of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Professor Willem Korthals Altes van de TU Delft stelt dat op basis van de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. ‘De lasten voor de aankoop van grond en investeringen in bouw- en woonrijp maken zijn in het eerste kwartaal gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Daarmee lijkt het herstel van na de crisis definitief zijn beslag te krijgen’, stelt hij.

  Grondopbrengsten stijgen, zelfs in Zeeland

  Meer gemeenten hebben weer ruimte om te investeren in grond. Uit onderzoek van OTB-Delft blijkt dat de grondexploitatie-resultaten per saldo positief zijn. Ook gemeenten in Friesland, Zeeland en Drenthe presenteren stijgende grondopbrengsten.

 • de gemeente Utrecht heeft de app “Huishoudboekje” ontwikkelt voor mensen die moeite hebben met financieel rondkomen of die schuldrisico lopen. De gemeente ontvangt het inkomen en betaalt de vaste lasten. Deelnemers kunnen dat inzien en krijgen leefgeld. ‘De gemeente moet mensen helpen de controle over hun uitgaven terug te krijgen.’

  Utrechtse app moet schulden voorkomen

  “Huishoudboekje” heet de app die de gemeente Utrecht ontwikkelde voor mensen die moeite hebben met financieel rondkomen of schuldrisico lopen. De gemeente ontvangt het inkomen en betaalt de vaste lasten. Deelnemers kunnen dat inzien en krijgen leefgeld. ‘De gemeente moet mensen helpen de controle over hun uitgaven terug te krijgen.’

 • De helft van de Nederlanders is niet of nauwelijks bekend met wat een lokale rekenkamer doet in de eigen woonplaats. De behoefte om er meer van te weten is er wel, zo geven bijna twee op de drie respondenten aan in een quick scan van I&O Research.

  Lokale rekenkamers weinig zichtbaar

  De helft van de Nederlanders is niet of nauwelijks bekend met wat een lokale rekenkamer doet in de eigen woonplaats. De behoefte om er meer van te weten is er wel, zo geven bijna twee op de drie respondenten aan in een quick scan van I&O Research.

 • De kosten voor zorg en uitkeringen zijn in Eindhoven uit de hand gelopen en de reserves van de gemeente raken uitgeput. De uitgaven worden de komende jaren structureel met 20 miljoen euro beperkt door te bezuinigen op specialistische zorg.

  Eindhoven verhoogt woonlasten

  Reageer

  De gemeente Eindhoven bezuinigt de komende jaren flink en verhoogt de woonlasten fors om het miljoenentekort weg te werken dat afgelopen jaren is ontstaan door veel te hoge zorguitgaven. De nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA heeft dat donderdag bekendgemaakt bij de presentatie van het coalitieakkoord.

 • Het land schreeuwt na de crisisjaren om nieuwe woningen. Het grootste knelpunt bij alle bouwdrift leek tot nu toe de schaarste aan bouwvakkers. Veel van hen verkozen tijdens de crisis van tien jaar geleden een ander vak. De planologen bij gemeenten: idem. Dus scheen dat woningtekort eerder een gevolg van een nijpend capaciteitsprobleem (menskracht) dan van ontbrekende kavels.

  Bouwdrift stuwt grondverkopen gemeenten weer op

  Het land schreeuwt na de crisisjaren om nieuwe woningen. Het grootste knelpunt bij alle bouwdrift leek tot nu toe de schaarste aan bouwvakkers. Veel van hen verkozen tijdens de crisis van tien jaar geleden een ander vak. De planologen bij gemeenten: idem. Dus scheen dat woningtekort eerder een gevolg van een nijpend capaciteitsprobleem (menskracht) dan van ontbrekende kavels.

 • Het extra accres van ruim 2,8 miljard euro dat gemeenten de komende jaren van het rijk krijgen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hard nodig.

  VNG: hoger accres is hard nodig

  Het extra accres van ruim 2,8 miljard euro dat gemeenten de komende jaren van het rijk krijgen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hard nodig. Het geeft niet alleen financiële stabiliteit op de lange termijn, maar ook de ruimte om de lokale opgaven en ambities aan te pakken. Die extra financiële ruimte is hard nodig, stelt de koepelorganisatie. ‘Het basispad van 2,55 miljard euro hadden gemeenten al verwerkt in hun (meerjaren)begroting.