of 59345 LinkedIn

3,25 procent loonsverhoging gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

Vakbonden en gemeentelijke werkgevers hebben na vier maanden onderhandelen een nieuwe cao-gemeenten afgesloten voor de bijna 160.000 ambtenaren. De vorige cao liep op 1 mei af. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019.

 

Goede beloning

Per augustus 2017 wordt het loon van de gemeenteambtenaar structureel met 1 procent verhoogd. Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt per december met 0,5 procent. In januari volgt dan een loonsverhoging van 1,5 procent. Volgend jaar juli stijgt het IKB vervolgens nog eens met 0,25 procent. In totaal betekent dat een verhoging van 3,25 procent structureel over een jaar en acht maanden. Die loonsverhoging is volgens vakbond CNV meer dan terecht. ‘Maatschappelijk belangrijk werk verdient een goede beloning’, aldus Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid.

 

Payrollen

Onderdeel van de cao-afspraak is het terugdringen van flexwerken, waaronder het zogeheten payrollen. Het terugdringen van het flexwerk was één van de eisen van de vakbonden. De afgelopen jaren was dat flexwerk bij gemeenten aanzienlijk toegenomen. Vakbond CNV Overheid is tevreden met de gemaakte afspraken daarover. Voor payrollers moeten de bedrijven voortaan een toeslag betalen. Daardoor wordt het volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas ‘aantrekkelijker om ze in dienst te nemen.

‘Eén van de grote kwesties op de huidige arbeidsmarkt is de toenemende flex en de rechtsongelijkheid die dat schept tussen werknemers. De flextoeslag lost die ongelijkheid voor een deel op. Het zorgt er voor dat tijdelijke medewerkers op zijn minst hetzelfde loon krijgen als hun collega's met een vast contract. De flextoeslag heft het loonkostenveschil tussen vast en flex op’, aldus Fey.

 

Generatiepact

Afgesproken is verder dat gemeenten in 2017 en 2018 nog eens tweeduizend jongeren gaan aannemen, onder meer via intensivering van het generatiepact.

Het principe-akkoord over de cao voor gemeenten is overeengekomen tussen FNV Overheid,  CNV Overheid, CMHF en de VNG. Het akkoord is definitief zodra de leden er mee hebben ingestemd. De vorige cao dateerde van januari 2016, toen een loonsverhoging van 3 procent werd afgesproken voor 2016 en 0,4 procent erbij van januari tot mei 2017.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bertus (Watchdog) op
Onbegrijpelijk die mensen die hiermee tevreden zijn. Ten eerste is het geen 3,25% zoals hiervoor al terecht opgemerkt. Erger is nog het feit dat we deze eeuw alleen maar achteruit zijn gegaan met de koopkracht.
En die bonden zitten er niet voor ons, mocht dat nog niet zijn door gedrongen.

Tip: Volgende keer de onderhandelaars met de opdracht sturen om de koopkracht te verbeteren, inclusief nacalculatie.
Door Criticus op
Een beetje context @ Marije:
schalen en treden tussen functies bij Rijk en gemeenten zijn niet te vergelijken. Zelfs tussen gemeenten onderling hangt het van de grootte van de gemeente af in welke schaal/trede je op dezelfde functie terecht komt.
Door Marije (Beleidsadviseur) op
Een kleine nuancering ten opzichte van het salarisverschil met het Rijk; ze hebben inderdaad 2% meer eindejaarsuitkering maar de gemeentesalarissen zijn gemiddeld een procent hoger bruto ingeschaald bij dezelfde schaal en stap.
Door van Koll (gemeenteambtenaar) op
Wat ik me afvraag bij al diegenen die hier reageren op dit bericht: bent u lid van de bond? Dan kunt u deze opmerkingen aan uw bond doorgeven. Daar is behoefte aan. Wanneer je geen lid bent van "de vakbond" komen al deze goede raadgevingen niet bij hen en kunnen ze daar niet op anticiperen.
Overigens , heeft u gehoord van :

de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Door deze nieuwe wet wijzigt de rechtspositie van vrijwel alle ambtenaren. Of je nou werkzaam bent bij Rijksdiensten, Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen of begeleidende functie in de Sociale Werkvoorziening.

Zoek het op.
Door Marije (Beleidsadviseur) op
Een kleine nuancering ten opzichte van het salarisverschil met het Rijk; ze hebben inderdaad 2% meer eindejaarsuitkering maar de gemeentesalarissen zijn gemiddeld een procent hoger bruto ingeschaald bij dezelfde schaal en stap.
Door Josien (Flexwerker Sociaal Domein) op
Nog meer jongeren? Ik werk al zes jaar als flexwerker binnen het Sociaal Domein van gemeenten. Een vaste aanstelling wordt bijna alleen vergeven aan jongeren. Een gemeente waar ik gewerkt heb hanteert zelfs de leeftijdsgrens tot 30 . Niet officieel natuurlijk. Goed als men de vergrijzing tegen wil gaan binnen de ambtenarij maar laat er wel een evenwicht blijven tussen jong en ouder. Dat lijkt me op de lange termijn een gezonder werkklimaat geven.
Door Jan op
Hoe zit het eigenlijk met het extra geld die in het gemeentefonds is gestort voor compensatie van de gestegen pensioenpremies? Het kabinet heeft eind vorig jaar besloten € 342 miljoen extra uit te geven als gevolg van de stijging van de pensioenpremie ABP. Deze post werkt door in de accresberekening van het Gemeentefonds.

In de nu afgesproken CAO lees ik echter nog geen woord over compensatie van de gestegen pensioenpremie voor de gemeenteambtenaren.
Door Bianca (Gemeenteambtenaar) op
Even vooropgesteld; ik ben redelijk blij met het resultaat. Het is tenminste iets. Maar t.o.v. van de andere sectoren (provincie/rijk) is het toch maar mager. En dan steeds weer dat flutargument van de bevroren salarissen van de rijksambtenaren. Rijksambtenaren hadden een eindejaarsuitkering van 8,3% tegenover 6% voor de gemeenteambtenaren. Die zit nu in het IKB en wordt berekend over een heel jaarsalaris; dat is dus zeker een looncomponent. En dan een looptijd van 20 maanden voor onze nieuwe cao, waarbij de eerste loonsverhoging niet ingaat per 1 mei 2017 (einde looptijd oude cao), maar per 1 augustus 2017. Hebben ze weer drie maanden gewonnen. Het wordt tijd dat ze de sectoren weer gelijkschakelen in plaats van die aparte CAO's. @Mirjam; van een juriste had ik iets meer verwacht.
Door Ambtenaar (ambtenaar) op
@Wouter: klopt niet helemaal, want je mist de cumulatie. De 2e loonstijging van 1,5% wordt berekend over het huidige salaris + loonstijging van 1%. Als je dan het nominale resultaat (incl. IKB-verhogingen) afzet tegenover het huidige salaris, kom je hoger uit dan 3,16%.
Door Thijs (Projectleider) op
@Wouter, ik dan die berekening ook al gemaakt en ook tot de conclusie gekomen dat de stijging 0,1% lager was dan de 3,25% in de berichtgeving.
In ieder geval is dit wel een stijging die gepast is.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners