of 60220 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeenten verkopen grond en zijn de afgelopen jaren passiever geweest met aankopen. Ze hebben half zo veel grond in hun bezit als na de vorige crisis, becijfert Deloitte, en zijn daarom minder kwetsbaar bij een eventuele volgende vastgoedcrisis. Wel adviseert Deloitte om te voorkomen dat de bouw te ver wegzakt.

  Gemeenten minder kwetsbaar voor vastgoedcrisis

  Gemeenten verkochten de afgelopen jaren grond en zijn passiever geweest met het aankopen. Ze hebben half zo veel grond in hun bezit als net na de vorige crisis, becijfert Deloitte, en ze kunnen daarom een kleiner verlies verwachten bij een eventuele volgende vastgoedcrisis. Wel adviseert Deloitte om te voorkomen dat de bouw te ver wegzakt.

 • Het gemeentefonds moet niet worden gerepareerd, maar totaal geherstructureerd. Met deze oproep gaat de begin maart gestarte revolte van de Enschedese raad een nieuwe fase in.

  Gemeentefonds moet helemaal op de schop

  Gemeenten moeten zich niet laten uitspelen in de strijd om extra geld om begrotingstekorten te dekken. Ze moeten zich verenigen en eisen dat het gemeentefonds niet wordt gerepareerd, maar totaal wordt geherstructureerd. Met deze oproep is de begin maart gestarte revolte van de Enschedese raad een nieuwe fase ingegaan.

 • De grote steden krijgen de komende vier jaar 116 miljoen euro om het nijpende lerarentekort tegen te gaan. Ze krijgen bovendien toestemming om als het niet anders kan mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten, meldt onderwijsminister Arie Slob.

  Meer geld voor grote steden tegen lerarentekort

  Reageer

  De grote steden krijgen de komende vier jaar 116 miljoen euro om het nijpende lerarentekort tegen te gaan. Ze krijgen bovendien toestemming om als het niet anders kan mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten, meldt onderwijsminister Arie Slob.

 • Het budget voor gemeenten moet worden verhoogd met één miljard euro. Daarvoor pleit Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland.

  Gemeenten moeten miljard euro erbij krijgen

  Het budget voor gemeenten moet worden verruimd met één miljard euro. Daarvoor pleit Eric van der Burg, voorzitter van Sociaal Werk Nederland. Er mag onder geen beding worden bezuinigd op het sociaal werk, dat tijdens de coronacrisis zijn waarde meer dan ooit heeft bewezen. Ook de komende tijd is het alle hens aan dek voor de sociaal werkers.

 • Vijftien burgemeesters roepen het kabinet op tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Dat doen zij in een manifest dat dinsdagochtend aan het kabinet wordt overhandigd.

  Sociaal offensief tegen tweedeling steden

  Actie en geld. Dat verwachten de vijftien burgemeesters die in een manifest het kabinet hebben opgeroepen tot een sociaal offensief om (verdere) tweedeling in de vijftien steden tegen te gaan. Het manifest wordt dinsdagochtend aan het kabinet overhandigd.

 • Het rijk moet gemeenten extra geld geven, zodat die niet hoeven te bezuinigingen. Daarvoor is de Renkumse wethouder Marinka Mulder (financiën, PvdA) de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart.

  Stop gemeentelijke bezuinigingen

  De Renkumse wethouder van financiën, Marinka Mulder (PvdA), is de actie #StopLokaleBezuinigingen gestart. Het is een aanvulling op de vele brandbrieven waarin diverse gemeenten en regio’s recent pleiten voor meer rijksgeld. ‘Ik hoop op een bombardement aan reacties van alle sectoren die last hebben van gemeentelijke bezuinigingen.’ En op meer geld van het rijk.

 • De drukte van voor het uitbreken van het coronavirus is veel inwoners al langere tijd een ergernis. ‘De toeristische druk was immens, de balans tussen wonen, werken en recreëren was al jaren ernstig verstoord’, schrijven de initiatiefnemers, naar eigen zeggen vier jonge Amsterdammers, van de petitie. De huidige crisis geeft een ander beeld van de stad.

  Veel steun voor petitie tegen massatoerisme Amsterdam

  Reageer

  Een petitie waarin wordt opgeroepen het massatoerisme niet te laten terugkeren in Amsterdam is in een week tijd al ruim 12.000 keer ondertekend. Door de coronacrisis is het momenteel stil in de anders met toeristen overspoelde hoofdstad. Als het aan de opstellers van de petitie ligt, komt er een maximum voor het aantal toeristen per jaar in de stad. Ook willen ze dat er een wethouder komt die zich specifiek bezighoudt met toerisme en leefbaarheid.

 • De regionale verschillen ontstaan voornamelijk door de economische sectorstructuur van de gebieden en het regionale ondernemingsklimaat. ‘Regio’s met een oververtegenwoordiging van sterke krimpsectoren, zoals de horeca en de industrie, krijgen het waarschijnlijk zwaarder te verduren dan regio’s waarin die sectoren zijn ondervertegenwoordigd.

  Economische impact coronacrisis grootst op Zuid-Limburg en Groningen

  Reageer


  In elke regio in Nederland zal de economie als gevolg van de coronacrisis dit jaar krimpen, maar er zijn per regio grote verschillen. Dat melden economen van de Rabobank in een rapport dat maandag verscheen. De zwaarst getroffen regio's zijn waarschijnlijk Zuid-Limburg en het gebied rondom de stad Groningen. Het lijkt erop dat de grootstedelijke regio’s in het westen de crisis beter doorstaan dan de regio’s aan de randen van het land, aldus de Rabobank. De economische krimp in Den Haag en Utrecht blijft relatief beperkt.

 • Vakbonden, werkgevers en het kabinet hebben een definitief akkoord bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat hebben voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW, FNV-voorman Han Busker en minister Wouter Koolmees bekendgemaakt na overleg op het ministerie van Sociale Zaken.

  Definitief pensioenakkoord bereikt

  5 reacties

  Vakbonden, werkgevers en het kabinet hebben een definitief akkoord bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. Dat hebben voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW, FNV-voorman Han Busker en minister Wouter Koolmees bekendgemaakt na overleg op het ministerie van Sociale Zaken.

 • Het kabinet acht een apart noodfonds voor de Wadden om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen ‘niet opportuun’. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat. Wel werkt het ministerie aan een ‘taskforce gastvrijheidseconomie’.

  Geen apart noodfonds voor de Wadden

  Het kabinet acht een apart noodfonds voor de Wadden om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen ‘niet opportuun’. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat. Wel werkt het ministerie aan een ‘taskforce gastvrijheidseconomie’.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën