of 63946 LinkedIn

Nieuws

 • De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Krimpen aan de IJssel en Leusden laten weten dat voor 15 oktober te moeten doen, zo schrijft hij de Tweede Kamer in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Ockje Tellegen naar aanleiding van berichtgeving in Binnenlands Bestuur.

  Minister: ‘Inkomenstoets Wmo in strijd met wet’

  Het onderwerpen van inwoners aan een inkomenstoets voor het recht op huishoudelijke hulp kan volgens minister De Jonge niet door de beugel. Hij sommeert de gemeenten Krimpen aan de IJssel en Leusden dat genomen raadsbesluit terug te draaien.

 • Beeld: Shutterstock

  Raad Arnhem op te grote afstand van wijksturing

  De Arnhemse gemeenteraad ‘staat de laatste jaren op te grote afstand’ van de wijksturing. Dat concludeert de lokale rekenkamer na onderzoek. De rekenkamer vindt het wel een moedige keuze van Arnhem om met Van Wijken Weten ‘op een rigoureuze wijze’ de inwoners centraal te stellen.

 • Beeld: Shutterstock

  Slob: afspraken lerarentekorten zijn te wijzigen

  Minister Slob (Onderwijs, Christenunie) ‘verbaasde’ zich over de noodoproep van drie onderwijswethouders dat scholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag op omvallen staan vanwege lerarentekorten. De minister heeft immers vorig jaar afspraken gemaakt om de tekorten aan te pakken. Hij heeft de wethouders gesproken en bevestigd dat indien nodig de afspraken ‘bijgesteld kunnen worden’.

 • Dat gemeenten jaarlijks 1,5 miljard tekortkomen voor de uitvoering van de Participatiewet, wordt niet onderschreven door de kersverse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het demissionaire kabinet-Rutte, Dennis Wiersma. Het is volgens hem nu ‘moeilijk vast te stellen’ wat gemeenten uitgeven aan re-integratie, zegt hij in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Bart van Kent.

  SZW bevestigt 1,5 miljard tekort op Participatiewet niet

  Dat gemeenten jaarlijks 1,5 miljard tekortkomen voor de uitvoering van de Participatiewet, wordt niet onderschreven door de kersverse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het demissionaire kabinet-Rutte, Dennis Wiersma. Het is volgens hem nu ‘moeilijk vast te stellen’ wat gemeenten uitgeven aan re-integratie, zegt hij in antwoord op vragen van SP-Kamerlid Bart van Kent.

 • De failliete stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg IKL maakt een doorstart. De organisatie wordt onderdeel van VivaraPro, een bedrijf dat overheden en het bedrijfsleven helpt met het natuurvriendelijk inrichten van onder meer natuur- en landbouwgebieden. Dat maakte VivaraPro vrijdag bekend.

  Failliete landschapsstichting Limburg maakt doorstart

  Reageer

  De failliete stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg IKL maakt een doorstart. De organisatie wordt onderdeel van VivaraPro, een bedrijf dat overheden en het bedrijfsleven helpt met het natuurvriendelijk inrichten van onder meer natuur- en landbouwgebieden. Dat maakte VivaraPro vrijdag bekend.

 • Beeld: Shutterstock

  Herverdeling gemeentefonds blijft ‘ondubbelzinnig’

  De nieuwe herverdelingscijfers zijn bekend en het is duidelijk dat het gaat om een herverdeling van de Randstad naar de rest van het land. Voor de nieuwe berekening is 2019 gebruikt als peiljaar, terwijl de vorige 2017 gebruikte. Wederom lijkt het noorden minder hard geraakt te worden.

 • In een poging om malafide verhuur te bestrijden krijgen gemeenten de mogelijkheid om een vergunningseis in te stellen voor particuliere woningverhuurders. ‘Het plan voorziet niet in financiële compensatie voor de gemeenten van deze decentralisatie’, constateren de gemeentefondsspecialisten van LiasInfo.

  Verhuurdersvergunning niet vergoed via gemeentefonds

  In een poging om malafide verhuur te bestrijden krijgen gemeenten de mogelijkheid om een vergunningseis in te stellen voor particuliere woningverhuurders. ‘Het plan voorziet niet in financiële compensatie voor de gemeenten van deze decentralisatie’, constateren de gemeentefondsspecialisten van LiasInfo.

 • Beeld: Shutterstock

  Ophef over vergoeding alternatieve geneeswijzen

  Meerdere Groningse partijen zijn verontwaardigd over de gemeentelijke vergoeding van alternatieve geneeswijzen zoals paardencoaching. Naar aanleiding van een opiniestuk van een hoogleraar vragen zes partijen aan het college of het klopt dat de gemeente ‘onlangs op de hoogte is gebracht van deze praktijken en dat u maatregelen heeft getroffen om daar een eind aan te maken’.

 • Van alle provincies heeft Brabant het duurste ambtenarenkorps. Bedraagt de gemiddelde loonsom per fte 86.000 euro, in Den Bosch kost de werkgever een fte ruim 5.000 euro meer.

  Noord-Brabant heeft duurste ambtenaren

  Van alle provincies heeft Brabant het duurste ambtenarenkorps. Bedraagt de gemiddelde loonsom per fte 86.000 euro, in Den Bosch kost de werkgever een fte ruim 5.000 euro meer. Friesland is per medewerker 10.000 euro goedkoper uit.

 • Beeld: Shutterstock

  34 miljoen aan zorgfraude vastgesteld in 2020

  Zorgverzekeraars hebben afgelopen jaar in totaal 841 fraudeonderzoeken afgerond en daarmee 34 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld. Dat blijkt uit de jaarrapportage fraudebeheersing van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Volgens de belangenbehartiger heeft de risicogerichte aanpak van zorgfraude effect.

 • Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2 procent omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’

  Corona-extraatje van 750 euro voor ambtenaar provincie

  Vakbonden en werkgevers zijn het eens over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. Hun loon gaat structureel met 1,2 procent omhoog. Bovendien krijgen ze eenmalig een uitkering van 750 euro ‘als waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis.’

 • Het Nationaal Rampenfonds opent vrijdag een digitaal loket waar Limburgers die zijn gedupeerd door de wateroverlast van vorige maand een tegemoetkoming in de onkosten kunnen aanvragen. Het gaat om een gift van 1000 euro die volgens het fonds ‘snel en zonder omhaal’ zal worden uitgekeerd.

  Gift van 1000 euro voor gedupeerden wateroverlast

  1 reactie

  Het Nationaal Rampenfonds opent vrijdag een digitaal loket waar Limburgers die zijn gedupeerd door de wateroverlast van vorige maand een tegemoetkoming in de onkosten kunnen aanvragen. Het gaat om een gift van 1000 euro die volgens het fonds ‘snel en zonder omhaal’ zal worden uitgekeerd.

 • Het lukt Wierden niet de aanzienlijke tekorten op de jeugdhulp terug te dringen. De gemeente moet op de Wmo gaan bezuinigen, maar ook verder sleutelen aan de jeugdzorg. Dat concludeert en adviseert bureau Berenschot na onderzoek.

  Wierden krijgt kosten jeugdzorg niet omlaag

  Het lukt Wierden niet de aanzienlijke tekorten op de jeugdhulp terug te dringen. De tekorten blijven juist oplopen. Ook al zou de extra incidentele rijksbijdrage voor de jeugdzorg structureel worden, dan nog blijft er een substantieel tekort over. De gemeente moet op de Wmo gaan bezuinigen, maar ook verder sleutelen aan de jeugdzorg.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën