of 59185 LinkedIn

70 gemeenten voeren op valreep precariobelasting in

Zo’n 70 gemeenten hebben op de valreep de precarioheffing, een belasting op ondergrondse kabels en leidingen, ingevoerd. Dit blijkt uit een rondgang van De Volkskrant.

Zo’n 70 gemeenten hebben op de valreep de precarioheffing, een belasting op ondergrondse kabels en leidingen, ingevoerd. Dit blijkt uit een rondgang van De Volkskrant.

Tien jaar

De gemeenten grepen deze mogelijkheid nog aan omdat deze belasting waarschijnlijk dit jaar wordt afgeschaft. Door de heffing voor het eind van het jaar in te voeren, kunnen gemeenten daar nog 10 jaar van profiteren.

Doorberekenen
Gemeenten leggen deze heffing op aan energiebedrijven en waterleidingbedrijven, die de belasting op hun beurt doorberekenen in hun tarieven aan de consumenten. In  2015 moesten water-, stroom- en gasleveranciers in 90 van de 390 gemeenten precariobelasting betalen. In 2016 kwam het aantal gemeenten uit op 160, meldt de krant op basis van cijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.
 

Inkomensderving
De precariobelasting voor nutsnetwerken zal uiteindelijk worden afgeschaft. Gemeenten krijgen tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving te kunnen opvangen. Dat heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken)  in juni afgelopen jaar bekendgemaakt. Precariobelasting voor onder meer terrassen blijft wel bestaan. De belasting levert elke gemeente jaarlijks gemiddeld twee miljoen euro op. De overgangstermijn van tien jaar kan worden verkort als wordt besloten om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen.


Omstreden
De ondergrondse precariobelasting is omstreden omdat gemeentebesturen daarmee de kosten van voorzieningen die alleen de inwoners van de gemeente ten goede komen, grotendeels kunnen afwentelen op mensen die niet in de gemeente wonen. De nutsbedrijven hebben namelijk een regi-overstijgende functie, ze hebben klanten in meerdere gemeenten en provincies. Via hun energierekening betalen deze klanten mee aan de precarioheffing.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Niels. Hoe stel jij je voor dat te realiseren binnen het huidige scala aan grondeigenaren en scala eigenaren van de infrastructuur in deze eigendommen? Bovendien lijkt het mij helemaal niet in goede handen bij 'de rupsjes nooit genoeg".
Door Niels op
Misschien is de ondergrondse infrastructuur in de bebouwde omgeving wel grotendeels een publiek goed dat beter in eigendom en beheer van gemeenten kan zijn? Dan voorkom je zoveel mogelijk van die rare doorbereken-constructies
Door HH op
Bestaan er eerlijke burgers die VVD stemmen???
Door H. Wiersma (gepens.) op
Met deze wetenschap dienen betrokken provincies, ministerie BZK en 2e Kamer (!!!) zo snel mogelijk in te grijpen. Overigens brengt het Rijk (domeinen) ook zelf precariorechten/gebruiksvergoedingen in rekening bij de energiebedrijven en waterleidingbedrijven!!!
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Hierbij wordt weer eens onomstotelijk bewezen, dat gemeenten maar beperkte mogelijkheden moet geven om belastingen te heffen. Ze maken op grote schaal hier misbruik van en kunnen er niet mee omgaan. Bovendien doen ze een aanval op de koopkracht.
Door Bart Muurling op


De Burgerrekenkamer Langedijk (www.deburgerrekenkamer.nl) heeft in 2015 uitgebreid onderzoek naar deze sluikbelasting gedaan en daarover op de website gerapporteerd. Waterleidingbedrijven kunnen en mogen per gemeente kosten zoals precario doorbelasten aan hun afnemers binnen die gemeente. Netwerkbeheerders zoals Eneco en Liander zijn wettelijk verplicht al hun klanten met hetzelfde tarief te belasten. Dit stamt nog uit de tijd van Den Uyl toen aardgas op ieder Nederlands adres moest worden geleverd en er niet op basis van kosten MOCHT worden gedifferentiëerd. En let maar op @EerlijkeBurger de VVD gaat straks voor het uitstel van de afschaffing stemmen hoewel het VVD verkiezingsprogramma voor de 2e Kamer verkiezingen op pag. 95 zegt:

'Riool- en afvalstoffenheffingen moeten worden betaald door alle gebruikers, in plaats van alleen door huiseigenaren. We willen deze belasting aanpassen, rekening houdend met degene die de kosten veroorzaken en er profijt van hebben. We willen de wet aanpassen zodat het betalen van deze belastingen niet langer afhankelijk mag worden gesteld van het eigendom, maar van het gebruik van de voorzieningen. Want ook huurders maken er gebruik van. De precariobelasting, een belasting op de netwerken van nutsbedrijven, schaffen we af. Deze belasting wordt door ondernemers nu vaak doorberekend aan klanten, soms oplopend tot 50 euro per jaar.’

Door Rotterdammer op
STOP EVEN MET SPUIEN! Gemeenten die precario heffen aan een energiemaatschappij of waterbedrijf kiezen er niet voor om dit indirect naar de burgers door te belasten. Evides rekent bijvoorbeeld alleen precario van Rotterdam door aan de Rotterdammers. Dus alleen de gebruikers van de voorzieningen betalen hier. Eneco daarintegen doet dat niet, die rekent het over alle klanten. Dus ook buiten Rotterdam. Oneerlijke verdeling vindt dus niet bij de gemeente plaats, maar je leverancier. Ben je het er niet mee eens, ga dan naar een andere leverancier. Als je in Breda op een terrasje zit betaal je meer voor je cola of je biertje omdat er precario is doorberekend. Hoor ik niemand over... schande toch? De stoep is van iedereen? Of niet...
Door Eerlijke burger (Werkt, betaalt belasting en stemt VVD) op
Mijn gemeente heft die belasting niet, hoewel er m.i. sprake is van onderbesteding van publieke middelen (en dat zeg ik als VVD-stemmer niet snel, maar je kunt het geldgebrek van mijn gemeente nu eenmaal overal ruiken). Maar nu begrijp ik dat burgers in mijn gemeente indirect wel meebetalen aan de precariobelasting van andere gemeenten? Dat is een grote schande! Thorbecke zou zich in zijn graf omdraaien.
Door m (ud) op
Ik las bij een van de reacties gemeenten doen dit niet zo maar.Ik merk meer en meer dat lokale bestuurders en ook ambtenaren menen te moeten staan voor hun bedrijf de gemeente en niet voor de burger. Bedenkelijk.
Door Peter (gepensioneerd wegbeheerder) op
In de Telecomwet staat een artikel: "Hebben om niet betekent verleggen om niet." Dit houdt in, dat als kabel- en leidingbeheerders geen precariobelasting betalen, zij wel moeten opdraaien voor de kosten van het verleggen van die kabels en leidingen bij reconstructies en renovaties van de wegen waarin hun infrastructuur gelegen is. Als er wel precariobelasting betaald moet worden, dan draaien de gemeenten op voor die kosten van het verleggen. Het is denken op de zeer korte termijn van de gemeenten om nu precariobelasting te heffen op het hebben van kabels en leidingen in gemeentegronden, immers zij kunnen dan later de (wellicht veel hogere) kosten moeten betalen voor het verleggen ervan. (Maar ja, dat is hogere politiek want de gemeenteraad wordt gekozen voor 4 jaar en dan ligt het probleem op het bordje van die nieuwe raad, waarna de burger de schuld kan leggen bij die nieuwe raad).

Relevante Parlementaire Dossiers