of 59274 LinkedIn

Nieuws

 • Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent.Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert.

  Huiseigenaar ziet lokale lasten 2,7 procent stijgen

  Huishoudens met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer belasting aan de gemeente, de provincie en het waterschap. De gemeentelijke lasten stijgen gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent.

 • Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro. Dat is iets hoger dan in 2017. Met name gemeenten en provincies gaven meer uit dan ze binnenkregen, zo blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de overheidsfinanciën.

  Cijfers lokale overheid in 2018 nog roder

  Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro. Dat is iets hoger dan in 2017. Met name gemeenten en provincies gaven meer uit dan ze binnenkregen, zo blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de overheidsfinanciën.

 • Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen, zouden gemeenten moeten kunnen profiteren van de gestegen grondprijs. Dat betogen woningmarktonderzoekers in een rapport van het Centraal Planbureau. Nu is er voor gemeenten te weinig stimulans om vaart te zetten achter de woningbouw.

  Gemeenten moeten meer profiteren van woningbouw

  Om de bouw van nieuwe woningen te versnellen, zouden gemeenten moeten kunnen profiteren van de gestegen grondprijs. Dat betogen woningmarktonderzoekers in een rapport van het Centraal Planbureau. Nu is er voor gemeenten te weinig stimulans om vaart te zetten achter de woningbouw.

 • Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Met dat probleem in het sociaal domein zag Eindhoven zich geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren.

  Eindhoven heeft zich verslikt in sociaal domein

  Te optimistisch begroot en te hoge uitgaven in de tweedelijnszorg. Dat is in een notendop het probleem in het sociaal domein waarmee Eindhoven werd geconfronteerd. Een pakket aan pittige maatregelen moet het tij keren. De visie WIJEindhoven blijft overeind.

 • Nederland krijgt dit jaar 23 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo komt er 4 miljoen euro voor truckparkeerplaatsen in Zuid-Holland, Brabant en Limburg en 10 miljoen euro om de overslag van goederen in de binnenvaart en op het spoor te verbeteren.

  Miljoenen van EU voor Nederlandse infraprojecten

  Nederland krijgt dit jaar 23 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuurprojecten. Zo komt er 4 miljoen euro voor truckparkeerplaatsen in Zuid-Holland, Brabant en Limburg en 10 miljoen euro om de overslag van goederen in de binnenvaart en op het spoor te verbeteren.

 • Oudere gemeenteambtenaren moeten vanaf 2021 extra verlof krijgen. Zo’n landelijke afspraak verbinden de vakbonden als nieuwe voorwaarde aan het gelijktrekken van allerlei lokale verlofregelingen. Gemeentelijk werkgevers willen er niet aan. Ook de looneis van de bonden vinden ze 'onbetaalbaar.'

  ‘Extra verlof voor oudere ambtenaar’

  Oudere gemeenteambtenaren moeten vanaf 2021 extra verlof krijgen. Zo’n landelijke afspraak verbinden de vakbonden als nieuwe voorwaarde aan het gelijktrekken van allerlei lokale verlofregelingen.

 • De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met het maken van een Klimaatakkoord voor de stad. Met het akkoord wil het stadsbestuur de energietransitie in de stad versnellen. Maar het akkoord heeft ook flink wat tegenstanders.

  Rotterdam versnelt energietransitie

  De Rotterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met het maken van een klimaatakkoord voor de stad. Met het akkoord wil het stadsbestuur de energietransitie in Rotterdam versnellen. Maar het akkoord heeft ook flink wat tegenstanders.

 • Financieel reageren op de financiële crisis verlicht die financiële problemen niet. Universitair docent Tom Overmans onderzocht de bezuinigingsmaatregelen van Nederlandse gemeenten en vergeleek deze met Duitse en Engelse gemeenten. Hoe stimuleerden zij innovatie in tijden van begrotingsstress?

  Bezuinigen lost geldprobleem niet op

  Financieel reageren op de financiële crisis verlicht die financiële problemen niet. Universitair docent Tom Overmans onderzocht de bezuinigingsmaatregelen van Nederlandse gemeenten en vergeleek deze met Duitse en Engelse gemeenten. Hoe stimuleerden zij innovatie in tijden van begrotingsstress?

 • Het Amsterdamse stadsbestuur wil een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het failliete Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders begint een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen.

  Amsterdam zet erfpacht in voor onteigening ziekenhuis

  Reageer

  Het Amsterdamse stadsbestuur wil een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het failliete Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders begint een procedure om het recht van erfpacht te beëindigen.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën