of 59130 LinkedIn

3D-denktank Rekenkamer in wording

Door diverse rekenkamers wordt veel onderzoek gedaan naar de implementatie en uitvoering van de decentrale taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Maar het ontbreekt tussen de rekenkamers nog aan afstemming en uitwisseling over de bevindingen. Doel van de de 3D-denktank is om die kennis over bijvoorbeeld vraagstellingen, onderzoekdomeinen, onderzoeksmethoden en indicatoren te delen.

De lokale rekenkamers richten samen een 3D-denktank op. Doel is kennis en ervaring over de decentralisatie van het sociaal domein te delen en te verspreiden.

Door diverse rekenkamers wordt veel onderzoek gedaan naar de implementatie en uitvoering van de decentrale taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Maar het ontbreekt tussen de rekenkamers nog aan afstemming en uitwisseling over de bevindingen. Doel van de de 3D-denktank is om die kennis over bijvoorbeeld vraagstellingen, onderzoekdomeinen, onderzoeksmethoden en indicatoren te delen.

‘Veel rekenkamers worstelen met de veelheid aan onderwerpen en de complexe omgevingen waarbinnen één en ander zich afspeelt. In 2017 gaan we vanwege de vele signalen van onze leden samen met de 3D-denktank inzetten op verbetering van de kennisdeling rond de 3D’s’, aldus een toelichting van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

Van de best practices uit eerdere onderzoeken worden handreikingen gemaakt ten behoeve van het vormgeven van nieuwe onderzoeken. Het streven is om een actuele kennisbank op te zetten, waardoor een breed inzicht in lopende en afgeronde onderzoeken ontstaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.