of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • De beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop van panden is nihil. Dat stelt de Algemene Rekenkamer.

  Verkoop rijksvastgoed levert amper wat op

  De beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop van panden is daarnaast nihil. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer.

 • Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.

  Onduidelijk of overheidsgeld zinnig is besteed

  Er ontbreekt inzicht in de resultaten van overheidsbeleid omdat ministers te weinig melden, concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag. De rechtmatigheid is goed en de bedrijfsvoering is steeds beter op orde, maar door het informatiegebrek is het de vraag of de burger waar krijgt voor zijn geld.

 • Minister van Financiën Wopke Hoekstra erkent dat cyberveiligheid een vraagstuk is dat de volle aandacht van het kabinet verdient. ‘Het is een probleem dat nog wel even bij ons zal zijn en waar we ons als overheid tegen zullen moeten wapenen.’ Hij benadrukt dat verspreid over meerdere ministeries al ‘significant extra geld’ is vrijgemaakt om de beveiliging beter op orde te brengen.

  Rekenkamer keurt ICT-beveiliging overheid af

  Reageer

  Veel ministeries hebben de beveiliging van hun computersystemen niet op orde. Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren zelfs ernstige gebreken bij de ICT-beveiliging, constateert de Algemene Rekenkamer. De instantie toetst of het Rijk belastinggeld goed besteedt.

 • Het UWV heeft 25 procent van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat wel in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te blijven. Dat constateert de Algemene Rekenkamer.

  UWV heeft kwart budget niet benut

  Het UWV heeft een kwart van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat weliswaar in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te houden.

 • Amsterdam wil nog eens 4,3 miljoen euro uittrekken voor extra veiligheidsmaatregelen om terreuraanslagen te voorkomen. Zo komen onder meer op kwetsbare locaties structurele barrières, zoals betonblokken en verzinkbare paaltjes, om een aanslag met een voertuig tegen te gaan.

  Extra miljoenen voor veiligheid Amsterdam

  Reageer

  Amsterdam wil nog eens 4,3 miljoen euro uittrekken voor extra veiligheidsmaatregelen om terreuraanslagen te voorkomen. Zo komen onder meer op kwetsbare locaties structurele barrières, zoals betonblokken en verzinkbare paaltjes, om een aanslag met een voertuig tegen te gaan.

 • De verdeelsystematiek voor gemeenten met veel kernen wordt voorlopig nog niet aangepast. Dat schrijft minister Ollongren in antwoord op Kamervragen van het CDA.

  Geen extra geld voor gemeenten met veel kernen

  Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil de verdeelsystematiek voor gemeenten met veel kernen nog niet aanpassen. Pas als uit nader onderzoek blijkt dat meer gemeenten met veel kernen knelpunten ervaren, kan dit worden meegenomen bij de herziening van de financiële verhoudingen.

 • De reservepot van de gemeente Eindhoven is te leeg. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de reservepot weer op niveau te brengen. Dat stelt de Eindhovense rekenkamercommissie in zijn rapport ‘Reserves, risico’s en ratio’s’.

  Reservepot Eindhoven is te leeg

  De reservepot van de gemeente Eindhoven is te leeg. Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde norm zou de algemene reserve 89 miljoen euro moeten bedragen, maar volgens de begroting 2018 zit er maar 46 miljoen euro in de reservepot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de tekorten in het sociaal domein. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om het weerstandsvermogen weer op niveau te brengen.

 • De CO2-uitstoot van de beleggingen van ABP was in 2017 meer dan een kwart lager dan in 2014. ABP zegt hierdoor nu al te voldoen aan zijn CO2-doelstelling voor 2020. Daarbij hielp mee dat het vorig jaar financieel aantrekkelijker was om te beleggen in sectoren die minder CO2 uitstoten, zoals de ICT en de financiële sector.

  ABP: Verduurzaming gaat sneller dan verwacht

  4 reacties

  Pensioenfonds ABP vordert met de verduurzaming van zijn beleggingsportefeuille. Zo daalde de CO2-uitstoot van de beleggingen van Nederlands grootste pensioenfonds vorig jaar fors en is deze al meer dan een kwart lager dan in 2014. ABP zegt hierdoor nu al te voldoen aan zijn CO2-doelstelling voor 2020. Daarbij hielp mee dat het vorig jaar financieel aantrekkelijker was om te beleggen in sectoren die minder CO2 uitstoten, zoals de ICT en de financiële sector. Dat maakt ABP vandaag bekend.

 • Gemeenten betalen de renovaties die nodig zijn om schoolgebouwen langer te laten meegaan. Daarover hebben gemeentekoepel VNG, de PO-Raad en VO-Raad een akkoord bereikt.

  Gemeenten gaan renovatiekosten scholen betalen

  2 reacties

  Gemeenten betalen de kosten van renovaties die nodig zijn om schoolgebouwen langer te laten meegaan. Daarover hebben de belangenbehartigers van gemeenten, de basisscholen en het voortgezet onderwijs overeenstemming bereikt.

 • Slecht geïsoleerde huizen blijven bijna twee maanden langer te koop staan en leveren gemiddeld 13.000 euro minder op dan een doorsnee woning. Een goed geïsoleerde woning bezorgt de verkoper een bonus van 6.300 euro. Maar in de vier grote steden gaat dit verhaal door de krapte op de regionale woningmarkt niet op.

  Isoleren rendeert, behalve in de Randstad

  Slecht geïsoleerde huizen blijven bijna twee maanden langer te koop staan en leveren gemiddeld 13.000 euro minder op dan een doorsnee woning. Een goed geïsoleerde woning bezorgt de verkoper een bonus van 6.300 euro. Maar in de vier grote steden gaat dit verhaal door de krapte op de regionale woningmarkt niet op.  

 • Gemeenten kunnen met een rekentool in één oogopslag meerjarig hun overschotten en tekorten zien op de BUIG. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het macro-effect en de verdeling. ‘De gemeenten Amsterdam en Den Haag hebben ten aanzien van het verdeelmodel een tegengesteld belang.’

  Rekentool toont herkomst tekort BUIG-budget

  Met een rekentool kunnen gemeenten in één oogopslag meerjarig hun overschotten en tekorten zien op de BUIG. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het macro-effect en de verdeling. ‘Je kunt bijvoorbeeld zien dat Amsterdam en Den Haag allebei last hebben van een ontoereikend macrobudget, maar dat Amsterdam gunstig scoort op het verdeelmodel en Den Haag juist niet.'

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën