of 64204 LinkedIn

‘Aanpassing wetgeving nodig vanwege ncnp-bedrijven’

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

De ‘explosieve groei’ van de door no-cure-no-pay-bedrijven ingediende WOZ-bezwaren vraagt om een aanpassing van de wet. Gemeenten vragen koepelvereniging VNG de landelijke overheid zo ver te krijgen hier iets aan te doen.

Lobbyen

De aantrekkelijkheid van het verdienmodel voor deze ncnp-bedrijven moet worden beëindigd en gemeenten moeten worden ‘verlost van een forse, onnodige kostenpost’ en grote problemen in de belastinguitvoering. Dat staat in de motie van vijf gemeenten die woensdag werd aangenomen. De gemeenten verzoeken de VNG om bij het rijk te lobbyen ‘met als doel de wetgeving omtrent bezwaar WOZ-waarden aan te passen’.

 

18 tot 36 euro

Gemeenten klagen geregeld over deze bedrijven die in hun ogen te makkelijk veel bezwaren kunnen indienen en verdienen aan de vergoeding van de proceskosten. Dit gemakkelijke verdienmodel zou ook zorgen voor een explosieve groei van het aantal ncnp-bedrijven. En de kosten staan niet in verhouding tot het doel, schrijven de gemeenten: een ncnp-bedrijf krijgt voor een gegrond bezwaar honderden euro’s aan gemeenschapsgeld, ‘terwijl dit de huiseigenaar gemiddeld maar circa 18 tot 36 euro per jaar bespaart’.

 

Direct contact

De uitvoering komt volgens gemeenten onder druk te staan, er worden tientallen miljoenen aan extra kosten gemaakt en gekwalificeerd personeel is steeds schaarser voor handen. Bovendien zouden inwoners ‘sneller en tegen lagere kosten’ geholpen kunnen worden als zij direct contact opnemen.

 

Kosten in kaart

Een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum bracht eerder geen verlossing toen het concludeerde dat deze bedrijven geen ‘profiteurs’ zijn. Het rapport ‘geeft geen antwoord op de onderzoeksvraag of sprake is van een verdienmodel, omdat de onderzoekers de kosten bij ncnp-bureaus niet in kaart konden brengen’, schrijft de VNG in een toelichting op de motie. Nieuw onderzoek, gedaan door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO), voorziet hier hopelijk in.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door drs A.A. van Oosterhout MRE (Directeur Bureau AVOZ) op
De huidige manieren om de WOZ-waarde vast te stellen zijn een aanfluiting voor de rechtvaardige belastingheffing. Wie belasting betaalt mag weten hoe de belasting berekend wordt. De huidige praktijk levert een schijnberekening op gebaseerd op vele veronderstellingen die niet bekend worden gemaakt en die veelal het karakter hebben van niet onderbouwde stelposten. Dit systeem is zo onbetrouwbaar dat NCNP's hieraan gemakkelijk kunnen verdienen. Dat ligt DUS NIET aan de NCNP's maar aan de systemen. Degenen, die hier het meest aan verdienen zijn de mensen die dit systeem in stand proberen te houden. Veel eenvoudiger en goedkoper is het de WOZ waarde statistisch te benaderen op basis van de wet van de grote getallen. Met statistische methoden is de waarde met een vaststelbare zekerheidsmarge te benaderen. Ook hier geen exacte waarde maar wel een waarde die niet vatbaar is voor manipulaties. De afkeer voor de statistische benadering is onbegrijpelijk en zeker niet rationeel. Het lijkt op behoud van inkomen voor belanghebbenden. In de huidige werkwijze zijn de NCNP's noodzakelijk om de Heffingsambtenaren te corrigeren. Het systeem is zo ondoorzichtig dat individuele burgers het niet begrijpen. Gelukkig hebben zij bij een slecht gevoel NCNP's die hen willen helpen. De NCNP,s zijn de klokkenluiders van dit systeem.
Door Spijker (n.v.t.) op
Vandaag iemand gesproken met een Box 3 woning die ca. E 60.000 te hoog was getaxeerd. Niet bezwaar maken zou de desbetreffende investeerder alleen al ruim E 900 extra belasting op jaarbasis hebben gekost. Daarnaast wordt ook nog structureel minder OZB en andere belastingen betaald. Ronduit schandalig hoe slecht sommige gemeenten woz-taxaties (laten) uitvoeren. Gelukkig zijn er dan professionele WOZ-consultants die op dit moment dergelijke zaken goed kunnen behartigen.
Door Gijs Groen (WOZmoetBETER) op
Inderdaad wie stelt, die bewijst. Dat is een algemene regel in het recht, geregeld in art 150 Rechtsvordering. Dat betekent, dat gemeenten bij de rechter zouden moeten bewijzen, dat de WOZ-waarde volgt uit de gegevens op het taxatieverslag rekening houdend met de verschillen tussen de woningen. Maar in het WOZ-recht hoeven gemeenten dat niet van de rechter en gemeenten kunnen dat niet. In plaats daarvan komen gemeenten meestal met een bedrieglijke waardematrix, dat is een waardematrix met meer kengetallen dan vergelijkingen. Zo’n systeem heeft in principe oneindig veel oplossingen voor de onbekende kengetallen, zodanig dat voor de referentiewoningen precies op de geïndexeerde waarde wordt uitgekomen en voor de taxeren woning op iedere gewenste waarde, dus ook de vastgestelde waarde of een hogere waarde. Die bedrieglijke waardematrices werden door rechters tot nu toe meestal geaccepteerd en wordt inmiddels beschouwd als vaste jurisprudentie. Als belanghebbende zelf een alternatieve (bedrieglijke) waardematrix indient, die op een lagere waarde uitkomt dan vastgesteld, dan beschouwt de rechter die van de gemeentelijke taxateur als het meest zwaar wegende en verwerpt die van belanghebbende. Als een taxateur van een NCNP-bedrijf met die alternatieve waardematrix komt, dan moet de rechter kiezen uit twee taxateurs met dezelfde opleiding. De taxateur van een NCNP-bedrijf heeft dus een 50% kans te winnen, maar een belanghebbende, al of niet met een in feite veel betere opleiding, heeft slechts een kans van, ik schat, 10%. De oplossing voor dit probleem is, dat ook in het WOZ-recht moet gelden dat wie stelt die bewijst. De gemeente moet al in de bezwaarfase met een taxatierapport komen, waarmee hij bij de rechter zijn gelijk kan bewijzen. Dat is niet het tegenwoordige nietszeggende en zelfs misleidende taxatieverslag. Met die NCNP-bedrijven krijgen gemeenten in feite een koekje van het eigen foute deeg. Eigen schuld, dikke bult. Overheid wordt eindelijk eens eerlijk.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
In een wet die voor de volle 100% is gebaseerd op vertrouwensgedrag, zoals de AWB, heeft een profiteur het wel heel erg gemakkelijk.
De WOZ bezwaren zijn slechts het topje van de ijsberg.

Wie inspraakavonden bezoekt ziet welke flutargumenten en welke flutoplossingen vanuit, een deel van, de bevolking worden ingebracht om een maatschappelijk noodzakelijke verandering tegen te houden. De uit de pers gebruikelijke alarmerende nieuwsberichten vliegen in het rond. De kennis over de wetenschappelijke onderbouwing daarvan haalt de inspraak niet.

De Corona wappies van Willem Engel zijn slechts een voorbeeld van hoe deze cultuur Nederland in haar greep heeft gekregen. Een cultuur die bedacht is, en nog steeds gevoed wordt, door natuur- en milieuorganisaties die het niet zo nauw nemen met het wetenschappelijk onderbouwen van hetgeen zij ventileren. Ooit een rapport van hen gezien dat afkomstig is van een universiteit? Nee zij geven adviesbureaus de opdracht om hun boodschap in het rapport vast te leggen, zodat zij daarmee weer veel media aandacht krijgen.

Willem Engel c.s. heeft dat allemaal bij de natuur- en milieuorganisaties afgekeken. En zo slaat deze cultuur als een boemerang terug in het vertragen, c.q. tegenhouden, van maatschappelijke prioriteiten.

Zonder het toepassen van de crisis- en herstelwet op infrastructurele voorzieningen voor de energietransitie, zal Nederland 4 tot 6 jaar achterstand oplopen om de gestelde doelen te realiseren.

Er is een nationaal debat nodig over hoe wij individuele en collectieve belangen tegen elkaar afwegen, Welke eisen aan bezwaarmakers gesteld mogen worden om de huidige onevenwichtigheden in in AWB trajecten en procedures op te heffen.
Het kan niet zo zijn dat de ene partij maar wat roept en dat de andere partij dan maar moet bewijzen dat dat niet relevant c.q. niet waar is.

Wie stelt moet bewijzen dient ook in de AWB te komen.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners