of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderschat volgens de FNV de tekorten die gemeenten hebben op de jeugdzorg. De vakbond stelt dat er 750 miljoen euro nodig is om de jeugdzorg weer gezond te maken. ‘Minimaal.’

  Vakbond: ‘750 miljoen nodig voor jeugdzorg’

  Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderschat volgens de FNV de tekorten die gemeenten hebben op de jeugdzorg. De vakbond stelt dat er 750 miljoen euro nodig is om de jeugdzorg weer gezond te maken. ‘Minimaal.’

 • De verdeelmodellen in het sociaal domein moeten op de schop. Kwalitatief onderzoek heeft uitgewezen dat er discrepanties zitten tussen de verdeelmodellen en de werkelijke uitvoering. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken erkent de noodzaak tot herziening.

  Verdeelmodellen moeten op de schop

  De verdeelmodellen in het sociaal domein moeten worden herzien. Kwalitatief onderzoek heeft uitgewezen dat er discrepanties zitten tussen de verdeelmodellen en de werkelijke uitvoering. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken erkent de noodzaak tot herziening en gaat hierover medio deze maand met de VNG in overleg, schrijft ze aan de Kamer.

 • De hulpvraag van kinderen die met hun ouder(s) in een vrouwenopvang of maatschappelijke opvang belanden, wordt niet altijd in kaart gebracht door financiële of organisatorische belemmeringen. Dat concludeert de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een eindrapportage over kinderen van cliënten in opvanginstellingen.

  Te weinig oog voor kinderen van cliënten opvang

  De hulpvraag van kinderen die met hun ouder(s) in een vrouwenopvang of maatschappelijke opvang belanden, wordt niet altijd in kaart gebracht door financiële of organisatorische belemmeringen. Dat concludeert de Leidse burgemeester Henri Lenferink in een eindrapportage over kinderen van cliënten in opvanginstellingen.

 • De Tweede Kamer eist opheldering over de gang van zaken rond ongewenste buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland. Regeringspartijen ChristenUnie (CU) en D66 en oppositiepartij SP vragen zich af of ministers uit het vorige kabinet belangrijke informatie hebben achtergehouden aan gemeenten en onderzoekers over de financiering van moskeeorganisaties vanuit zogenoemde onvrije landen.

  Kamer wil opheldering geldstromen moskeeën

  3 reacties

  Partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering over de gang van zaken rond ongewenste buitenlandse geldstromen naar moskeeën in Nederland. Regeringspartijen ChristenUnie (CU) en D66 en oppositiepartij SP vragen zich af of ministers uit het vorige kabinet belangrijke informatie hebben achtergehouden aan gemeenten en onderzoekers over de financiering van moskeeorganisaties vanuit zogenoemde onvrije landen.

 • De Amsterdamse wethouder van sociale zaken Arjan Vliegenthart (SP) heeft laten uitzoeken hoeveel het kost om alle vervoersdiensten van het GVB (Gemeentevervoerbedrijf) onbeperkt gratis te maken voor alle 94.000 stadspashouders. Kostenplaatje: 54,2 miljoen euro.

  Gratis OV voor alle Amsterdamse minima kost 54 miljoen

  De Amsterdamse wethouder van sociale zaken Arjan Vliegenthart (SP) heeft laten uitzoeken hoeveel het kost om alle vervoersdiensten van het GVB (Gemeentevervoerbedrijf) onbeperkt gratis te maken voor alle 94.000 stadspashouders. Kostenplaatje: 54,2 miljoen euro.

 • De gemeente Rotterdam moet moskeeën die ongewenste financiële steun krijgen uit het buitenland aanpakken. Dat heeft de gemeenteraad donderdag in grote meerderheid besloten.

  Rotterdam pakt buitenlandse steun moskee aan

  Reageer

  De gemeente Rotterdam moet moskeeën die ongewenste financiële steun krijgen uit het buitenland aanpakken. Dat heeft de gemeenteraad donderdag in grote meerderheid besloten.

 • De regio Zuidoost-Noord-Brabant waartoe Eindhoven behoort dankte zijn groei aan de industrie en zakelijke dienstverlening, die daar ruim zijn vertegenwoordigd. Almere profiteerde van de opmars van leasebedrijven. Flevoland was mede daardoor de provincie met de sterkste groei, voor Noord-Brabant en Noord-Holland.

  Eindhoven en Almere hebben sterkste economische groei

  1 reactie

  Almere en de regio Eindhoven zagen het afgelopen jaar de sterkste economische groei. Met een groei van 4,9 procent voor beide regio's werden de vier grote steden allemaal afgetroefd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • Lokale rekenkamers zijn volgens het ministerie van groot belang voor gemeenteraden. Zij onderzoeken de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Mede op basis van de uitkomsten daarvan kunnen raden hun controlerende en kaderstellende taken beter uitvoeren.

  Onderzoek functioneren rekenkamers

  Onder voorzitterschap van burgemeester Ina Adema van Lelystad gaat een werkgroep met gemeenten in gesprek over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. Dat gebeurt op verzoek van Binnenlandse Zaken (BZK), dat op zoek is naar manieren om de positie van lokale rekenkamers versterken.

 • Elk rekenkamer – zowel die van de gemeenten als die van provincies en waterschappen – moet kunnen aantonen dat zij zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden die volgende maand van kracht wordt. Doel is dat de privacybescherming voor alle personen van wie een rekenkamer gegevens verwerkt, daardoor wordt verbeterd.

  Strengere privacy-regels voor rekenkamers

  Ook lokale rekenkamers ontkomen er niet aan: zij moeten voor 25 mei een functionaris gegevensbescherming (FG) hebben. Rekenkamers die in gebreke blijven, riskeren een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • De koepelvrijstelling voor de btw wordt verder ingeperkt. De reikwijdte van de maatregel is nog niet duidelijk, maar hij kan drastische gevolgen voor gemeenten hebben. Dat stelt Erik Bakx, senior manager belastingadvies/btw bij BDO Accountants & Belastingadviseurs BV.

  Koepelvrijstelling btw verder ingeperkt

  De koepelvrijstelling voor de btw wordt verder ingeperkt. Hoewel de reikwijdte van de maatregel nog niet helemaal duidelijk is, gaat hij mogelijk ook effect hebben voor gemeenschappelijke regelingen (GR) die zich niet bezighouden met ‘activiteiten van algemeen belang’. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenschappelijke regelingen die belastingen voor de aangesloten gemeenten innen. De maatregel heeft mogelijk gevolgen voor álle gemeenten, omdat het plafond van het btw-compensatiefonds eerder wordt bereikt.

 • Daarvoor waarschuwt projectleider maatschappelijke ontwikkeling Marjolein Buis van de gemeente Alpen aan den Rijn in een essay in Binnenlands Bestuur. Alphen aan den Rijn roeit samen met de gemeente Kaag & Braassem met aanbieders ‘Tom in de buurt’ en ‘Go! voor jeugd’ bewust tegen de standaardisatie stroom in.

  ‘Stop met standaardisatie in Wmo en Jeugdwet’

  Standaardisatie in bekostiging, gegevensuitwisseling en verantwoording in de Wmo en Jeugdwet kan wel eens het begin van het einde betekenen van de zo gewenste transformatie in het sociaal domein. En dat  nog voordat die goed en wel van de grond is gekomen. 

 • De investeringen zouden volgens de provincie ruim 34.000 extra arbeidsjaren opleveren. Het geld wordt gestopt in elf projecten. Zo moet het centrum van Heerlen een ‘totale make-over’ krijgen. Tienduizenden woningen moeten energiezuiniger worden, onder meer door ze los te koppelen van het gasnet en aan te sluiten op andere warmtebronnen.

  Limburg vraagt Rijk 172,5 miljoen voor duurzaamheid

  Reageer

  Limburg wil de komende jaren tienduizenden woningen verduurzamen, de CO2-uitstoot op industrieterrein Chemelot middels nieuwe technieken fors terugdringen en in de krimpregio rond Heerlen een groot aantal winkels, woningen en kantoren slopen. In totaal vraagt dit de komende vier jaar om investeringen van 1,1 miljard euro. De provincie vraagt het Rijk om een bijdrage van 172,5 miljoen euro.

 • Wie belasting moet betalen en daarnaast toeslag voor bijvoorbeeld huur, zorg of kinderopvang moet terugbetalen, heeft nu nog te maken met verschillende betalingsregimes met elk hun eigen voorwaarden. Door de stroom aan brieven en acceptgiro's die daarbij komt kijken, kunnen mensen makkelijk het overzicht verliezen. Daarom is vorig jaar besloten de regelingen te stroomlijnen.

  Belastingdienst blijft ICT-problemen houden

  3 reacties

  Door hardnekkige ICT-problemen bij de Belastingdienst lopen veel veranderingen vertraging op. Dat geldt ook voor plannen om de terugbetalingsregeling voor te veel ontvangen toeslagen in lijn te brengen met de belastinginning, blijkt uit een halfjaarbericht over de fiscus.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën