of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Uit een onderzoek van bureau Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling blijkt dat minstens vijftien bedrijven actief zijn in het opkopen en versplinteren van landbouwgronden aan de rand van gemeenten. Na de aankoop worden de aangekochte percelen kadastraal opgesplitst in kleine percelen van bijvoorbeeld 100 m², 250 m² of 1.000 m². En na de splitsing worden de percelen als ‘warme’ gronden aan particuliere beleggers verkocht.

  Handel in ‘warme grond’ probleem gemeenten

  Grondspeculanten hebben bij bijna zeker 47 gemeenten gronden opgekocht, in vele kleine percelen opgesplitst en als ‘warme grond’ doorverkocht. Voor gemeenten – en nieuwe eigenaren – kan die versplintering heel ongunstig uitpakken.

 • De komende zes jaar moeten er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen in Nederland worden gebouwd, aldus minister Kajsa Ollongren (Wonen). Om te zorgen dat er meer en sneller gebouwd wordt heeft ze woensdag de Nationale Woonagenda met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties gesloten.

  Woonagenda: 75.000 woningen per jaar erbij

  1 reactie

  De komende zes jaar moeten er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen in Nederland worden gebouwd, aldus minister Kajsa Ollongren (Wonen). Om te zorgen dat er meer en sneller gebouwd wordt heeft ze woensdag de Nationale Woonagenda met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties gesloten.

 • De provincie Utrecht moet opnieuw flink in de buidel tasten voor een tramlijn. Woensdag werd duidelijk dat het traject tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zeker 15 tot 20 miljoen euro duurder wordt dan is begroot.

  Weer financiële strop voor Utrechtse tram

  Reageer

  De provincie Utrecht moet opnieuw flink in de buidel tasten voor een tramlijn. Woensdag werd duidelijk dat het traject tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zeker 15 tot 20 miljoen euro duurder wordt dan is begroot. Gedeputeerde Dennis Straat liet weten onaangenaam verrast te zijn en wil alles in het werk stellen om het bedrag voor de meerkosten omlaag te krijgen.

 • Door verkeerde wiskundige methoden kunnen bij publieke aanbestedingen foute aanbieders worden gecontracteerd. Dit is in zo’n 25 procent van de gevallen mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek van Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de universiteit Twente.

  ‘Mogelijk voor 18 miljard fout aanbesteed’

  Door verkeerde wiskundige methoden kunnen bij publieke aanbestedingen foute aanbieders worden gecontracteerd. Dit is in zo’n 25 procent van de gevallen mogelijk. Zo blijkt uit onderzoek van Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement voor de publieke sector aan de universiteit Twente. 

 • Voor grote bouwprojecten gaan gemeenten en provincies vaak in zee met consortia en grote aannemers. Dat gaat ten koste van mkb-bedrijven en in tegen de geest van de Aanbestedingswet, zegt voorzitter Sharon Gesthuizen van AFNL-NOA, de vereniging voor bouwers in het mkb. ‘Meer clustering is de doodsteek voor het mkb.’

  Lagere overheden passeren kleinere bouwbedrijven

  Gemeenten en provincies gaan voor grote bouwprojecten vaak in zee met consortia en grote aannemers. Dat gaat ten koste van mkb-bedrijven en in tegen de geest van de Aanbestedingswet, zegt voorzitter Sharon Gesthuizen van AFNL-NOA, de vereniging voor bouwers in het mkb. ‘Meer clustering is de doodsteek voor het mkb.’

 • ABP stelt wel degelijk op schema te liggen wat betreft de verduurzaming van haar beleggingsportefeuille. Recent onderzoek van de Both Ends, waaruit zou blijken dat de bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs niet conform de gedane belofte is, is volgens het pensioenfonds onvolledig.

  ‘ABP in 2020 klaar met verduurzaming aandelen’

  ABP stelt wel degelijk op schema te liggen wat betreft de verduurzaming van haar beleggingsportefeuille. Recent onderzoek van de Both Ends, waaruit zou blijken dat de bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs niet conform de gedane belofte is, is volgens het pensioenfonds onvolledig.

 • Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen.

  Roer moet radicaal om in Rotterdam

  1 reactie

  Rotterdam investeert de komende jaren miljarden in het wegwerken van taalachterstand, armoedebestrijding en de energietransitie in de haven. Ook steekt het stadsbestuur geld in een nieuwe Maasbrug en in de bouw van 4500 nieuwe woningen.

 • De geplande uitbreiding van het aantal agenten en andere medewerkers bij de politie in met name de grote steden, is absoluut ontoereikend. Dat zeggen politiebonden en burgemeesters na publicatie van nog vertrouwelijke kabinetscijfers door De Telegraaf. Tot 2023 komen er volgens die cijfers in totaal 1111 agenten bij.

  Burgemeesters vinden 1111 extra agenten veel te weinig

  Reageer

  De geplande uitbreiding van het aantal agenten en andere medewerkers bij de politie in met name de grote steden, is absoluut ontoereikend. Dat zeggen politiebonden en burgemeesters na publicatie van nog vertrouwelijke kabinetscijfers door De Telegraaf. Tot 2023 komen er volgens die cijfers in totaal 1111 agenten bij.

 • De Belastingdienst blijft een probleem hebben met het tekort aan personeel. Het bleek ook in 2017 lastig te zijn om fiscalisten en ICT’ers te werven. ‘Er is nog geen sprake van een toereikende sturing en beheersing van de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel’, schrijft de Algemene Rekenkamer op de jaarlijkse verantwoordingsdag.

  Oplopende risico's bij onderbemande Belastingdienst

  De personeelsproblemen blijven dooretteren bij de Belastingdienst. Het lukte afgelopen jaar niet om voldoende mensen te werven en dus blijven de problemen van het jaar ervoor bestaan. ‘Er is nog geen sprake van een toereikende sturing en beheersing van de instroom, doorstroom en uitstroom’, schrijft de Algemene Rekenkamer op de jaarlijkse verantwoordingsdag. 

 • De beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop van panden is nihil. Dat stelt de Algemene Rekenkamer.

  Verkoop rijksvastgoed levert amper wat op

  De beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro op het beheer van rijksvastgoed wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop van panden is daarnaast nihil. Dat blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer.

 • Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer.

  Onduidelijk of overheidsgeld zinnig is besteed

  Er ontbreekt inzicht in de resultaten van overheidsbeleid omdat ministers te weinig melden, concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag. De rechtmatigheid is goed en de bedrijfsvoering is steeds beter op orde, maar door het informatiegebrek is het de vraag of de burger waar krijgt voor zijn geld.

 • Minister van Financiën Wopke Hoekstra erkent dat cyberveiligheid een vraagstuk is dat de volle aandacht van het kabinet verdient. ‘Het is een probleem dat nog wel even bij ons zal zijn en waar we ons als overheid tegen zullen moeten wapenen.’ Hij benadrukt dat verspreid over meerdere ministeries al ‘significant extra geld’ is vrijgemaakt om de beveiliging beter op orde te brengen.

  Rekenkamer keurt ICT-beveiliging overheid af

  Reageer

  Veel ministeries hebben de beveiliging van hun computersystemen niet op orde. Bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren zelfs ernstige gebreken bij de ICT-beveiliging, constateert de Algemene Rekenkamer. De instantie toetst of het Rijk belastinggeld goed besteedt.

 • Het UWV heeft 25 procent van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat wel in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te blijven. Dat constateert de Algemene Rekenkamer.

  UWV heeft kwart budget niet benut

  Het UWV heeft een kwart van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat weliswaar in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te houden.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën