of 60220 LinkedIn

Nieuws

 • Gemeenten hebben voor bijna een half miljoen euro aan corona-subsidies aangevraagd bij het A&O fonds Gemeenten, met name op het vlak van het leren leidinggeven op afstand. In totaal zijn er tot nu toe bijna 150 projecten gehonoreerd,

  Ambtenaar bekwaamt zich in leidinggeven op afstand

  Gemeenten hebben voor bijna een half miljoen euro aan corona-subsidies aangevraagd bij het A&O fonds Gemeenten, met name op het vlak van het leren leidinggeven op afstand. In totaal zijn er tot nu toe bijna 150 projecten gehonoreerd,

 • Gemeenteraden laten betalen voor beantwoording van raadsvragen is ‘volkomen ridicuul.’ Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. ‘Dit is zo fout als het maar zijn kan', stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans.

  Raadsvragen? Eerst 18.000 euro betalen

  Als gemeenteraad moeten betalen voor beantwoording van raadsvragen is ‘volkomen ridicuul.’ Dat stelt emeritus-hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. ‘De gemeenteraad heeft recht op alle informatie die nodig is.’ ‘Het is een vernietigbaar besluit’, stelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans resoluut. ‘Dit is zo fout als het maar zijn kan.’

 • De coronacrisis zadelt GGD’en dit jaar op met bijna een half miljard extra kosten. Tot die becijfering van de meerkosten komt bureau Andersson, Elffers Felix (AEF), dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een eerste analyse maakte.

  Corona jaagt GGD – en dus gemeenten – op kosten

  De coronacrisis zadelt GGD’en dit jaar op met bijna een half miljard extra kosten. Tot die becijfering van de meerkosten komt bureau Andersson, Elffers Felix (AEF), dat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een eerste analyse maakte.

 • Gemeenten moeten sneller en extra geld krijgen om te kunnen zorgen voor energieneutrale onderwijsgebouwen. Dat moet de insteek van de VNG zijn in de onderhandelingen met het kabinet. Een motie met die strekking wordt ingediend op de algemene ledenvergadering van de VNG van eind september.

  Sneller (en meer) geld nodig voor onderwijshuisvesting

  Gemeenten moeten sneller en extra geld krijgen om te kunnen zorgen voor energieneutrale onderwijsgebouwen. In het nieuwe regeerakkoord moet worden vastgelegd dat er zeker zo’n tien miljard euro, van de dertig miljard die er tot aan 2050 voor is uitgetrokken, zo snel mogelijk voor gemeenten beschikbaar komt. Dan kunnen ook de zogeheten normbedragen omhoog waarmee gemeenten de kosten van onderwijshuisvesting moeten dekken.

 • Ettelijke miljoenen aan provinciale subsidies vloeiden de afgelopen jaren richting de landbouwsector in Drenthe, Friesland en Groningen met het doel deze te verduurzamen. Maar niet of nauwelijks is volgens de Noordelijke Rekenkamer te zeggen of die steun daadwerkelijk iets heeft opgeleverd.

  Provinciale miljoenen richting, ja, naar wat eigenlijk?

  Ettelijke miljoenen aan provinciale subsidies vloeiden de afgelopen jaren richting de landbouwsector in Drenthe, Friesland en Groningen met het doel deze te verduurzamen. Maar niet of nauwelijks is volgens de Noordelijke Rekenkamer te zeggen of die steun daadwerkelijk iets heeft opgeleverd.

 • Dat er een vergoeding komt om woningen van burgemeesters en wethouders preventief te beveiligen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer dan prima. Maar het maximum bedrag van 2.000 euro dat Binnenlandse Zaken voorstelt, is aan de lage kant. ‘Het voorgestelde maximum bedrag moet worden losgelaten.’

  Vergoeding beveiliging burgemeesterswoning te laag

  Dat er een vergoeding komt om woningen van burgemeesters en wethouders preventief te beveiligen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer dan prima. Maar het maximum bedrag van 2.000 euro dat Binnenlandse Zaken voorstelt, is aan de lage kant. ‘Het voorgestelde maximum bedrag moet worden losgelaten.’

 • Meer dan zes op de tien gemeenten hebben inmiddels een exploitatietekort. Dat blijkt uit een analyse van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van door het CBS verzamelde voorlopige cijfers. Het gezamenlijke exploitatietekort is inmiddels verviervoudigd.

  VNG: exploitatietekort gemeenten bijna vier keer zo hoog

  Meer dan zes op de tien gemeenten hebben inmiddels een exploitatietekort. Dat blijkt uit een analyse van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op basis van door het CBS verzamelde voorlopige cijfers. Het gezamenlijke exploitatietekort is bijna verviervoudigd.

 • De gemeente Rotterdam wil een deel van de kosten voor het nieuwe Feyenoord-stadion financieren uit de rijkssubsidie voor het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen in het project Feyenoord City. Coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA hebben in de gemeenteraad kritische vragen gesteld.

  Raadspartijen kritisch over schuiven kosten stadion

  De gemeente Rotterdam wil een deel van de kosten voor het nieuwe Feyenoord-stadion financieren uit de rijkssubsidie voor het ontwikkelen van betaalbare huurwoningen in het project Feyenoord City. Coalitiepartijen GroenLinks en de PvdA hebben in de gemeenteraad kritische vragen gesteld.

 • Er is beperkte aandacht voor circulariteit in aanbestedingen, blijkt uit studentonderzoeken van de Universiteit Utrecht. Circulair inkopen lijkt dus moeilijk van de grond te komen. Wat betreft de aandacht voor duurzaamheid bij aanbestedingen is er bij het rijk wel verschil te zien sinds het invoeren van de strategie Inkopen met impact, maar niet bij gemeenten.

  Circulair inkopen komt moeilijk van de grond

  Er is beperkte aandacht voor circulariteit in aanbestedingen, blijkt uit studentonderzoeken van de Universiteit Utrecht. Circulair inkopen lijkt dus moeilijk van de grond te komen. Wat betreft de aandacht voor duurzaamheid bij aanbestedingen is er bij het rijk wel verschil te zien sinds het invoeren van de strategie Inkopen met impact, maar niet bij gemeenten.

 • Vijf burgemeesters van grote steden in Oost-Nederland willen af van de huidige prestatie-eisen voor afzonderlijke veiligheidspartners en naar een nieuw sturingsmodel, waar financiering gebaseerd is op het maatschappelijk effect van de integrale aanpak van de gehele overheid. Dat schrijven zij in een brandbrief aan minister Grapperhaus. ‘Een overheid die de outcome centraal stelt.’

  ‘Prestatieafspraken frustreren misdaadbestrijding’

  Vijf burgemeesters van grote steden in Oost-Nederland willen af van de huidige prestatie-eisen voor afzonderlijke veiligheidspartners en naar een nieuw sturingsmodel, waar financiering gebaseerd is op het maatschappelijk effect van de integrale aanpak van de gehele overheid. Dat schrijven zij in een brandbrief aan minister Grapperhaus. ‘Een overheid die de outcome centraal stelt.’

 • Meer en meer gemeenten komen knijp te zitten. Dat blijkt uit het jaarlijkse verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken over zijn toezicht op de provinciale en gemeentelijke financiën. Over de provincies bestaan minder zorgen.

  Groeiend aantal gemeenten krap bij kas

  Meer en meer gemeenten komen knijp te zitten. Dat blijkt uit het jaarlijkse verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken over zijn toezicht op de provinciale en gemeentelijke financiën. Over de provincies bestaan minder zorgen. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën