of 60220 LinkedIn

Nieuws

 • Als Nederland uit de economische crisis wil komen zal er snel een oplossing gevonden moeten worden voor de stikstofproblematiek. Deze boodschap kwam van Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, tijdens de toelichting op de halfjaarcijfers van de haven. 'Investeringen in de Rotterdamse haven lopen door de stikstofproblematiek gevaar.'

  Groei Rotterdamse haven stokt door stikstof

  Reageer

  Als Nederland uit de economische crisis wil komen zal er snel een oplossing gevonden moeten worden voor de stikstofproblematiek. Deze boodschap kwam van Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, tijdens de toelichting op de halfjaarcijfers van de haven. 'Investeringen in de Rotterdamse haven lopen door de stikstofproblematiek gevaar.'

 • Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

  Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

  De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

 • Gemeenten hebben het vorig jaar financieel niet makkelijk gehad omdat zij steeds minder geld kregen uit Den Haag dan ze hadden verwacht. Daarom moesten zij vaak bezuinigen op het onderhoud van wegen, bibliotheken en sociale voorzieningen. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in haar jaarverslag.

  VNG: 2019 was een financieel moeilijk jaar

  Reageer

  Gemeenten hebben het vorig jaar financieel niet makkelijk gehad omdat zij steeds minder geld kregen uit Den Haag dan ze hadden verwacht. Daarom moesten zij vaak bezuinigen op het onderhoud van wegen, bibliotheken en sociale voorzieningen. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in haar jaarverslag.

 • De verwachte premiestijging van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ambtenarenpensioenfonds ABP is nog steeds 1,7 procent, ondanks pogingen om die stijging te vermijden. Eind dit jaar neemt ABP het definitieve besluit over de premies in 2021.

  Verwachte stijging pensioenpremies nog niet afgewend

  De verwachte premiestijging van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ambtenarenpensioenfonds ABP is nog steeds 1,7 procent, ondanks pogingen om die stijging te vermijden. Eind dit jaar neemt ABP het definitieve besluit over de premies in 2021.

 • Gemeenten moeten door de provincie niet worden gedwongen te bezuinigen. Dat vindt de PvdA-Statenfractie van Overijssel.

  ‘Gemeenten worden financieel uitgewrongen’

  De provincie Overijssel moet het vertikken gemeenten te dwingen tot bezuinigingen. Als het rijk niet met extra geld voor gemeenten over de brug komt, moeten Gedeputeerde Staten (GS) weigeren gemeenten onder preventief financieel toezicht te stellen als zij hun begroting niet sluitend krijgen.

 • De zomer van 2020 is, wat de NVVK betreft, 'niet een periode van rust, maar een oog in de storm'. Na de zomer wordt er namelijk een grote golf aan hulpvragen bij de schuldhulpverlening verwacht.

  Wees voorbereid op schuldengolf, waarschuwt NVVK

  Gemeenten moeten in de begroting voor het komende jaar extra middelen opnemen voor financiële dienstverlening om tegemoet te komen aan de aankomende golf van mensen met schulden. Het massale verlies inkomen vanwege de coronacrisis kan in het ergste geval voor een verdubbeling van het aantal huishoudens met schulden zorgen. Daarvoor waarschuwt de NVVK, de vereniging van schuldhulpverleners.

 • De gemeente Twenterand staat in overlevingsstand, concludeert de VNG na onderzoek. Het inperken van lokale beleidsvrijheid door het rijk, een rijksoverheid die zich niet altijd een betrouwbare partner toont en de financiële onzekerheid speelt Twenterand parten.

  Twenterand staat in ‘overlevingsstand’

  De gemeente Twenterand staat in overlevingsstand. Er is nauwelijks ruimte voor lokale afwegingen en beleidskeuzes. De, in vergelijking met andere gemeente van dezelfde omvang, hoge lasten in het sociaal domein gaan ten koste van lokale voorzieningen, preventie, leefbaarheid, investeringen in de wijk en woningen. Het inperken van lokale beleidsvrijheid door het rijk, een rijksoverheid die zich niet altijd een betrouwbare partner toont en de financiële onzekerheid spelen Twenterand parten.

 • Het lijkt weer ouderwets druk in de winkelstraten, maar veel retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten zijn niet positief over de toekomst van de winkelgebieden. Uit een impactanalyse door de Retailagenda blijkt dat de coronacrisis de non-foodsector hard heeft geraakt. Tweederde van de gemeenten verwacht dat de leegstand zal toenemen.

  Meeste gemeenten verwachten grote winkelleegstand

  Het lijkt weer ouderwets druk in de winkelstraten, maar veel retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten zijn niet positief over de toekomst van de winkelgebieden. Uit een impactanalyse door de Retailagenda blijkt dat de toename van online winkelen tijdens de coronacrisis de non-foodsector hard heeft geraakt. Tweederde van de gemeenten verwacht dat de leegstand zal toenemen.

 • Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te doen zoals woonlasten, voedsel, kleding en verzekeringen. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen met cijfers over 2018.

  Meer huurders kunnen lasten niet betalen

  Steeds meer huurders hebben een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te doen zoals woonlasten, voedsel, kleding en verzekeringen. Dat blijkt uit de Lokale Monitor Wonen met cijfers over 2018.

 • Arnhem investeert 19 miljoen euro in de regionale economie. Met het geld wil de gemeente de Herstelagenda Coronacrisis van de grond trekken. Door cofinanciering en samenwerking met regio, provincie en rijk hoopt Arnhem dat de investering tot een veelvoud van het bedrag oploopt.

  Arnhem pompt 19 miljoen in regionale economie

  Arnhem investeert 19 miljoen euro in de regionale economie. Met het geld wil de gemeente de Herstelagenda Coronacrisis van de grond trekken. Door cofinanciering en samenwerking met regio, provincie en rijk hoopt Arnhem dat de investering tot een veelvoud van het bedrag oploopt.

 • Een krappe 65 procent van de welzijnsorganisaties verwacht dit jaar getroffen te zullen worden door bezuinigingen door gemeenten. Dat blijkt uit een representatieve quickscan die Sociaal Werk Nederland heeft uitgevoerd onder zijn lidorganisaties.

  Welzijnsorganisaties in zwaar weer

  Bijna 65 procent van de welzijnsorganisaties verwacht dit jaar getroffen te zullen worden door bezuinigingen door gemeenten. Een derde verwacht dat de bezuinigingen het hele sociaal werk raken. Anderen vrezen specifieke bezuinigingen op algemene voorzieningen zoals het brede welzijnswerk, het jongerenwerk, het maatschappelijk werk en het ouderenwerk.

 • Ambtenarenpensioenfonds ABP behaalde in het tweede kwartaal een rendement van 31 miljard euro, maar het is niet genoeg om de zorgen weg te nemen. De komende zes maanden zullen moeten uitwijzen of pensioenverlaging voorkomen kan worden.

  Kans op pensioenverlaging blijft reëel

  Ambtenarenpensioenfonds ABP behaalde in het tweede kwartaal een rendement van 31 miljard euro, maar het is niet genoeg om de zorgen weg te nemen. De komende zes maanden zullen moeten uitwijzen of pensioenverlaging voorkomen kan worden.

 • Het vertrouwen in de politiek en politieke instituties is in deze coronacrisis bijzonder hoog. Politici moeten zich echter niet rijk rekenen. De vertrouwensbonus is van tijdelijke aard. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een vrijdag verschenen publicatie.

  SCP: Vertrouwensbonus in politiek van tijdelijke aard

  Het vertrouwen in de politiek en politieke instituties is in deze coronacrisis hoger dan ooit. Dat geldt ook voor het sociale vertrouwen; het vertrouwen in de medemens. Politici moeten zich niet rijk rekenen. De vertrouwensbonus is van tijdelijke aard. Ook het sociale vertrouwen zal weer afnemen.

 • Als het kabinet gemeenten dot jaar niet financieel tegemoetkomt, moet de VNG alle lopende onderhandelingen met het rijk stopzetten. Ook moet de VNG een scenario uitwerken waarin gemeenten een deel van de jeugdzorg aan het rijk teruggeven. Daartoe roepen negen gemeenten de VNG op.

  Gemeenten willen harde acties tegen rijk voor meer geld

  Als het kabinet dit jaar gemeenten niet financieel tegemoetkomt, moet gemeentekoepel VNG alle lopende onderhandelingen met het rijk stopzetten. Daartoe moet de VNG nu voorbereidingen treffen. Ook moet de VNG een scenario uitwerken waarin gemeenten een deel van de jeugdzorg aan het rijk teruggeven. Als op Prinsjesdag blijkt dat het kabinet de financiële nood van gemeenten dit jaar niet wil lenigen, kan direct tot actie worden overgegaan en wordt geen kostbare tijd verloren.

 • Of er komend weekeinde een akkoord is over de Europese begroting voor de komende zeven jaar, waarover Europese regeringsleiders vrijdag en zaterdag onderhandelen in Brussel, is nog onzeker. Wel kunnen decentrale overheden volgens gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland – die in Brussel voor de decentrale overheden lobbyt - tevreden zijn over wat er op tafel ligt:

  EU-begroting ´positief voor decentrale overheden´

  Of er komend weekeinde een akkoord is over de Europese begroting voor de komende zeven jaar, waarover Europese regeringsleiders vrijdag en zaterdag onderhandelen in Brussel, is nog onzeker. Wel kunnen decentrale overheden volgens gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland – die in Brussel voor de decentrale overheden lobbyt - tevreden zijn over wat er op tafel ligt: het onderhandelingsvoorstel van Raadspresident Charles Michel.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën