of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Eigenaars van fietsen die uit drukke stationsgebieden zijn weggehaald halen hun rijwiel zelden op, blijkt uit onderzoek door BNR Nieuwsradio. Dat geldt al helemaal in Den Haag en Maastricht, waar 92 procent van de fietsen verweesd in gemeentelijke depots blijft staan.

  Verwijderde fietsen bijna nooit opgehaald

  Eigenaars van fietsen die uit drukke stationsgebieden zijn weggehaald halen hun rijwiel zelden op, blijkt uit onderzoek door BNR Nieuwsradio. Dat geldt al helemaal in Den Haag en Maastricht, waar 92 procent van de fietsen verweesd in gemeentelijke depots blijft staan.

 • SGP-voorzitter Peter Zevenbergen gaat vanaf nu zijn wachtgeld teruggeven aan de ,,gemeenschap." Dat heeft de SGP vrijdag bekendgemaakt. Deze week ontstond er onrust over de wachtgeldregeling van Zevenbergen. Sinds 2006 krijgt hij een aanvulling op zijn salaris toen hij na twaalf jaar stopte als wethouder van de gemeente Alblasserdam.

  Oud-wethouder (SGP) ziet af van wachtgeld

  9 reacties

   SGP-voorzitter Peter Zevenbergen gaat vanaf nu zijn wachtgeld teruggeven aan de 'gemeenschap'. Dat heeft de SGP vrijdag bekendgemaakt. Deze week ontstond er onrust over de wachtgeldregeling van Zevenbergen. Sinds 2006 krijgt hij een aanvulling op zijn salaris toen hij na twaalf jaar stopte als wethouder van de gemeente Alblasserdam.

 • Ondanks grote zorgen over een toename van de verkeersdrukte heeft de gemeenteraad van Loon op Zand donderdagavond unaniem ingestemd met uitbreidingsplannen van attractiepark De Efteling.

  Gemeenteraad stemt in met groei sprookjespark

  Reageer

  Ondanks grote zorgen over een toename van de verkeersdrukte heeft de gemeenteraad van Loon op Zand donderdagavond unaniem ingestemd met uitbreidingsplannen van attractiepark De Efteling.

 • De zeventien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hekelen de drempel en voorwaarden om in aanmerking te komen voor het Fonds tekortgemeenten. De regio haalt de drempel niet. Wrang, vindt de regio. Zeker omdat de tekorten oplopen.

  Onvrede over ‘stroppenpot’ Wmo en jeugd

  Niet alle gemeenten met tekorten op de jeugdhulp en Wmo hebben een beroep gedaan op de ‘stroppenpot’ van 200 miljoen euro. Zo hebben de zeventien gemeenten in Zuid-Holland Zuid ondanks een tekort van ruim 7 miljoen euro tekorten geen aanvraag ingediend. De regio haalt de drempel niet. Wrang, vindt de regio. Zeker omdat de tekorten oplopen.

 • Medewerkers van gemeenten kunnen wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft rekenen op ‘een passende loonsverhoging’ in de nieuw af te sluiten cao met de vakbonden. Maar de koepelorganisatie is nog vaag over de precieze loonruimte.

  VNG ziet ruimte voor hoger loon ambtenaren

  Gemeenteambtenaren kunnen wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft rekenen op ‘een passende loonsverhoging’ in de nieuw af te sluiten cao met de vakbonden. Maar de koepelorganisatie is nog vaag over de precieze loonruimte.

 • Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt wegens overschrijding van het maximum te declareren geld uit het btw-compensatiefonds.

  Flinke hap uit gemeentefonds

  Gemeenten zijn op Prinsjesdag getrakteerd op een dikke min van 363 miljoen euro. Ze krijgen dit jaar 194 miljoen euro minder uit het gemeentefonds, terwijl het kabinet daar ook nog eens 169 miljoen euro uitneemt vanwege de hoeveelheid geld dat ze bij het btw-compensatiefonds hebben gedeclareerd..

   

 • Het Amsterdamse stadsbestuur wil de komende jaren flink investeren in onderwijs, reiniging, handhaving, duurzaamheid en stadsontwikkeling. Tegelijkertijd krijgt de hoofdstad ook een flinke financiële tegenvaller te verwerken, want er komen de komende jaren tientallen miljoenen euro's minder binnen van het Rijk.

  Amsterdam krijgt minder geld maar wil meer investeren

  Het Amsterdamse stadsbestuur wil de komende jaren flink investeren in onderwijs, reiniging, handhaving, duurzaamheid en stadsontwikkeling. Tegelijkertijd krijgt de hoofdstad ook een flinke financiële tegenvaller te verwerken, want er komen de komende jaren tientallen miljoenen euro's minder binnen van het Rijk.

 • Het kabinet moet meer investeren in het sociaal domein. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend. Dat stelt de G40 in reactie op de Miljoenennota.

  Kabinet: kom met extra geld voor sociaal domein

  Het kabinet moet meer investeren in het sociaal domein. Te veel steden hebben grote tekorten op de ouderenzorg, jeugd en werk en inkomen. De door het kabinet aangegeven stijging van het Gemeentefonds is niet toereikend. Dat stelt de G40 in reactie op de Miljoenennota.

 • Gemeenteraadsleden van kleine gemeenten krijgen geen structurele verhoging van hun vergoeding. Alleen voor 2018 staat er, zoals in juni aangekondigd, tien miljoen euro op de begroting. Dat blijkt uit de begroting 2019 van Binnenlandse Zaken.

  Raadsleden krijgen er niet structureel geld bij

  Raadsleden van kleine gemeenten krijgen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken geen structurele verhoging van hun vergoeding. Alleen voor 2018 staat er, de in juni aangekondigde, tien miljoen euro op de begroting. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting 2019 van Binnenlandse Zaken.

 • Dit jaar geen G4-bijeenkomst op Prinsjesdag in Den Haag, want de overdracht van de voorzittershamer van Amsterdam aan Utrecht en kennismaking tussen de colleges vond maandag al plaats in Amsterdam. Toch is de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen vandaag in de Hofstad als VNG-voorzitter.

  Van Zanen: ‘Teleurgesteld in beperkte investeringen’

  Dit jaar geen G4-bijeenkomst op Prinsjesdag in Den Haag, want de overdracht van de voorzittershamer van Amsterdam aan Utrecht en kennismaking tussen de colleges vond maandag al plaats in Amsterdam. Toch is de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen vandaag in de Hofstad als VNG-voorzitter. ‘Ik ben blij met de erkenning van de medeoverheden, maar erg teleurgesteld dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd.’ 

 • Uit het Periodiek Onderhoudsrapport (POR), een bijlage in de begroting van het gemeentefonds, blijkt dat gemeenten gemiddeld onder andere op de beleidsterreinen Maatschappelijke ondersteuning, Burgerparticipatie, Volksgezondheid in 2018 minder uitgeven dan waar in het verdeelmodel van het gemeentefonds rekening wordt gehouden.

  Tekort gemeenten vooral op bijstand

  De netto lasten van gemeenten zijn dit jaar hoger dan de middelen waar het verdeelmodel van het gemeentefonds mee rekent. Die hogere lasten dekken gemeenten met extra eigen middelen. 

 • Het adviesorgaan van het kabinet doelt met name op de scheidslijn tussen degenen die wel en die niet mee kunnen met trends als digitalisering, emigratie en immigratie, globalisering en klimaatverandering. Die trends hebben in potentie forse impact op de verdeling van sociaal, economisch, natuurlijk en menselijk kapitaal.

  RvS waarschuwt voor nieuwe sociale scheidslijnen

  Het kabinet moet veel meer doen dan in de Miljoenennota aan maatregelen is aangekondigd om ervoor te zorgen dat Nederland ook voor toekomstige generaties een prima plek blijft om te wonen, te werken en te ondernemen. Anders dreigen nieuwe sociale scheidslijnen te ontstaan tussen winnaars en verliezers.

 • Smart mobility is eigenlijk het kernwoord in het gesprek met Van Asten die het kabinet meer als partner wil hebben in de ambities van Den Haag in woningbouw, mobiliteit en de energietransitie. ‘Wij willen graag vol investeren in de stad, maar het kabinet moet dan concreter maken hoe het de energietransitie wil aanpakken en hoe we dat gaan financieren.’ De stad Den Haag wil graag stappen zetten de bouw van woningen en het aanleggen van lightrail.

  ‘Snel duidelijkheid over energietransitie’

  ‘We hebben vooral concrete voorstellen van het kabinet nodig op de onderwerpen mobiliteit, woningbouw en de energietransitie’, aldus Robert van Asten, de Haagse wethouder op mobiliteit, cultuur en strategie, namens het Haagse college in reactie op de Troonrede en de eerste begroting van Rutte-III.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën