of 63908 LinkedIn

Aanpassing waterheffingen voorlopig van de baan

De 21 waterschappen zijn het onderling niet eens over hoe de waterheffingen moeten worden aangepast. Daarom wordt verdere besluitvorming erover waarschijnlijk opgeschort tot na de waterschapsverkiezingen van volgend voorjaar.

De 21 waterschappen zijn het onderling niet eens over hoe de waterheffingen moeten worden aangepast. Daarom wordt verdere besluitvorming erover waarschijnlijk opgeschort tot na de waterschapsverkiezingen van volgend voorjaar. 

Economische prikkels
Afgelopen juni presenteerde de Unie van Waterschappen een nieuw stelsel van waterheffingen. Daarbij was het uitgangspunt dat vervuilers en bedrijven die bovengemiddeld van de inzet van de waterschappen profiteren ook meer voor die diensten gaan betalen. Via dergelijke economische prikkels hoopte de unie het waterbewustzijn in Nederland op te krikken. Het nieuwe stelsel spruitte voort uit een advies van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB).

 

Kritiek van buiten
Het nieuwe stelsel was ook buiten de waterschappen niet onomstreden. De Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) noemde het voorstel eerder ‘onacceptabel’. Natuurorganisaties die tot nu toe amper voor het schone water in de door hen beheerde gebieden betaalden, zagen de heffingen met een factor vijf of zes stijgen. Ook de in de LTO verenigde agrarische ondernemers wilden eerst beter onderzoek naar de gevolgen van de overgang.


Geen verrassing
Het uitstel van de besluitvorming komt niet als een verrassing. Een eerste bijeenkomst leidde in oktober al tot ‘uitgebreide, open en vruchtbare beeldvormende discussie’. Nu stelt de unie dat ‘de besturen van de waterschappen op dit moment niet gelijk denken over de urgentie van de aanpassingen en de wijze waarop het belastingstelsel zou moeten worden aangepast.' Daarom wil het uniebestuur de besluitvorming erover minstens een half jaar uitstellen. Op de algemene ledenvergadering van 14 december zullen de 21 waterschappen over het voorstel stemmen.

Nieuw besturen, nieuwe voorzitter
Na de verkiezingen van 20 maart zullen bij de waterschappen nieuwe algemeen besturen aantreden, die het dossier dan opnieuw moeten oppakken. Ook zal de discussie verder plaatsvinden onder leiding van een nieuwe voorzitter. De huidige unievoorzitter Hans Oosters begint volgend voorjaar als commissaris van de koning in Utrecht.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Schakel alle waterschapstarieven landelijk gelijk. Alle Nederlanders hebben baat bij goede waterschapsvoorzieningen. Laat (extra) vervuilers (o.a. bedrijven) daarbij ook extra betalen.
Breng waterschappen onder bij toekomstige regio's of districten. Fuseer gemeenten en hef provincies op. Breng functie 1e Kamer onder in afzonderlijke afdeling van Raad van State. Beperk aantal leden 2e Kamer. Tijd voor een nieuwe Thorbecke en een snelle bolide!
Door Wim van Dalen (bestuursadviseur) op
Misschien is omdenken een optie. Zet het bedrijf of instantie centraal die zorgt voor een betere waterkwaliteit in plaats van het grondoppervlak. Beloon agrariërs, bedrijven en terreinbeherende organisaties die met hun bedrijfsvoering en beheer zorgen voor een betere waterkwaliteit en bijdragen aan de noodzakelijke klimaatmaatregelen. Zij zorgen voor een groene maatschappelijke dienst en moeten hier dan ook nog extra belasting voor betalen. Positief belonen voor hun bijdrage werkt stimulerender in plaats van straffen volgens het principe 'de vervuiler betaalt.
Door Henk Donkers op
Een club die zoveel omfloerte woorden nodig hebt om het eigen onvermogen uit te drukken dan is het toch wel hoog tijd om te erkennen dat je niet effectief bent en beter kunt worden opgeheven.
Wat te denken van een ‘uitgebreide, open en vruchtbare beeldvormende discussie’. Natuurlijk leid zo'n soort discussie tot niets anders dan gebakken lucht

Ook ‘de besturen van de waterschappen die op dit moment niet gelijk denken over de urgentie van de aanpassingen en de wijze waarop het belastingstelsel zou moeten worden aangepast.' wijst op gekungel en uitermate niet werkende besluitvorming.
Mijn advies is deze onvermogende clubs op te heffen eht belangrijke werk van de waterschappen onderbrengen bij de provincie of rijkswaterstaat.
In elk geval allemaal geen reden om in maart volgend jaar een stem op dit kleutergebeuren uit te brengen.
Door p op
Nou minister, aan de slag. Het kan niet zo zijn dat de burgers voor de boeren blijven betalen
Door Callme@ (observator) op
Ik heb al jaren een vette pries liggen voor een overheid die de tarieven eens verlaagd. Waarom wordt altijd in verhoging gevlucht; da's pas echt een gevaarlijke verslaving.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners