of 59345 LinkedIn

3,25 procent loonsverhoging gemeenteambtenaren

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

Gemeenteambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 3,25 procent. Die afspraak is onderdeel van de afgelopen nacht gesloten cao voor de komende twintig maanden.

Vakbonden en gemeentelijke werkgevers hebben na vier maanden onderhandelen een nieuwe cao-gemeenten afgesloten voor de bijna 160.000 ambtenaren. De vorige cao liep op 1 mei af. De nieuwe cao loopt, met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2019.

 

Goede beloning

Per augustus 2017 wordt het loon van de gemeenteambtenaar structureel met 1 procent verhoogd. Het Individueel Keuzebudget (IKB) stijgt per december met 0,5 procent. In januari volgt dan een loonsverhoging van 1,5 procent. Volgend jaar juli stijgt het IKB vervolgens nog eens met 0,25 procent. In totaal betekent dat een verhoging van 3,25 procent structureel over een jaar en acht maanden. Die loonsverhoging is volgens vakbond CNV meer dan terecht. ‘Maatschappelijk belangrijk werk verdient een goede beloning’, aldus Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid.

 

Payrollen

Onderdeel van de cao-afspraak is het terugdringen van flexwerken, waaronder het zogeheten payrollen. Het terugdringen van het flexwerk was één van de eisen van de vakbonden. De afgelopen jaren was dat flexwerk bij gemeenten aanzienlijk toegenomen. Vakbond CNV Overheid is tevreden met de gemaakte afspraken daarover. Voor payrollers moeten de bedrijven voortaan een toeslag betalen. Daardoor wordt het volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas ‘aantrekkelijker om ze in dienst te nemen.

‘Eén van de grote kwesties op de huidige arbeidsmarkt is de toenemende flex en de rechtsongelijkheid die dat schept tussen werknemers. De flextoeslag lost die ongelijkheid voor een deel op. Het zorgt er voor dat tijdelijke medewerkers op zijn minst hetzelfde loon krijgen als hun collega's met een vast contract. De flextoeslag heft het loonkostenveschil tussen vast en flex op’, aldus Fey.

 

Generatiepact

Afgesproken is verder dat gemeenten in 2017 en 2018 nog eens tweeduizend jongeren gaan aannemen, onder meer via intensivering van het generatiepact.

Het principe-akkoord over de cao voor gemeenten is overeengekomen tussen FNV Overheid,  CNV Overheid, CMHF en de VNG. Het akkoord is definitief zodra de leden er mee hebben ingestemd. De vorige cao dateerde van januari 2016, toen een loonsverhoging van 3 procent werd afgesproken voor 2016 en 0,4 procent erbij van januari tot mei 2017.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ronald (Medewerker ) op
Misschien kunnen de onderhandelaren vakbond bij de provincie dit volgende keer ook bij de gemeenten doen.
Zie voor het resultaat daar:
2% met terugwerkende kracht dit jaar..
1,3 % per 01-01-2018.
Eenmalige uitkering € 500,--.
IKB verhoogd met 0,75 % per 01-01-2018.
Door Rolf (gemeenteambtenaar) op
Los van die discussies over die 3.25 % is het een Flut cao. Een heleboel gemeenten passen geen payrolling toe bij inhuur. Waar is verder de ambitie gebleven om met name de secondaire arbeidsvoorwaarden te uniformiseren? Aan woorden als stimuleren en inspanningsverplichtingen hebben wij niets. De ene gemeente heeft een mooie reiskostenregeling, de andere helemaal geen een. De ene gemeente heeft een mooie generatiepactregeling, de andere gemeente peinst er niet over om e.e.a in te voeren. Met deze cao schieten wij niets op.
Door anand (adviseur) op
De stijging kon hoger maar al met al valt het resultaat me mee.
Door Reiziger (Ambtenaar) op
Verliezen al mei juni en juli gaat in augustus. Daarbij weer haast twee jaar ipv gewoon een jaar . Waarbij dan weer het zelfde gebeurt verlies maanden door rekken onderhandelingen. Waar is de compensatie voor de gestegen pensioen premie niks dus . Dus gedeelte cao sigaar uit eigen doos. En wat meneer Richard betreft als ik in een schaal 10 of hoger zat zou ik misschien ook zo reageren. En als ze anderen aan een baan willen helpen laten ze dan de 60+ een goede regeling aanbieden kunnen die moeilijke geen baan hebbenden aan het werk ipv een uitkering.
Door Richard (regisseur zorg en welzijn) op
Ik verbaas me over al de negatieve reacties. Ik voel me solidair met de geen-baan-hebbende. Die hebben het pas moeilijk. Mijn loonsverhoging had voor nieuwe banen gebruikt mogen worden!
Door Henk op
Oproep: ga je 2 keer per maand ziekmelden,! Zo laten we zien dat we ziek zijn van deze werkgever
Door Gerben op
@ Henk

Eens! Wat een schrijnend verschil elke CAO opnieuw met de andere overheden en de bestuurders. Ik stem negatief!
Door Henk op
Een cao waaruit blijkt dat de werkgever respectloos is naar de werknemers. Ik heb maar 1 advies: ga nooit bij een gemeente werken
Door Rekenaar op
De exacte loonstijging over de gehele CAO-periode is 3,176%. Waarbij rekening is gehouden met de cumulatie van de 1% en 1,5% en het feit dat de stijging van het salaris 1 op 1 doorwerkt in het IKB. Waarbij een verhoging van het IKB geen invloed heeft op het salaris.

Volgens het conceptakkoord is de stijging van het IKB een stijging over het pensioengevende deel. Het pensioen stijgt dus wat dat betreft mee.

In het akkoord word niets genoemd over terugwerkende kracht. De eerste loonsverhoging gaat dus inderdaad per 1 augustus in. Mogelijk is dit nog een punt wat de achterban als voorwaarde voor een akkoord kan meegeven.
Door johan (gemeenteambtenaar) op
En we zijn weer eens genaaid. Die 3,25 is de facto 1 % over 2017. wat resteert wordt toegevoegd aan het IKB
of te wel een hoger belasting tarief en geen rente op je tegoed. ( Ik weet dat de bank ook niet veel geeft, maar evengoed). Ik
Weet even niet of het dan wel of niet pensioengevend is, maar ik vermoed van niet.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners