of 59229 LinkedIn

3,25 procent loonsverhoging gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

Vakbonden en gemeentelijke werkgevers hebben na vier maanden onderhandelen een nieuwe cao-gemeenten afgesloten voor de bijna 160.000 ambtenaren. De vorige cao liep op 1 mei af. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019.

 

Goede beloning

Per augustus 2017 wordt het loon van de gemeenteambtenaar structureel met 1 procent verhoogd. Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt per december met 0,5 procent. In januari volgt dan een loonsverhoging van 1,5 procent. Volgend jaar juli stijgt het IKB vervolgens nog eens met 0,25 procent. In totaal betekent dat een verhoging van 3,25 procent structureel over een jaar en acht maanden. Die loonsverhoging is volgens vakbond CNV meer dan terecht. ‘Maatschappelijk belangrijk werk verdient een goede beloning’, aldus Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid.

 

Payrollen

Onderdeel van de cao-afspraak is het terugdringen van flexwerken, waaronder het zogeheten payrollen. Het terugdringen van het flexwerk was één van de eisen van de vakbonden. De afgelopen jaren was dat flexwerk bij gemeenten aanzienlijk toegenomen. Vakbond CNV Overheid is tevreden met de gemaakte afspraken daarover. Voor payrollers moeten de bedrijven voortaan een toeslag betalen. Daardoor wordt het volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas ‘aantrekkelijker om ze in dienst te nemen.

‘Eén van de grote kwesties op de huidige arbeidsmarkt is de toenemende flex en de rechtsongelijkheid die dat schept tussen werknemers. De flextoeslag lost die ongelijkheid voor een deel op. Het zorgt er voor dat tijdelijke medewerkers op zijn minst hetzelfde loon krijgen als hun collega's met een vast contract. De flextoeslag heft het loonkostenveschil tussen vast en flex op’, aldus Fey.

 

Generatiepact

Afgesproken is verder dat gemeenten in 2017 en 2018 nog eens tweeduizend jongeren gaan aannemen, onder meer via intensivering van het generatiepact.

Het principe-akkoord over de cao voor gemeenten is overeengekomen tussen FNV Overheid,  CNV Overheid, CMHF en de VNG. Het akkoord is definitief zodra de leden er mee hebben ingestemd. De vorige cao dateerde van januari 2016, toen een loonsverhoging van 3 procent werd afgesproken voor 2016 en 0,4 procent erbij van januari tot mei 2017.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruud Ravenhorst (Gemeenteambtenaar) op
En weer komt de regering weg met een (CAO-)fooi voor het gepeupel en weer meer gunstige regelgeving voor de rijken. Waardoor de inkomensongelijkheid nog verder toeneemt. Triest.
Door Jeroen op
Is de berekening niet als volgt:
IKB bestaat niet alleen uit 6% eju maar ook 8% vakantiegeld en 1,5% ll (totaal 15,1%). Dit wordt verhoogd met 0,75%, dus wordt 15,21% van je jaarsalaris. Het jaarsalaris wordt met 2,5% verhoogd. In totaal een stijging van slechts 2,60%.
Door jan van der Hidde op
Gelukkig net gepensioneerd. Ontdekte dat in de afgelopen jaren de indexcatie van pensioenen stil is blijven staan. Volgens het ABP missen de gepensioneerden 11.91% !!!Dat is natuurlijk los van de greep uit de pensioenpot door de overheid in de negentiger jaren. Fijn voor de werkenden dat ze er wat bij krijgen. Nu de anderen nog!!!!
Door john op
@ Mirjam, die gedachtenkronkels van jou begrijp ik niet....
even simpel:
je jaarsalaris was 100 en de eju was 6%: per jaar 100 x 1.06= 106
je jaarsalaris wordt 102,5 en de eju wordt 6,75%: per jaar 102,5 x 1,0675= € 109,42
109,42/106= 3,23% reële stijging.

Helder zo??
Door Lucien Visser op
Het IKB is (zoals eerder hier geschreven) toch gekoppeld aan het loon (ongeveer 16% totaal). Dit zou betekenen dat de verhoging van het IKB een extra verhoging betreft over die 16%. Of is het IKB eenmalig vastgesteld per 01-01-2017 en groeit dit volgend jaar niet mee met het loon. In dit geval gaan we er bij iedere loonsverhoging minder op vooruit dan we denken!
Door Roel (Programmaleider) op
Ik snap dat het politiek aantrekkelijk is om de percentages zo maar bij elkaar op te tellen. Ik had toch verwacht van Binnenlands Bestuur dit niet zomaar klakkeloos wordt overgenomen, zeker niet als dit niet juist blijkt. Graag een correctie op het zojuist verzonden bericht en zeker op de aankondiging in de kop. Ik ben maar eenvoudig programmaleider, maar ik schat zonder het exact uit te rekenen het percentage loonsverhoging op basis van de informatie die in dit artikel staat loonsverhoging rond de 2,8% in 20 maanden in elk geval beslist geen 3,5%
Door A. Willemsen op
Waarom zo'n ingewikkelde verhoging? Hoe verwerken ze dat in het IKB? Dat is toch een afgeleide van je loon (*% vak.geld + 6% ejr + 1,5% LL). Hoe wil je dit dan verhogen? Ik krijg weer sterk het idee dat hier een smeriger reden voor is, bv niet meetellen voor je pensioen e.d.
Door MIrjam (jurist) op
Ik lees dat de gemeenteambtenaren 3,25% loonsverhoging krijgen, maar dat klopt toch niet?

Als je voorheen loonsverhoging kreeg, dan steeg het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering met hetzelfde percentage.
Nu is het loon en het IKB (waar het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering inzitten) gesplitst.
Het IKB stijgt niet meer mee met de loonsverhoging.
Als er dan 2,5% (1% en 1,5%) loonsverhoging wordt geboden en separaat 0,75% (0,5% en 0,25%) IKB dan concludeer ik dat vakantiegeld en eindejaarsuitkering niet meestijgen met de loonsverhoging en per saldo de ambtenaren er dus minder dan 2,5 % op vooruit gaan.

Door Gerben op
@Pim.
Die CAO van 13,4% voor de Rijksambtenaren 2009 - 2013 svp in deze analyse niet vergeten te vermelden. In die periode schreven de gemeenteambtenaren 1,8% in totaal bij plus 2x een eenmalige bruto fooi van respectievelijk € 150 en € 200.

De grootste schandvlek zit hem in de loonontwikkeling van de bestuurders sinds 2009. Elk jaar een te ruime loongroei (ver boven elke inflatie) in hun CAO.

Ben het met Bas eens. Het is weer een uitkomst onder het marktgemiddelde. De uitstroom zet zich nu zeker voort, waardoor onder de streep de totale loonkosten verder zullen gaan stijgen waardoor de volgende CAO nog lager uit gaat vallen vanwege dit repeterend wan-beleid. Tel uit je winst VNG.
Door Pim op
@Bas Mensen die hun gemeente CAO vergelijken met de laatste CAO Rijk, vergeten dat de gemeentesalarissen tijdens de crisis nog stegen terwijl die van het Rijk jarenlang bevroren was. Deze CAO komt ruwweg overeen met inflatie. Rijksambtenaren hebben m.i. nog recht op compensatie.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners