of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • Het Amsterdamse stadsbestuur wil een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het failliete Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders begint een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen.

  Amsterdam zet erfpacht in voor onteigening ziekenhuis

  Reageer

  Het Amsterdamse stadsbestuur wil een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het failliete Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders begint een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen.

 • Waterschap Rivierenland zoekt naar een financiële oplossing voor dure dijkversterkingen. Een aantal werkzaamheden vallen waarschijnlijk duurder uit dan verwacht en het komende halfjaar gaat het waterschap onderzoeken wat de werkelijke kosten zijn. Rivierenland overweegt het rijk om hulp te vragen.

  Rivierenland zoekt geld voor dure dijkversterkingen

  Waterschap Rivierenland zoekt naar een financiële oplossing voor dure dijkversterkingen. Een aantal werkzaamheden vallen waarschijnlijk duurder uit dan verwacht en het komende halfjaar gaat het waterschap onderzoeken wat de werkelijke kosten zijn. Rivierenland overweegt het rijk om hulp te vragen.

 • Uit een analyse van de kwartaalcijfers van afgelopen jaar maakt de Delftse hoogleraar Willem Korthals Altes op dat twee op de drie gemeenten een positief saldo hebben. Amsterdam steekt met kop en schouders boven de rest uit.

  Plussen in twee derde gemeenten

  De meeste gemeenten schrijven weer zwarte cijfers met hun grondexploitaties. Ruim twintig gemeenten rapporteerden over 2018 een positief saldo van meer dan 10 miljoen euro. 

 • Waterschappen kunnen dertig tot zeventig procent van de energiekosten en CO2-uitstoot besparen door sluizen, stuwen en gemalen efficiënter te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Deltares in samenwerking bij de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Zuiderzeeland en Rivierenland.

  Efficiënter pompen levert waterschappen miljoenen op

  Waterschappen kunnen dertig tot zeventig procent van de energiekosten en CO2-uitstoot besparen door sluizen, stuwen en gemalen efficiënter te gebruiken. De pompenergie van de gemalen is (na rioolzuivering) de een na grootste kostenpost van hun elektriciteitsrekening.

 • De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein verwacht tot het einde van dit jaar zo’n tien gemeenten te kunnen visiteren. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

  Zoektocht naar oorzaken tekorten sociaal domein

  Zo’n tien gemeenten verwacht de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein tot aan het einde van het jaar te kunnen visiteren. Voornaamste doel is het boven tafel krijgen van de belangrijkste oorzaken van tekorten in het sociaal domein. De visitaties moeten daarnaast leiden tot aanbevelingen die voor alle gemeenten bruikbaar zijn. Een interview met voorzitter Marjanne Sint.

 • Provincies trekken steeds minder geld uit om kiezers naar het stembureau te lokken. Dit jaar besteden ze in totaal 1,3 miljoen euro voor opkomstbevorderende campagnes voor de Statenverkiezingen. Bij de vorige twee provinciale verkiezingen, vier en acht jaar geleden, hadden de twaalf provincies daar 1,5 tot 2 miljoen euro voor over. In 2007 kostte de campagne om de opkomst te bevorderen zelfs meer dan 3 miljoen euro.

  Weer minder geld om opkomst verkiezingen te bevorderen

  Reageer

  Provincies trekken steeds minder geld uit om kiezers naar het stembureau te lokken. Dit jaar besteden ze in totaal 1,3 miljoen euro voor opkomstbevorderende campagnes voor de Statenverkiezingen. Bij de vorige twee provinciale verkiezingen, vier en acht jaar geleden, hadden de twaalf provincies daar 1,5 tot 2 miljoen euro voor over. In 2007 kostte de campagne om de opkomst te bevorderen zelfs meer dan 3 miljoen euro.

 • Vooral steden buiten de Randstad krijgen fors minder geld na de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo blijkt uit berekening van Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën.

  Steden buiten Randstad de klos bij nieuw verdeelmodel

  Vooral voor steden buiten de Randstad pakt het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en begeleiding Wmo 2015 nadelig uit. Alleen al de Gelderse gemeenten gaan er structureel 72 miljoen euro op achteruit, zo berekende Martijn Leisink, de Arnhemse oud-wethouder jeugdzorg en financiën. Met name steden in de Randstad gaan er op vooruit. Het nieuwe verdeelmodel wordt in 2021 ingevoerd.

 • De heffingen van waterschappen zijn in de afgelopen bestuursperiode met 9 procent gestegen. De 21 waterschappen verwachten dit verkiezingsjaar 2,8 miljard euro aan belastingen op te halen, meldt het CBS. De waterschappen denken de komende vier jaar 5,8 miljard euro te moeten investeren en aan het begin van de vorige bestuursperiode was dat 5 miljard euro.

  Hogere heffingen waterschappen vanwege investeringen

  De heffingen van waterschappen zijn in de afgelopen bestuursperiode met 9 procent gestegen. De 21 waterschappen verwachten dit verkiezingsjaar 2,8 miljard euro aan belastingen op te halen, meldt het CBS. De waterschappen denken de komende vier jaar 5,8 miljard euro te moeten investeren en aan het begin van de vorige bestuursperiode was dat 5 miljard euro.

 • BNG Bank is tevreden over 2018 en wil de aandeelhouders daarin laten delen. De gemeentebank meldt dat de winst daalde, maar dat het dividendpercentage omhoog kan van 37,5 procent naar 50 procent. Dat zou een flinke financiële meevaller betekenen. De gemeente Den Haag zou hier bijvoorbeeld ruim 3,6 miljoen euro aan overhouden.

  Winst daalt, maar BNG wil dividend verhogen

  BNG Bank is tevreden over 2018 en wil de aandeelhouders daarin laten delen. De gemeentebank meldt dat de winst daalde, maar dat het dividendpercentage omhoog kan van 37,5 procent naar 50 procent. Dat zou een flinke financiële meevaller betekenen. De gemeente Den Haag zou hier bijvoorbeeld ruim 3,6 miljoen euro aan overhouden.

 • Het enige beleidsveld waarop gemeenten onderling echt het verschil kunnen maken is cultuur en ontspanning. Op de meeste overige terreinen is de vrijheid van om eigen beleid te maken beperkt door met name regelgeving van het rijk. Dat blijkt uit het advies 'Beleidsvrijheid geduid' van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

  Beleidsvrijheid gemeenten houdt niet echt over

  Het enige beleidsveld waarop gemeenten onderling echt het verschil kunnen maken is cultuur en ontspanning. Op de meeste overige terreinen is de vrijheid van om eigen beleid te maken beperkt door met name regelgeving van het rijk. 

 • Provincies geven steeds minder geld uit, maar ze krijgen ook steeds minder geld binnen. De inkomsten dalen harder dan de lasten. Tussen 2016 en 2019 daalden de lasten met 11 procent en de baten met 16 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  Uitgaven en inkomsten provincies dalen

  5 reacties

  Provincies geven steeds minder geld uit, maar ze krijgen ook steeds minder geld binnen. De inkomsten dalen harder dan de lasten. Tussen 2016 en 2019 daalden de lasten met 11 procent en de baten met 16 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • Hellendoorn kijkt aan tegen een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren, college en raad treffen blaam, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minimaal 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

  Gemeente Hellendoorn lag te slapen

  Hellendoorn kampt met een miljoenentekort op het sociaal domein. Ambtenaren zagen de tekorten oplopen, maar signalen over overschrijdingen bereikten raad, college en directie aanvankelijk niet, zo blijkt uit een onderzoek van Twijnstra en Gudde. Maar ook hen treft blaam, vindt Twijnstra en Gudde. Gevolg van de tekorten is dat dit jaar minstens 5,3 miljoen euro moet worden bezuinigd.

 • Een speciale visitatiecommissie kan op verzoek de gemeentelijke financiën in het sociaal domein doorlichten. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

  Thermometer in financiën sociaal domein

  Gemeenten kunnen hun financiën in het sociaal domein laten doorlichten. Daartoe is een speciale visitatiecommissie in het leven geroepen. De bedoeling ervan is dat gemeenten meer grip op de financiën in het sociaal domein krijgen en houden. Dat heeft het VNG-bestuur donderdag besloten.

 • Waterschappen kunnen bij elkaar een hoeveelheid stroom besparen die overeenkomt met 15.000 huishoudens door sluizen, stuwen en gemalen op slimme momenten te bedienen. Dat blijkt uit onderzoek dat kennisinstituut Deltares in samenwerking met de TU Eindhoven uitvoerde bij vier waterschappen

  Slimmer malen scheelt bakken energie

  Door sluizen, stuwen en gemalen op slimme momenten te bedienen, kunnen waterschappen bij elkaar een hoeveelheid stroom besparen die overeenkomt met 15.000 huishoudens. Tegelijk hebben energiebedrijven en netbeheerders daardoor een afzet van meest duurzaam opgewekte stroom die ze anders in dure batterijsystemen moeten opslaan.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën