of 64621 LinkedIn

Nieuws

 • Wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom heeft gisteravond per direct zijn functie neergelegd tijdens het interpellatiedebat over een half miljoen aan coronasteun voor de culturele sector die bij topambtenaren terechtkwam. Het college overleefde hierna een motie van wantrouwen met één stem verschil: 17-16.

  Bergse wethouder stapt op, college blijft

  Wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom heeft gisteravond per direct zijn functie neergelegd tijdens het interpellatiedebat over een half miljoen aan coronasteun voor de culturele sector die bij topambtenaren terechtkwam. Het college overleefde hierna een motie van wantrouwen met één stem verschil: 17-16.

 • De gemeenten willen de in 2020 en 2021 inzette koers omzetten in structureel beleid, maar dat kan niet omdat er nog geen nieuw kabinet is. De vereniging klopt daarom aan bij de Tweede Kamer, met de vraag om incidenteel 150 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de voortzetting van het programma in 2022.

  VNG: ‘150 miljoen voor aanpak dakloosheid nodig’

  Voor de aanpak van dakloosheid is op korte termijn een impuls van 150 miljoen euro nodig. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die, in de afwezigheid van een nieuw kabinet, een beroep doet op de Tweede Kamer om extra geld beschikbaar te stellen. 

 • Leusden en Krimpen aan den IJssel gaan door met het meewegen van het inkomen van inwoners die huishoudelijke hulp via de Wmo aanvragen. Zij negeren daarmee de eis van minister De Jonge (VWS) om daar mee te stoppen.

  Gemeenten negeren eis minister De Jonge

  Leusden en Krimpen aan den IJssel blijven het inkomen meewegen van inwoners die huishoudelijke hulp via de Wmo aanvragen. Zij negeren daarmee de eis van minister De Jonge (VWS). Hij wil de besluiten van beide gemeenten voor vernietiging voordragen bij de Kroon, als beide gemeenten hun beleid niet wijzigen.

 • Veel burgerschapsdocenten in het mbo zien studenten met financiële problemen in hun klas. In de vier grootste steden geldt dat voor vier op de vijf docenten. Slechts 16 procent denkt dat 18-jarigen in staat zijn om juiste financiële keuzes te maken. Tijd voor actie, vinden Amsterdam en Rotterdam.

  Financiële scholing mbo'ers moet schulden voorkomen

  Veel burgerschapsdocenten in het mbo zien studenten met financiële problemen in hun klas. In de vier grootste steden geldt dat voor vier op de vijf docenten. Slechts 16 procent denkt dat 18-jarigen in staat zijn om juiste financiële keuzes te maken. Tijd voor actie, vinden Amsterdam en Rotterdam.

 • Het begon met de burgemeesters van vijftien grote steden, maar inmiddels roepen vrijwel alle gemeenten het kabinet op om te investeren in kwetsbare gebieden en de sociale tweedeling aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit niet alleen.’

  ‘Samen in actie tegen tweedeling’

  Het begon met de burgemeesters van vijftien grote steden, maar inmiddels roepen vrijwel alle gemeenten het kabinet op om te investeren in kwetsbare gebieden en de sociale tweedeling aan te pakken. ‘Gemeenten kunnen dit niet alleen.’

 • Het college van Bergen op Zoom mag dan geschrokken zijn van de heftige emotionele reacties op zijn besteding van een half miljoen aan coronasteun voor de reorganisatie van het Cultuurbedrijf van de gemeente, maar het is maar de vraag of de coronasteun de culturele infrastructuur zo wel in stand houdt. Dat stelt Bastiaan Vinkenburg, sectorleider Kunst & Cultuur bij adviesbureau Berenschot.

  Meer vraagtekens bij Bergse besteding coronasteun

  Het college van Bergen op Zoom mag dan geschrokken zijn van de heftige emotionele reacties op zijn besteding van een half miljoen aan coronasteun voor de reorganisatie van het Cultuurbedrijf van de gemeente, het is maar de vraag of de coronasteun de culturele infrastructuur zo wel in stand houdt. Dat stelt Bastiaan Vinkenburg, sectorleider Kunst & Cultuur bij adviesbureau Berenschot.

 • Beeld: Shutterstock

  Zelfsluitende waterkering voor deel Arcen

  Reageer

  In het Noord-Limburgse Arcen krijgen 38 bewoners een zelfsluitende waterkering in hun achtertuin. De waterkering komt alleen omhoog als het hoogwater is in de Maas. De zelfsluitende kering maakt deel uit van de noodzakelijke dijkversterking bij de Limburgse plaats, aldus waterschap Limburg.

 • Ondanks het steunbeleid kwamen de klappen van de crisis ongelijk terecht. Het waren vooral jongeren en flexwerkers die hun werk kwijtraakten.

  Coronasteun remt dynamiek op de arbeidsmarkt

  Tienduizenden banen zijn in 2020 gered dankzij coronasteun vanuit de overheid. Toch hebben de steunmaatregelen niet kunnen voorkomen dat veel jongeren en flexwerkers hun werk verloren, waardoor de crisis hen relatief hard heeft geraakt. Ook heeft het steunbeleid de dynamiek op de arbeidsmarkt verminderd.

 • In de septembercirculaire heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een fout gemaakt. Deze is in allerijl hersteld.

  Ministerie BZK maakt rekenfout in septembercirculaire

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een rekenfout gemaakt in de septembercirculaire die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Deze is in allerijl hersteld. De gevolgen voor de gemeentelijke begrotingen lijken mee te vallen. Het is niet de eerste keer dat er fouten zitten in een circulaire van het ministerie.

 • Beeld: Shutterstock

  Cao-onderhandelingen rijk worden woensdag hervat

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de vakbonden FNV, CNV en CMHF zien weer voldoende basis om inhoudelijk over een nieuwe cao te gaan onderhandelen. Besloten is om woensdag 29 september de cao-onderhandelingen te hervatten.