of 59318 LinkedIn

25 gemeenten chronisch in gebreke met jaarrekening

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de namen bekend van de gemeenten die sinds het verslagjaar 2015, drie jaar op rij geen goedkeurende verklaring meer hebben gekregen. Net als voor het verslagjaar 2016 gaat om relatief veel kleine gemeenten, maar er zitten ook enkele grotere bij als Eindhoven, Hengelo en Edam-Volendam.

25 gemeenten slagen er al drie jaar op rij niet in een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen. Wel neemt het aantal gemeenten dat dat wel lukt toe tot 87 procent voor het verslagjaar 2017.

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de namen bekend van de gemeenten die sinds het verslagjaar 2015, drie jaar op rij geen goedkeurende verklaring meer hebben gekregen. Net als voor het verslagjaar 2016 gaat om relatief veel kleine gemeenten, maar er zitten ook enkele grotere bij als Eindhoven, Hengelo en Edam-Volendam.

Sociaal domein
Die 25 gemeenten vormen volgens de minister ‘een zorgpunt’, waarbij ze aantekent dat de oorzaken voor het niet kunnen verkrijgen van een goedkeurende verklaring uiteenlopend zijn. ‘Voor de eerste keer sinds de decentralisatie van de taken in het sociaal domein in 2015, is het sociaal domein niet langer de hoofdreden waarom gemeenten geen goedkeurende controleverklaring krijgen. Andere oorzaken zijn belangrijker geworden, zoals de fouten die gemaakt worden bij aanbestedingen’, schrijft ze. Vanaf 2015 was de oorzaak voor een niet-goedkeurende verklaring in hoofdzaak primair gelegen in het sociaal domein.

Veel geld
Daarmee is volgens Ollongren niet gezegd dat de verantwoording over het sociaal domein niet meer van belang is. Gemeenten en zorgaanbieders kost het nog steeds veel geld, tijd en energie om deze verantwoording af te leggen. ‘Daarom is de voortgaande zoektocht van belang naar vormen van verantwoording, die minder (administratief) belastend zijn en in ruimere mate overeenstemmen met de intentie van de transformatie in het sociaal domein’, aldus de minister. Van de 13 procent die voor het verslagjaar 2017 geen goedkeurende verklaring heeft, geldt voor 4 procent nog dat dat in hoofdzaak wordt veroorzaakt door het sociaal domein.

Bestuurlijke gesprekken
De minister laat weten dat dit najaar bestuurlijke gesprekken zijn gevoerd met enkele wethouders van gemeenten, die drie jaar op rij geen goedkeurende controleverklaring hebben ontvangen. Ook zijn er, in de regio’s met de meeste probleemgemeenten rondetafelgesprekken gehouden. Die worden dit opnieuw gehouden.

Afkeuring
Positief is wel dat er sprake is van een verdere toename van het aantal gemeenten met een goedkeurende verklaring. Voor het verslagjaar 2016 had 81 procent van de gemeenten een goedkeurende verklaring – uitgaande van het aspect rechtmatigheid – en voor het verslagjaar 2017 is dat percentage verder gestegen naar 87 procent. Daarmee is de situatie sinds 2015 weer grotendeels genormaliseerd. 11 procent van de controleverklaringen voor het verslagjaar 2017 had de strekking van een beperking en 2 procent van een afkeuring. Er waren geen gemeenten met een oordeelonthouding. Voor de getrouwheid bedroeg het percentage gemeenten met een goedkeurende verklaring 96 procent.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gert Vaanholt (Projectleider VPA Sociaal domein) op
Het bewijs is geleverd dat je een transitie niet in een (paar)jaar tijd vlekkeloos kunt laten verlopen.Veel gemeenten stoeien nog enorm met de administratieve invulling van de jaarcijfers binnen het sociaal domein.We hebben ons te afhankelijk gemaakt van de productieverantwoordingen van de zorgaanbieder die zelf nauwelijks in staat zijn hun administratieve en financiële processen op orde te brengen.Binnen mijn huidige gemeente denken wij de oplossing te hebben gevonden door gebruik te maken van het huidige berichtenverkeer.Geen extra administratieve rompslomp, maar slim interpreteren van data.Ik licht het een en ander graag toe.
Door A. Willemsen op
94% van de gemeenten chronisch NIET in gebreke met jaarrekening...… het is net wat je boven je artikel zet.
Door Chris (gemeenteambtenaar) op
Handig dat de minister ook info toevoegt over de rijksdiensten die al jaren geen goedkeurende verklaring kunnen overleggen en een deel van het probleem voor gemeenten vormen

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners