voor hun rechten op te komen of in dozen op straat moeten slapen. Hoogste tijd dat er een andere politieke orde aan de macht komt dan dit VVD-kabinet en 'de knuffelbeer' van D'66 verdwijnt uit deze politieke arena.
De pensioenen zijn al veel te lang speelbal van de SER en de huidige politici. Tijd voor actie!!!!

Door petra op
ABP houdt zich niet aan de eigen kerntaken en dat is een goed rendement halen met ons geld. Het abp moet stoppen met deze oneigenlijke gesprekken

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners