of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • Aandeelhouders van BNG Bank – gemeenten, provincies en de Staat – profiteren van een goed jaar van de bank. Het dividendpercentage wordt verhoogd van 25 naar 37,5 procent.

  Hoger BNG-dividend voor gemeenten

  Aandeelhouders van BNG Bank – gemeenten, provincies en de Staat – profiteren van een goed jaar van de bank. Het dividendpercentage wordt verhoogd van 25 naar 37,5 procent.

 • Amsterdam werkt niet meer mee aan de zogeheten afdrachtregeling van de SP. Tot nog toe stort de gemeente de vergoeding die raadsleden ontvangen voor hun politieke werk rechtstreeks op een rekening van de partij. Die keert vervolgens een lager bedrag uit aan de volksvertegenwoordigers.

  Amsterdam stort geen geld meer in partijkas SP

  Amsterdam werkt niet meer mee aan de zogeheten afdrachtregeling van de SP. Tot nog toe stort de gemeente de vergoeding die raadsleden ontvangen voor hun politieke werk rechtstreeks op een rekening van de partij. Die keert vervolgens een lager bedrag uit aan de volksvertegenwoordigers.

 • Het onderzoek moet duidelijk maken welke rol de verantwoordelijke bestuurders van gemeente en provincie Utrecht hebben gespeeld bij de totstandkoming van de sneltramverbinding. Daarbij speelt ook de vraag of ze bewust informatie hebben achtergehouden over de kosten van het project, dat tientallen miljoenen euro's hoger uitvalt dan geraamd.

  Raad Utrecht wil onderzoek Rekenkamer naar Uithoflijn

  2 reacties

  De voltallige gemeenteraad van Utrecht wil dat de lokale Rekenkamer een grondig onderzoek gaat doen naar de Uithoflijn, de sneltram tussen station Utrecht Centraal en De Uithof. Dat is de uitkomst van een urenlang spoeddebat donderdag in de raad. Een motie hiertoe werd unaniem gesteund.

 • 'Zeeland is een mooie provincie die veel bedrijvigheid en veel mogelijkheden voor recreatie kent', schrijft minister Carola Schouten van Landbouw. Maar de kustprovincie heeft er last van dat zij uit eilanden bestaat, wat bereikbaarheid van voorzieningen en samenhang hindert. Bovendien telt Zeeland geen enkele grote stad en maar weinig middelgrote bedrijven. Ook krimpt de bevolking en trekken jongeren weg.

  35 miljoen extra voor provincie Zeeland

  Reageer

  Het kabinet trekt 35 miljoen euro uit voor Zeeland. Het provinciebestuur legt er er eenzelfde bedrag bij. Met die 70 miljoen moet de leeglopende provincie aantrekkelijker worden gemaakt voor bewoners en bedrijven.

 • Grevelingenmeer

  Meer geld voor waterkwaliteit Grevelingenmeer

  2 reacties

  Om de waterkwaliteit en het bodemleven in het Grevelingenmeer en andere wateren te verbeteren, trekt het kabinet in totaal 275 miljoen euro uit. Daarvan gaat 75 miljoen euro naar de aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam. Door de toevoer van meer vers water moet er weer meer leven komen in de Grevelingen. Daarover is jarenlang discussie gevoerd.

 • Helmond kampt met zeer veel tekortkomingen op het gebied van de uitvoering van taken en de controle van financiën. Uit de managementletter van Deloitte blijkt dat er vorig jaar nauwelijks sprake is geweest van interne controle. Helmond heeft volgens de accountant een ‘groot aantal uitdagingen’, onder andere op de onderdelen risicomanagement, ict, managementinformatie, interne beheersing en cultuurverandering.

  Bezuiniging maakt fraudegevoeilig

  Helmond kampt met zeer veel tekortkomingen op het gebied van de uitvoering van taken en de controle van financiën. Dat valt op te maken uit een managementletter van huisaccountant Deloitte. Volgens Deloitte is het niet uit te sluiten dat er bij de gemeente meer fraudegevallen aan het licht komen, na de fraude van de chef inkoop vorig jaar. Die kon jarenlang gemeenschapsgeld voor privébestedingen gebruiken, onder andere omdat de bedrijfsprocessen van de gemeente niet op orde waren.

 • Alleen al bij de Rabobank zijn duizenden medewerkers minder nodig, als gevolg van de centralisering, automatisering en verdergaande schaalvergroting. Het gaat om HR-medewerkers, mensen van de klantcontactcentra, maar vooral ook financiële medewerkers. Voor wie niet langer nodig is, zijn er outplacement-trajecten. Een langzaam in gang komende route is die naar het ambtenaarschap.

  Bankpersoneel aan de slag bij gemeenten

  Overtollig geworden medewerkers van de Rabobank kunnen ze bij gemeenten maar wat goed gebruiken om de leegloop op met name de afdelingen financiën te counteren. Weert en Overbetuwe sloegen inmiddels hun slag.

 • Om te voorkomen dat gemeenten hun inwoners oneindig op kosten zouden kunnen jagen, geldt er sinds 2008 een macronorm voor de ozb. Die norm wordt telkens gezamenlijk vastgesteld door rijk en gemeenten samen. Als gemeenten zich in de afgelopen jaren strikt aan die norm zouden hebben gehouden, dan hadden ze in totaliteit 140 miljoen euro minder aan ozb mogen ophalen.

  Gemeenten iets te gretig met ozb

  Over tien jaar bezien inden gemeenten 140 miljoen euro meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) dan in feite toegestaan. Volgens de ingestelde macronorm mochten ze in die periode maximaal 36,73 miljard euro innen. De totale opbrengst lag 0,3 procent hoger: 36,87 miljard euro.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën