of 63623 LinkedIn

Nieuws

 • Beeld: Shutterstock

  Hoogste scholingsbudget voor gemeenteambtenaren

  Gemeenteambtenaren krijgen volgens hun cao het hoogste vrijwillige scholingsbudget. Laudius, een platform voor thuisstudies, vergeleek de twintig cao’s waar de meeste werknemers onder vallen. Dertien bevatten afspraken over het scholingsbudget en voor werknemers van gemeenten is dat 3910 euro per jaar. De nummer twee is de ziekenhuis-cao met 615 euro.

 • Goes versobert vanwege financiële tekorten de Wmo. Een van de maatregelen is dat inwoners geen huishoudelijke hulp meer krijgen als ze die korter dan zes maanden nodig hebben. Ook het inkomen wordt meegewogen.

  Goes betaalt tot zes maanden geen huishoudelijke hulp

  In Goes wordt de Wmo versoberd. Een van de maatregelen is dat inwoners geen huishoudelijke hulp meer krijgen als ze die korter dan zes maanden nodig hebben. Ook inwoners met veel eigen geld hoeven niet meer bij de gemeente voor huishoudelijke hulp aan te kloppen. Mensen die het afgelopen half jaar een particuliere hulp hadden, kunnen een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke hulp eveneens vergeten.

 • Huizenkopers in landelijke gemeenten zijn steeds vaker afkomstig uit de stad. Volgens nieuw onderzoek van het Kadaster zijn die stedelingen bereid om op het platteland relatief hoge prijzen neer te tellen voor een huis, met als gevolg dat mensen uit de lokale omgeving mogelijk vaker zullen misgrijpen als ze een nieuw huis in de buurt willen.

  Meer stadse huizenkopers naar landelijke gemeenten

  1 reactie

  Huizenkopers in landelijke gemeenten zijn steeds vaker afkomstig uit de stad. Volgens nieuw onderzoek van het Kadaster zijn die stedelingen bereid om op het platteland relatief hoge prijzen neer te tellen voor een huis, met als gevolg dat mensen uit de lokale omgeving mogelijk vaker zullen misgrijpen als ze een nieuw huis in de buurt willen.

 • De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen euro's meer kosten dan was gepland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt om hoeveel activiteiten het in de gemeenten gaat.

  Meer geld voor afgelaste evenementen

  De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen euro's meer kosten dan was gepland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt om hoeveel activiteiten het in de gemeenten gaat.

 • Gemeenten kijken aan tegen structurele financiële tekorten. Toch meldt de ene na de andere gemeente een positief saldo over 2020. Hoe kan dat? ‘Onze jaarrekening geeft een vertekend beeld.’

  Gemeenten hebben plots geld teveel

  Gemeenten kampen met structurele financiële tekorten. Toch meldt de ene na de andere gemeente een positief saldo over 2020. Hoe kan dat? ‘Onze jaarrekening geeft een vertekend beeld.’ En: ‘Een positief saldo kan nooit een dekking zijn voor een structureel tekort.’

 • Ambtenrarenpensioenfonds ABP gaat zich inzetten voor een Nederland zonder schuldzorgen. Daarvoor gaat het grootste pensioenfonds van het land een samenwerking aan met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Dit initiatief heeft als doel om Nederlanders preventief uit de schulden te houden.

  ABP gaat mensen met financiële problemen helpen

  1 reactie

  Ambtenrarenpensioenfonds ABP gaat zich inzetten voor een Nederland zonder schuldzorgen. Daarvoor gaat het grootste pensioenfonds van het land een samenwerking aan met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Dit initiatief heeft als doel om Nederlanders preventief uit de schulden te houden.

 • In plaats van de gewenste kostenbesparing op jeugdzorg, is in de jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid sprake van een budgetoverschrijding van 13,2 miljoen euro.

  Tekorten jeugdzorg nopen tot koerswijziging

  In plaats van een geplande kostenbesparing, is juist sprake van een toename van de tekorten op de jeugdzorg. De tien gemeenten in de jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid kijken aan tegen een overschrijding van 13,2 miljoen euro op de jeugdzorgbegroting 2021. De regio wil het tij keren door onder meer naar de problemen van het hele gezin te gaan kijken, in plaats van sec naar het probleem van een jongere.

 • Beeld: Shutterstock

  300 jongeren bereid te dienen als geldezels

  Een online campagne in Haarlem om te voorkomen dat mensen zich door cybercriminelen laten gebruiken als ‘geldezels’ bereikte 8.000 jongeren. Via sociale media werden advertenties verspreid die mensen uitnodigden snel geld te verdienen door de pinpas uit te lenen. Wie erop klikte, kwam op een pagina terecht die uitlegde dat ‘money muling’ een vorm van witwassen is en wat de gevolgen ervan zijn. 300 jongeren klikten.

 • Museum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe.

  Zzp'ers in cultuursector profiteren weinig van steun

  Gemeenten hebben in totaal zo'n 500 miljoen euro gekregen van het rijk om de lokale cultuursector de coronacrisis door te helpen. De sector vreest echter dat het geld niet terechtkomt waar het het hardst nodig is. Omdat het geld niet is geoormerkt, kunnen gemeenten er ook voor kiezen om het aan lantaarnpalen uit te geven.

 • Er komt geen regionale of provinciale analyse voor de inzet van de BAR, de Brexit Adjustment Reserve. De 886 miljoen die uit Brussel komt als Brexitcompensatie gaat naar directe schade in sectoren en bij overheden. Dat betekent dat provincies er geen eigen beleid mee kunnen voeren, wat in ieder geval de provincie Flevoland wel wil.

  Geen eigen provinciaal beleid met Brexitmiljoenen

  Er komt geen regionale of provinciale analyse voor de inzet van de BAR, de Brexit Adjustment Reserve. De 886 miljoen die uit Brussel komt als Brexitcompensatie gaat naar directe schade in sectoren en bij overheden. Dat betekent dat provincies er geen eigen beleid mee kunnen voeren, wat in ieder geval de provincie Flevoland wel wil.

 • Een provinciale bijdrage van 1,75 miljoen euro aan een voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht is een meerderheid van de Limburgse Staten in het verkeerde keelgat geschoten. Zeven Statenfracties hebben daarom een extra vergadering van de Staten bijeengeroepen.

  Limburgse staten boos over miljoenensteun DSM

  2 reacties

  Een provinciale bijdrage van 1,75 miljoen euro aan een voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht is een meerderheid van de Limburgse Staten in het verkeerde keelgat geschoten. Zeven Statenfracties hebben daarom een extra vergadering van de Staten bijeengeroepen.

 • Beeld: Shutterstock

  ABP verwacht premiestijging in 2022

  Ambtenarenpensioenfonds ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen volgend jaar zal stijgen van 25,9 naar 27,4 procent. Door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente zijn de pensioenen aanmerkelijk duurder geworden en dat maakt een premiestijging noodzakelijk.

 • Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

  Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’

  Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

 • Beeld: Shutterstock

  Situatie pensioenfondsen verbetert wederom

  De situatie van de pensioenfondsen is in het tweede kwartaal weer verbeterd. Ambtenarenpensioenfonds ABP meldt dat de kans op pensioenverlaging klein is. Indexatie is echter nog ver weg. De grootste risico's zijn volgens het fonds een heropleving van de pandemie en het te snel terugdraaien van de steunmaatregelen.

 • De wateroverlast in Zuid-Limburg heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat heeft burgemeester Daan Prevoo gezegd. Het gaat naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.

  Honderden miljoenen schade door water in Valkenburg

  Reageer

  De wateroverlast in Zuid-Limburg heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat heeft burgemeester Daan Prevoo gezegd. Het gaat naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.