of 60715 LinkedIn

23 miljoen EU-geld voor Nederlandse natuur

De Europese Commissie heeft 240 miljoen euro verdeeld over 120 projecten en acht daarvan vinden in Nederland plaats.

Nederlandse projecten voor natuur, klimaat en milieu krijgen geld uit het LIFE-programma van de Europese Unie. De 23 miljoen uit Brussel maakt in totaal voor 52 miljoen aan Nederlandse projecten mogelijk.

De Europese Commissie heeft 240 miljoen euro verdeeld over 120 projecten en acht daarvan vinden in Nederland plaats.

Dordrecht
Een van de Nederlandse gemeenten die profiteert is Dordrecht. Naast de snelweg A16 ligt in die gemeente een naoorlogse woonwijk waarvoor al in 2006 een herstructureringsplan is gemaakt. Daarin zit voor klimaatadaptatie veel extra groen en water. ‘Het asfalt van de ontsluitingsweg van de wijk gaat weg uit het hart van de wijk en wordt vervangen door een groen lint met een langzaam-verkeerroute. Zo wordt een plek waar veel opwarming was en tot hittestress leidde in de wijk, omgeturnd in een verkoelende wijktuin’, zegt Ellen Kelder van de gemeente Dordrecht. ‘In deze  'tuin' wordt ook water geborgen als het hevig regent.

Aanvankelijk zou een woningcorporatie in het Dordtse groen investeren, maar met de nieuwe woningwet van 2015 mocht de corporatie dat niet meer. ‘Dus we zijn wel blij met Europa’, zegt Kelder. We kunnen nu de klimaatadaptatiemaatregelen aanleggen, maar ook goed monitoren, samen met de bewoners.’ Vooral daar gaat het Brusselse geld naartoe. Die monitoring wordt in Britse Bradford gerepliceerd. Totale projectsom: 5 miljoen euro, EU-subsidie 2 miljoen.

Muskusrat
Het Waterschap Rivierenland krijgt Europees LIFE-geld om muskusratten te bestrijden. Via onder meer DNA-technieken worden de dieren opgespoord die dijken ondermijnen en de roerdomp bedreigen. De kosten van het project zijn ruim 3 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen uit Brussel komt. Het meeste geld van de projecten gaat overigens naar Overijssel. De provincie kan 7 miljoen euro bijschrijven voor herstel van het veengebied op de Natura 2000-site Engbertsdijksvenen. Het herstel kost in totaal 11,7 miljoen euro. Veenland is nog schaars. In de middeleeuwen was er een miljoen hectare aan veen en in 2000 was dat nog 3.600 hectare.

Verder krijgt het waterschap Vallei en Veluwe 2,4 miljoen voor een testfabriek om rioolwater te zuiveren: het moet schoon water opleveren maar bovenal moet organisch materiaal er uit worden gehaald en hergebruikt, zoals zand, fosfaat en ammonium.

Pelikaan
Ook bedrijven kunnen profiteren van de LIFE-subsidiegelden. Zo krijgt HVC Grondstoffen subsidie om de verschillende onderdelen van gelamineerde koffiebekertjes beter te recyclen. Verder krijgt een Nederlandse stichting, Rewilding Europe, geld om de Dalmatische Pelikaan in Europa te ondersteunen. Die vliegt nog al eens tegen hoogspanningsmasten aan en met allerlei maatregelen, zoals een nieuwe kolonie in Oekraïne, tracking via GPS en allerlei andere maatregelen wordt de pelikaan in de lucht gehouden. Rewilding Europe krijgt ruim 1,3 miljoen euro van een projectsom van 1,7 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners