of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Rijksambtenaren krijgen er tot en met 2020 7 procent aan salaris bij. De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao rijk.

  7 procent erbij voor rijksambtenaren

  Rijksambtenaren krijgen er tot en met 2020 7 procent aan salaris bij. De vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF hebben met de werkgever een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao rijk.

 • De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

  Extra impuls voor luchtkwaliteit binnensteden

  2 reacties

  De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

 • Het IPO, de koepelorganisatie van de provincies, wijst de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën in een brief op de belangen die worden geschaad als het kabinet te hard roept dat de Nederlandse afdrachten aan de EU te hoog zijn. De focus ligt daarbij veel te eenzijdig op de uitgavenkant.

  Provincies vrezen mislopen Europese investeringen

  Het kabinet richt zich in de ogen van de provincies wat al te eenzijdig op verlaging van de Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie. Ze wijzen erop dat elke euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) leidt tot een investering in de regionale economie van ruim 3 euro.

 • Vier gevangenissen in Nederland gaan dicht. Volgens het kabinet is de maatregel nodig omdat er te veel cellen leegstaan, met verspilling van belastinggeld als gevolg. De maatregel leidt niet tot gedwongen ontslagen. Het personeel uit de vier gevangenissen wordt overgeplaatst.

  Regering sluit vier gevangenissen

  1 reactie

  Vier gevangenissen in Nederland gaan dicht. Volgens het kabinet is de maatregel nodig omdat er te veel cellen leegstaan, met verspilling van belastinggeld als gevolg. De maatregel leidt niet tot gedwongen ontslagen. Het personeel uit de vier gevangenissen wordt overgeplaatst.

 • Pas na de zomer geeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) een reactie op het advies om het macrobudget voor de bijstand aan te passen en een deel van de tekorten over 2016 en 2017 eenmalig af te kopen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft dat deze week geadviseerd.

  Pas na zomer reactie SZW op advies bijstandsbudget

  Pas na de zomer geeft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) een reactie op het advies om de raming van het macrobudget voor de bijstand aan te passen en een deel van de tekorten over 2016 en 2017 eenmalig af te kopen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft dat deze week geadviseerd.

 • GroenLinks en SP willen een onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget jeugd. Daartoe hebben zij donderdagavond in een Kamerdebat een motie ingediend. Die wordt door minister De Jonge (VWS) ontraden.

  Deel Kamer wil onderzoek naar macrobudget jeugd

  De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SP en PVV in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over de tekorten bij gemeenten op hun budget voor de jeugdhulp. GroenLinks en SP willen een onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget jeugd. Daartoe hebben zij donderdagavond een motie ingediend. De VVD voelt daar niets voor. De partij vindt het de verantwoordelijkheid van gemeenten om goed te begroten en goed in te kopen. Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt dat gemeenten voldoende budget hebben. 

 • De zorgverzekeraars hebben in 2017 in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond. In 311 gevallen werd er fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was 86.891 euro in 2017. In 2016 was dit 59.129 euro.

  Meer zorgfraude vastgesteld

  1 reactie

  Zorgverzekeraars hebben in 2017 voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016, blijkt uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

 • De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet en moet worden aangepast. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn donderdag verschenen advies over het macrobudget voor de BUIG aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Macrobudget bijstand klopt niet

  De raming van het macrobudget voor het bijstandsbudget (BUIG) klopt niet en moet worden aangepast. De grote tekorten op de bijstandsbudgetten van gemeenten over 2016 en 2017 moeten eenmalig door het rijk worden ‘afgekocht’.

 • Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten. Terwijl de externe inhuur in de grootteklasse van minder dan 20.000 inwoners ongeveer gelijk bleef in 2017, nam deze in alle overige grootteklassen toe.

  Meer externe inhuur bij gemeenten

  Gemeenten besteedden in 2017 17 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor van 1 procentpunt. De uitgaven aan externe inhuur stijgen daarmee al sinds 2013. Toen besteedden gemeenten 11 procent van de totale loonsom aan externe inhuur. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2017 van het A+O fonds Gemeenten. Terwijl de externe inhuur in de grootteklasse van minder dan 20.000 inwoners ongeveer gelijk bleef in 2017, nam deze in alle overige grootteklassen toe. 

 • Veel gemeenten stemmen volgende week niet zonder meer in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. De passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is niet acceptabel.

  Tekorten wegstrepen via IBP onacceptabel

  Veel gemeenten stemmen volgende week woensdag niet klakkeloos in met het Interbestuurlijk Programma (IBP) om samen met het rijk grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Vooral de passage waarin staat dat gemeenten tegelijkertijd afzien van extra rijksgeld voor tekorten in het sociaal domein is onacceptabel.

 • Extra beprijzing van milieuvervuilende producten is de snelste weg naar een circulaire economie. Maar pas op voor te abrupte prijsverhogingen, stelt onderzoeker Gerbert Romijn van het Centraal Planbureau (CPB). En hou daarbij ook rekening met de lokaal afwijkende omstandigheden.

  Stimulering circulaire economie vergt lokale aanpak

  Extra beprijzing van milieuvervuilende producten is de snelste weg naar een circulaire economie. Maar pas op voor te abrupte prijsverhogingen, stelt onderzoeker Gerbert Romijn van het Centraal Planbureau (CPB). En hou daarbij ook rekening met de lokaal afwijkende omstandigheden.

 • Er zijn grote verschillen in de tarieven die gemeenten rekenen om een afvalcontainer op de openbare weg te plaatsen. In de helft van alle gemeenten is het gratis, terwijl 42 gemeenten minimaal 100 euro rekenen, blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl. Ook de regelgeving verschilt.

  Stoeptaks verschilt sterk per gemeente

  Er zijn grote verschillen in de tarieven die gemeenten rekenen voor het plaatsen van een afvalcontainer op de openbare weg. In de helft van alle gemeenten is het gratis, terwijl 42 gemeenten minimaal 100 euro rekenen, blijkt uit onderzoek van Afvalcontainershop.nl. Ook de regelgeving verschilt.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën