of 61869 LinkedIn

ABP: ‘2018 eindigde in meerdere opzichten teleurstellend’

Het afsluitende bericht van ambtenarenpensioenfonds ABP over 2018 klinkt somber. Het laatste kwartaal, in tegenstelling tot de eerste drie kwartalen, zag een daling van de dekkingsgraad. ‘De beurzen, die in het vierde kwartaal dieprood kleurden, gooiden roet in het eten van beleggers en dus ook van ABP’, laat voorzitter Corien Wortmann-Kool weten. Het pensioen van ABP-deelnemers blijft in 2019 gelijk, maar verlaging in de volgende jaren is niet uitgesloten.

Het bericht van ambtenarenpensioenfonds ABP over de afsluiting van 2018 klinkt somber. Het laatste kwartaal, in tegenstelling tot de eerste drie kwartalen, zag een daling van de dekkingsgraad. ‘De beurzen, die in het vierde kwartaal dieprood kleurden, gooiden roet in het eten van beleggers en dus ook van ABP’, laat voorzitter Corien Wortmann-Kool weten. Het pensioen van ABP-deelnemers blijft in 2019 gelijk, maar verlaging in de daaropvolgende jaren is mogelijk.

0,4 procent hoger

‘Als de beleidsdekkingsgraad 0,4 procent hoger was geweest, was een mogelijke verlaging in 2021 voorkomen’, volgens Wortmann-Kool. De beleidsdekkingsgraad steeg van 101,5 procent naar 103,8 procent. Dit cijfer is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over twaalf maanden (in dit geval dus heel 2018) en wordt gebruikt om beslissingen te maken over verlaging of indexatie van de pensioenen. Als de beleidsdekkingsgraad van ABP tot en met 2020 vijf jaar aaneengesloten onder 104,2 procent blijft, en de actuele dekkingsgraad eind 2020 ook lager is, volgt verlaging. Om gedeeltelijk te kunnen indexeren, is minimaal 110 procent nodig.

 

Teleurstelling

Het uitblijven van een pensioenakkoord is een teleurstelling voor ABP. ‘Een nieuw pensioenstelsel is broodnodig’, zegt Wortmann-Kool. ‘Een stelsel dat past bij de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de behoefte aan keuzemogelijkheden. Dat deelnemers zich geeft op hun vewacht pensioen in plaats van hen een belofte voor de (verre) toekomst te doen.’

 

Vooruitzichten gematigd positief

Het beschikbare vermogen van ABP, dat 2,9 miljoen deelnemers heeft, is 399 miljard euro en de verplichtingen bedragen 411 miljard. De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn volgens het fonds ‘gematigd positief’. ‘Nog altijd is sprake van groeiende winsten en lage rente. Maar vanwege blijvende spanningen tussen grote spelers in de wereldhandel, een conflict over de Amerikaanse begroting en de zorgen over de Brexit, loopt het ondernemersvertrouwen wereldwijd terug. Op financiële markten is een voorschot genomen op langzamere groei en minder zekerheid. Daarom moeten we rekening houden met lagere rendementen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker op
@Frans. Ik weet niet of het beleggingsbeleid van het ABP beter of slechter is dan de overige pensioenfondsen. Dat is voer voor analisten. Soms heb je bijvoorbeeld met overnames of net de goede aandelen grote uitschieters. Wat ik wel weet is dat de meeste beleggers in aandelen in 2018 tussen de 5 - 8% of meer verlies hebben geleden. Dit in ogenschouw nemende is een resultaat van -2,8% op een aandelenkapitaal van slechts ca. 37% op het totale vermogen in het afgelopen nog niet eens zo slecht. Maar het ABP moet zijn contracten natuurlijk wel zo op stellen dat als er verlies wordt geleden adviseurs in ieder geval ook fors met hun fee's om laag gaan en voor zover mijn bekend schort er daar wat aan..
En of Klaas Knot (DNB) een van de beste adviseurs voor de pensioenfondsen is waag ik eveneens in hoge mate te betwijfelen gelet op zijn tunnelvisie over de rekenrente. Bovendien is m.i. ook het hanteren van een aandelenpercentage van 37% veel te laag. Er zijn op dit moment voldoende instrumenten (o.a. met het gebruik van opties) om risico's in aandelen te beperken. Dit percentage kon/kan dus duidelijk omhoog. Ook hier slaat de DNB-knot(s) dus duidelijk mis.
Overigens blijft het resultaat in 2018 een momentopname want de Effectenbeurs draait op dit ogenblik voor veel aandelen weer als een tierelier.
Door Frans Nijhof (voormalig beleidsadviseur) op
Het pensioenfonds ABP legt de zwartepiet over de slechte resultaten over 2018 neer bij derden: slechte beurzen, de handelsoorlog tussen China en de VS en De Nederlandse Bank (DNB). Het grootste pensioenfonds van Nederland, derde op de wereldranglijst, verzuimt echter de hand in eigen boezem te steken. ABP valt een structureel falend beleggingsbeleid te verwijten. Uitgerekend in het jaar 2015 waarin de Europese Centrale Bank (ECB) besloot tot het op grote schaal opkopen van staatsleningen en bedrijfsleningen, om de Europese economie en inflatie te stimuleren, stelde het ABP-bestuur een Strategisch Beleggingsplan 2016-2018 op. In dit beleggingsplan wordt de focus gelegd op meer investeringen in staats- en bedrijfsleningen, de zogenoemde vastrentende waarden. Het resultaat van de ECB-ingreep was een ongekende daling van de rente op staats- en bedrijfsleningen. Dat weerhield het ABP-bestuur er niet van om tegen de stroom in te roeien door juist meer te investeren in deze vrijwel waardeloos geworden staats- en bedrijfsleningen. De staat en de 2,9 miljoen deelnemers betalen de rekening, lees:
https://abppensioen.nl/?p=885Door Spijker (n.v.t.) op
Een belangrijk aspect met relatief weinig aandacht is nog dat er jarenlang te weinig pensioenpremie is betaald. Er zijn jaren geweest dat nog slechts totaal 16,8% in plaats van 24% pensioen werd afgedragen. Dit vooral om de salarissen van de werkende ambtenaren op peil te houden (politiek!!!), maar uiteraard vooral ten nadele van de huidige gepensioneerden en op langere termijn diezelfde werkenden zelf (lagere pensioenaanspraken via een sigaar uit eigen doos).
Maar ook hier weer was natuurlijk de grootste profiteur de Rijksoverheid door de lagere salariskosten. Kortom hier hebben de pensioenfondsen en vakbonden zich in het pak laten naaien door een onbetrouwbare Overheid.
Door Wim (gepensioneerd) op
Het ABP heeft 40 jaar uitgaven als vermogen, en dat groeit jaarlijks. Jongeren hoeven zich niet ongerust te maken, want we worden echt gemiddeld geen 107 jaar oud. De politiek malverseert al jaren met de rekenrente fictie, om de pensioendiscussie onder druk te houden. Het daadwerkelijke rendement is ruim voldoende om ook te kunnen indexeren. De meeste politici in de Tweede Kamer hebben geen zin om andere te denken, of hebben geen respect voor hun ouders.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Jan. Bedankt voor de correctie; uiteraard werd dekkingspercentage bedoeld. Als de roofoverval uit de negentiger jaren niet alleen bij het ABP maar tevens bij de andere pensioenfondsen had plaats gevonden hadden ook deze pensioenfondsen er over het algemeen slechter voorgestaan. Overigens ben ik het wel met je eens dat pensioenfondsen veel zorgvuldiger moeten omgaan met contracten voor het inzetten van adviseurs. Er zijn pensioenfondsen die vorige jaar verlies hebben geleden en meer dan een half miljard euro aan fee's hebben uitgekeerd. Ra ra, waar ben je dan mee bezig!
Door Jan op
@Spijker. Je bedoelt in plaats van rekenrente op 130 natuurlijk de dekkingsgraad op 130. Je hebt wel gelijk wat die greep uit de kas van het ABP betreft, maar ik blijf erbij dat de beleggingsadviseurs van het ABP hun geld niet waard zijn en dat het goed zou zijn om in de leer te gaan bij de pensioenfondsen die wèl een goede dekkingsgraad hebben. En het is inderdaad een schande dat partijen als de PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren dat wetsvoorstel van 50Plus over de rekenrente niet hebben gesteund. Ik weet wel waar ik voortaan niet meer op stem. En velen met mij, hoop ik.
Door Spijker (n.v.t.) op
Ook Groen Links en de Partij voor de Dieren stemden tegen het wetsvoorstel van Martin van Rooijen om de rekenrente op een redelijk niveau te brengen. Deze partijen kunnen gepensioneerden dus -evenals de VVD, CDA, D '66, CU en de PvdA- ook overslaan bij de komende verkiezingen.
Door Spijker (n.v.t.) op
@jJan. Als de Overheid in de negentiger jaren geen roofoverval op het ABP had gepleegd had de rekenrente nu ver boven de 130 gestaan. Er kan veel beter, maar lang niet alles. Het is dus zaak dat het geroofde geld weer terugkomt: links om of rechts om! Eén jaar het profijt van de lage ECB rente overhevelen en het is nagenoeg opgelost.
Door Jan op
Wat heb je als ABP aan al die duur betaalde beleggingsadviseurs als dit slechte resultaat eruit komt? Prutsers zijn het. Ga eens in de leer bij die paar pensioenfondsen die wèl goed presteren.
Door Spijker (n.v.t.) op
Er zijn een aantal zaken waarbij je grote vraagtekens kunt zetten bij het huidige pensioenbeleid dan wel ABP-beleid, te weten:
1. is het beleggingsbeleid wel juist (te hoge salarissen en fee's voor adviseurs, ooit van putopties gehoord?, zo langzamerhand kan er nergens meer in worden belegd: slaat het duurszaamheids-beleid niet veel te ver door?, een half miljard euro investeren door het ABP in de huidige hypotheekmarkt zal ook geen daverend beleggingssucces worden etc.etc
2. besturen luisteren te veel naar of doet te veel aan politiek (o.a. pensioenpremies werden gebruikt voor verbetering van salarissen).
3. besturen zijn niet assertief en handelen bijna plichtmatig wat de politiek voorschrijft. Bovendien treden ze nauwelijks naar buiten met kritische opstellingen.
4. ga eens achter de miljarden aan die destijds onder Lubbers/Kok uit de pensioenfondsen zijn geroofd. Voor het ABP worden bedragen genoemd van wel 30 miljard euro!
5. last but not least: het Rijk heeft jaarlijks minimaal 25 miljard euro voordeel van de huidige fictieve ECB-rente (zeer lage rente op staatsschuld t.o.v. 2008 en veel minder belastingaftrek op hypotheken), Ga daar eens achteraan! De staatsschuld wordt nu verlaagd over de ruggen van gepensioneerden. Pensioenen worden nu al zo'n 10 jaar niet of nauwelijks meer geïndexeerd.
De tijd is niet ver meer dat veel gepensioneerden in dozen op straat moeten slapen door dit schandalige Overheidsbeleid van de VVD, CDA, D'66, CU en ja zelfs de naar goed betalende banen azende PvdA)! Gepensioneerden worden zo wel gedwongen om naar de gele hesjes te grijpen.