of 59147 LinkedIn

Nieuws

 • De brandveiligheid van het stadhuis van de gemeente Amersfoort haalt niet eens de ondergrens. Na zes jaar uitstel moet de gemeente van de brandweer nu toch echt maatregelen nemen om de brandveiligheid in het stadhuis te waarborgen. Het college wil er zes ton voor uittrekken. Burgerpartij Amersfoort vindt dat het probleem door de gemeente zelf is gecreëerd. ‘Het onderhoudsbudget is de laatste jaren niet gebruikt.’

  ‘Amersfoort creëert eigen veiligheidsprobleem’

  Na zes jaar uitstel moet de gemeente Amersfoort van de brandweer nu toch echt maatregelen nemen om de brandveiligheid in het stadhuis te waarborgen, want die voldoet niet eens aan de ondergrens. Het college wil er zes ton voor uittrekken. Burgerpartij Amersfoort vindt dat het probleem door de gemeente zelf is gecreëerd. ‘Het onderhoudsbudget is de laatste jaren niet gebruikt.’

 • Gemeenten moeten in hun begroting beleidsindicatoren opnemen die inzicht geven in hun overhead en externe inhuur. Uit onderzoek van Open State Foundation blijkt echter dat een op de drie gemeenten deze verplichte cijfers niet of niet volledig in de begroting heeft staan en dat veel cijfers niet kloppen of niet actueel zijn.

  Gemeenten laks met invullen cijfers overhead en inhuur

  Gemeenten moeten in hun begroting beleidsindicatoren opnemen die inzicht geven in hun overhead en externe inhuur. Uit onderzoek van Open State Foundation blijkt echter dat een op de drie gemeenten deze verplichte cijfers niet of niet volledig in de begroting heeft staan en dat veel cijfers niet kloppen of niet actueel zijn.

 • Het Nationaal Programma Groningen is vrijdag gepresenteerd. 'Na het besluit om de gaswinning te beëindigen moet het nationaal programma ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is', zeggen de provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet.

  Nationaal Programma moet Groningen 'toekomstbestendig' houden

  Reageer

  Het Nationaal Programma Groningen is vrijdag gepresenteerd. 'Na het besluit om de gaswinning te beëindigen moet het nationaal programma ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is', zeggen de provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet.

 • Minister De Jonge (VWS) wil in een dertigtal gemeenten een onderzoek laten doen naar de omvang en de oorzaken van de tekorten op de jeugdhulp. De helft met een tekort en de helft met een overschot. Het streven is het onderzoek in het voorjaar af te hebben.

  Onderzoek naar oorzaken tekorten jeugdhulp

  Er komt een verdiepend onderzoek naar de tekorten in de jeugdhulp. Minister De Jonge (VWS) wil in een dertigtal gemeenten een onderzoek laten doen naar de omvang en de oorzaken van de tekorten. De helft met een tekort en de helft met een overschot. De resultaten ervan worden in het voorjaar gepresenteerd, zo is het streven.

 • Gedeputeerde Staten van Brabant maken extra geld vrij voor onder andere investeringen in rivierverruiming, West-Brabantse vaarwegen en het vastgoed van Van Gogh. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde begroting.

  Extra geld voor rivierverruiming en Van Gogh

  Gedeputeerde Staten van Brabant maken in hun laatste begroting voor de verkiezingen extra geld vrij voor onder meer investeringen in rivierverruiming, West-Brabantse vaarwegen, arbeidsmigratie en het vastgoed van Van Gogh. De kosten die voortvloeien uit een nieuwe cao Provincies 2019/2020 zullen komend jaar vanuit de vrije begrotingsruimte worden gedekt.

 • Gemeenten met meer dan 250.000 inwoners hebben het meeste profijt van het nieuwe verdeelmodel voor het macrobudget voor de uitkeringen, blijkt uit een analyse van APE Onderzoek en Advies. In alle gemeenten sluiten de budgetten beter aan bij de opgaven dan vorig jaar.

  G4 profiteert meest van nieuw verdeelmodel bijstand

  Gemeenten met meer dan 250.000 inwoners hebben het meeste profijt van het nieuwe verdeelmodel voor het macrobudget voor de uitkeringen, blijkt uit een analyse van APE Public Economics. In alle gemeenten sluiten de budgetten beter aan bij de opgaven dan vorig jaar.

 • Het WSW, dat beoordeelt of investeringen die corporaties willen doen financieel verantwoord zijn, rekende uit dat alle corporaties samen de komende vijf jaar 6,9 miljard extra moeten lenen als ze in 2030 gemiddeld op energielabel A willen zitten. Voor 55 corporaties zijn de benodigde extra investeringen niet haalbaar. Bij 27 corporaties is het zelfs de vraag of zij de investeringen die zij al gepland hebben in verduurzaming kunnen waarmaken.

  'Verduurzaming financieel onmogelijk voor corporaties'

  2 reacties

  Woningcorporaties kunnen het financieel niet aan om hun woningen in 2030 zodanig aan te passen dat ze gemiddeld energielabel A hebben. Dat staat in een nieuw rapport van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

 • De regering steekt geen extra geld in de begeleiding van kwetsbare schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs. Een motie van GroenLinks om die begeleiding te garanderen, kreeg in de Tweede Kamer geen meerderheid. Gemeenten vrezen de gevolgen.

  Geen extra budget voor kwetsbaren arbeidsmarkt

  De regering steekt geen extra geld in de begeleiding van kwetsbare schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs. Een motie van GroenLinks om die begeleiding te garanderen, kreeg in de Tweede Kamer geen meerderheid. Gemeenten vrezen de gevolgen.  

 • Via de online tool West Begroot kunnen Amsterdammers sinds 1 oktober hun ideeën posten voor een duurzamere, meer diverse of groenere buurten in het stadsdeel West. Vervolgens kunnen mensen die plannen “liken”. Ambtenaren toetsen de plannen met 50 likes of meer op haalbaarheid. De stadsdeelcommissie kiest 30 plannen. Bewoners van West kunnen drie ton over de plannen verdelen en bepalen welk plan wordt uitgevoerd.

  Amsterdammers mogen zelf begroten

  Amsterdam-West heeft sinds 1 oktober de online tool West Begroot, waar mensen hun ideeën kunnen posten voor een duurzamere, meer diverse of groenere buurt. Vervolgens kunnen mensen die plannen “liken”. De plannen met 50 likes of meer worden op haalbaarheid beoordeeld door de ambtelijke organisatie. De stadsdeelcommissie selecteert 30 plannen en bewoners van West kunnen de beschikbare drie ton dan over die plannen verdelen en zo bepalen welk plan wordt uitgevoerd.

 • Een ecosysteem creëren, waarbij overheden, investeerders en sociaal ondernemers systematisch samen maatschappelijke vraagstukken effectiever moeten gaan oplossen. De twee oprichters van de eerste Nederlandse Social Impact Bond (SIB) in Rotterdam hebben besloten de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van deze constructies.

  Ecosysteem voor oplossing sociale problemen

  De twee oprichters van de eerste Nederlandse Social Impact Bond (SIB) in Rotterdam hebben besloten de volgende stap te zetten door naar eigen zeggen een ecosysteem te creëren, waarbij overheden, investeerders en sociaal ondernemers systematisch samen maatschappelijke vraagstukken effectiever moeten gaan oplossen.

 • Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni diende een aantal gemeenten een motie in om de instemming met het Interbestuurlijk Programma (IBP) te laten afhangen van nadere afspraken met het kabinet over de oplossing van de gemeentelijke tekorten in het sociaal domein. In dat IBP, waarin wordt afgesproken dat de overheden samen een aantal grote maatschappelijke opgaven gaat aanpakken (en betalen!), staat de zin dat gemeenten door in te stemmen met het akkoord de discussie over de door de gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein als afgerond beschouwen.

  Wachten duurt het langst

  Gemeenten moeten nog tot november wachten wat het overleg oplevert tussen hun koepelorganisatie VNG en het kabinet over een oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. Dat meldt Binnenlandse Zaken in de septembercirculaire. 

 • Het water staat de gemeente Assen tot aan de lippen, is de boodschap die wethouder Harmke Vlieg (sociaal domein, ChristenUnie) wil laten doorklinken in Den Haag. Vlieg legde afgelopen week een reeks mogelijke maatregelen voor aan de raad voor om de tekorten op de jeugdzorg te beteugelen. Door de voorgestelde maatregelen kunnen de wachtlijsten mogelijk groeien.

  Assens voorstel wachtlijsten noodkreet naar Den Haag

  Het water staat de gemeente Assen tot aan de lippen, is de boodschap die wethouder Harmke Vlieg (sociaal domein, ChristenUnie) wil laten doorklinken in Den Haag. Vlieg legde afgelopen week een reeks mogelijke maatregelen voor aan de raad voor om de tekorten op de jeugdzorg te beteugelen. Door de voorgestelde maatregelen kunnen de wachtlijsten mogelijk groeien.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën