of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • De Amsterdamse wethouder van sociale zaken Arjan Vliegenthart (SP) heeft laten uitzoeken hoeveel het kost om alle vervoersdiensten van het GVB (Gemeentevervoerbedrijf) onbeperkt gratis te maken voor alle 94.000 stadspashouders. Kostenplaatje: 54,2 miljoen euro.

  Gratis OV voor alle Amsterdamse minima kost 54 miljoen

  De Amsterdamse wethouder van sociale zaken Arjan Vliegenthart (SP) heeft laten uitzoeken hoeveel het kost om alle vervoersdiensten van het GVB (Gemeentevervoerbedrijf) onbeperkt gratis te maken voor alle 94.000 stadspashouders. Kostenplaatje: 54,2 miljoen euro.

 • De gemeente Rotterdam moet moskeeën die ongewenste financiële steun krijgen uit het buitenland aanpakken. Dat heeft de gemeenteraad donderdag in grote meerderheid besloten.

  Rotterdam pakt buitenlandse steun moskee aan

  Reageer

  De gemeente Rotterdam moet moskeeën die ongewenste financiële steun krijgen uit het buitenland aanpakken. Dat heeft de gemeenteraad donderdag in grote meerderheid besloten.

 • De regio Zuidoost-Noord-Brabant waartoe Eindhoven behoort dankte zijn groei aan de industrie en zakelijke dienstverlening, die daar ruim zijn vertegenwoordigd. Almere profiteerde van de opmars van leasebedrijven. Flevoland was mede daardoor de provincie met de sterkste groei, voor Noord-Brabant en Noord-Holland.

  Eindhoven en Almere hebben sterkste economische groei

  1 reactie

  Almere en de regio Eindhoven zagen het afgelopen jaar de sterkste economische groei. Met een groei van 4,9 procent voor beide regio's werden de vier grote steden allemaal afgetroefd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • Lokale rekenkamers zijn volgens het ministerie van groot belang voor gemeenteraden. Zij onderzoeken de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Mede op basis van de uitkomsten daarvan kunnen raden hun controlerende en kaderstellende taken beter uitvoeren.

  Onderzoek functioneren rekenkamers

  Onder voorzitterschap van burgemeester Ina Adema van Lelystad gaat een werkgroep met gemeenten in gesprek over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. Dat gebeurt op verzoek van Binnenlandse Zaken (BZK), dat op zoek is naar manieren om de positie van lokale rekenkamers versterken.

 • Elk rekenkamer – zowel die van de gemeenten als die van provincies en waterschappen – moet kunnen aantonen dat zij zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) houden die volgende maand van kracht wordt. Doel is dat de privacybescherming voor alle personen van wie een rekenkamer gegevens verwerkt, daardoor wordt verbeterd.

  Strengere privacy-regels voor rekenkamers

  Ook lokale rekenkamers ontkomen er niet aan: zij moeten voor 25 mei een functionaris gegevensbescherming (FG) hebben. Rekenkamers die in gebreke blijven, riskeren een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • De koepelvrijstelling voor de btw wordt verder ingeperkt. De reikwijdte van de maatregel is nog niet duidelijk, maar hij kan drastische gevolgen voor gemeenten hebben. Dat stelt Erik Bakx, senior manager belastingadvies/btw bij BDO Accountants & Belastingadviseurs BV.

  Koepelvrijstelling btw verder ingeperkt

  De koepelvrijstelling voor de btw wordt verder ingeperkt. Hoewel de reikwijdte van de maatregel nog niet helemaal duidelijk is, gaat hij mogelijk ook effect hebben voor gemeenschappelijke regelingen (GR) die zich niet bezighouden met ‘activiteiten van algemeen belang’. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenschappelijke regelingen die belastingen voor de aangesloten gemeenten innen. De maatregel heeft mogelijk gevolgen voor álle gemeenten, omdat het plafond van het btw-compensatiefonds eerder wordt bereikt.

 • Daarvoor waarschuwt projectleider maatschappelijke ontwikkeling Marjolein Buis van de gemeente Alpen aan den Rijn in een essay in Binnenlands Bestuur. Alphen aan den Rijn roeit samen met de gemeente Kaag & Braassem met aanbieders ‘Tom in de buurt’ en ‘Go! voor jeugd’ bewust tegen de standaardisatie stroom in.

  ‘Stop met standaardisatie in Wmo en Jeugdwet’

  Standaardisatie in bekostiging, gegevensuitwisseling en verantwoording in de Wmo en Jeugdwet kan wel eens het begin van het einde betekenen van de zo gewenste transformatie in het sociaal domein. En dat  nog voordat die goed en wel van de grond is gekomen. 

 • De investeringen zouden volgens de provincie ruim 34.000 extra arbeidsjaren opleveren. Het geld wordt gestopt in elf projecten. Zo moet het centrum van Heerlen een ‘totale make-over’ krijgen. Tienduizenden woningen moeten energiezuiniger worden, onder meer door ze los te koppelen van het gasnet en aan te sluiten op andere warmtebronnen.

  Limburg vraagt Rijk 172,5 miljoen voor duurzaamheid

  Reageer

  Limburg wil de komende jaren tienduizenden woningen verduurzamen, de CO2-uitstoot op industrieterrein Chemelot middels nieuwe technieken fors terugdringen en in de krimpregio rond Heerlen een groot aantal winkels, woningen en kantoren slopen. In totaal vraagt dit de komende vier jaar om investeringen van 1,1 miljard euro. De provincie vraagt het Rijk om een bijdrage van 172,5 miljoen euro.

 • Wie belasting moet betalen en daarnaast toeslag voor bijvoorbeeld huur, zorg of kinderopvang moet terugbetalen, heeft nu nog te maken met verschillende betalingsregimes met elk hun eigen voorwaarden. Door de stroom aan brieven en acceptgiro's die daarbij komt kijken, kunnen mensen makkelijk het overzicht verliezen. Daarom is vorig jaar besloten de regelingen te stroomlijnen.

  Belastingdienst blijft ICT-problemen houden

  3 reacties

  Door hardnekkige ICT-problemen bij de Belastingdienst lopen veel veranderingen vertraging op. Dat geldt ook voor plannen om de terugbetalingsregeling voor te veel ontvangen toeslagen in lijn te brengen met de belastinginning, blijkt uit een halfjaarbericht over de fiscus.

 • Dat blijkt uit het overzicht dat het rijk heeft opgesteld naar aanleiding van de definitieve kostenplaatjes van gemeenten over 2017.

  Definitief tekort BUIG 276 miljoen

  Gemeenten kwamen in 2017 in totaal 276 miljoen euro tekort voor het uitbetalen van bijstandsuitkeringen. Dat blijkt uit het overzicht dat het rijk heeft opgesteld naar aanleiding van de definitieve kostenplaatjes van gemeenten over 2017. 

 • De Algemene Rekenkamer meldt dat in een brief aan de Tweede Kamer. Vervanging van het kasstelsel door het baten- en lastenstelsel versterkt het budgetrecht van het parlement: het brengt meer relevante informatie bijeen, maakt het mogelijk geld inzichtelijk te koppelen aan prestaties. Met andere woorden, er ontstaat meer zicht op de doelmatigheid van de uitgaven.

  Rekenkamer mist ambitie verbetering boekhouding rijk

  Het kabinet toont zich niet ambitieus genoeg waar het gaat om het verbeteren van de boekhouding van het rijk. De Algemene Rekenkamer laakt de vrijblijvende opstelling, met name over de noodzaak van de overgang naar een baten- en lastenstelsel. 

 • Gemeenten moeten rekening houden met een flinke contributieverhoging van hun koepelorganisatie, de VNG. In de concept kadernota 2019 van de vereniging staat het voorstel om de contributie volgend jaar met 6,1 procent te verhogen.

  VNG wil contributie met 6,1 procent verhogen

  Gemeenten moeten rekening houden met een flinke contributieverhoging van hun koepelorganisatie, de VNG. In de concept kadernota 2019 van de vereniging staat het voorstel om de contributie volgend jaar met 6,1 procent te verhogen.

 • Een nieuw banenplan voor arbeidsgehandicapten betekent lagere lasten voor werkgevers. Het is echter de vraag of het voorstel tot een forse groei van banen leidt. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB).

  CPB verwacht gering effect loondispensatie

  5 reacties

  Een nieuw banenplan voor arbeidsgehandicapten betekent lagere lasten voor werkgevers. Het is echter de vraag of het voorstel tot een forse groei van banen leidt. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB), dat zich boog over het plan van staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 • Hulpbehoevenden moeten moeite doen om de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben. De schotten tussen de verschillende wetten met hun eigen potjes spelen daarbij parten. Gemeenten kunnen daar wat aan doen, stelt het Toezicht Sociaal Domein (TSD) in zijn jaaroverzicht 2017.

  ‘Maak werk van ontschotting budgetten’

  Veel hulpbehoevenden moeten moeite doen om de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben. Dit komt onder meer door schotten tussen de verschillende wetten, met elk hun eigen 'potje'. Om de schotten te doorbreken, kunnen gemeenten budgetten flexibeler maken.

   

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Financiën